top of page
  • Observer

João Doria: een presidentskandidaat in wording

Doria-Josias-de-Souza

João Doria (PSDB), gouverneur van São Paulo, verscherpt de toon van zijn kritiek aan het adres van president Bolsonaro. Hij is nog niet zover dat hij definitieve uitspraken doet, maar stippelt wel al de richting uit naar de volgende presidentiële verkiezingen, in 2022. Hierbij wordt de dynastie van de familie Bolsonaro niet gespaard: “Ik zou nooit mijn eigen zoon, of eender wie van mijn familie, aanduiden voor een publieke functie, zeker niet voor een ambassade in het buitenland die tot een van de belangrijkste van deze wereld hoort”.

Doria deed deze uitspraak tijdens een interview door journalist Josias de Souza (foto boven). In dat interview neemt hij afstand van het radicale milieu-beleid van Bolsonaro: “Dat is niet de juiste weg”. Doria zegt dat hij hieromtrent slechte indrukken opdeed bij een recente reis naar Londen: “De reacties in de Europese gemeenschap zijn erg heftig. Dit kan de Braziliaanse landbouw op de helling zetten”. Hij vindt ook dat de retoriek van de president ook het recente akkoord tussen de Mercosul en de EU in het gevaar brengt: “Als er geen wijziging komt in zijn uitspraken, dan gaat het om een reëel risico”.

Volgens Doria werd het imago van Brazilië niet alleen gekelderd in Noorwegen en Frankrijk, maar ook in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Hij drukte vooral zijn teleurstelling uit met het cancelen van de afspraak met de Franse minister van buitenlandse zaken, Jean-Yves Le Drian, en zei dat deze vernederd werd omdat Bolsonaro zich op het moment van de gecancelde afspraak, liet zien in een kappersstoel, live via de sociale media.

Doria bekritiseert de buitenlandse politiek van Bolsonaro in zijn geheel, niet in het minst met de persoonlijke manier waarop hij zijn ideologie oplegt aan Washington en Buenos Aires. Hij wil niet dat het witte huis slecht behandeld wordt, maar vindt wel dat de Verenigde Staten en China op gelijk niveau staan. Wat Argentinië betreft, duimt Doria voor de herverkiezing van Mauricio Marci die hij als een “vriend” beschouwt. Anderzijds vindt hij dat Bolsonaro tegenstrever Alberto Fernández niet als een vijand mag behandelen: “Argentinië is de derde grootste handelspartner van Brazilië”, zo zegt hij.


Doria-China

De regering van São Paulo opende net een kantoor in Shanghai, een teken van het belang dat aan China gehecht wordt door zijn beleid: “Voor ons is China een prioriteit; ik zie geen enkele reden waarom dat anders zou zijn en waarom wij tegen hen zouden moeten werken, zoals Donald Trump wenst. Hij is president van de Verenigde Staten, niet van Latijns-Amerika, noch minder president van Brazilië. De president van ons land moet volgens mij goede betrekkingen onderhouden met China, zowel als met de Verenigde Staten”.

Over het STF, het schrappen van processen met gegevens die door Coaf (financiëel controle orgaan) en de Receita Federal (fiscus) aangeleverd werden; het besluit van Bolsonaro om Coaf te hervormen, de politieke inperkingen die opgelegd worden aan de federale politie en aan de fiscus, het verlies aan prestige van minister van justitie Sérgio Moro: denkt hij dat dit alles bedoeld is om het Lava Jato proces te ondermijnen?

Doria: “Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar die interpretatie kan niet uitgesloten worden. Misschien moet er wat voorzichtiger opgetreden worden. Het is geen zwakte om een stap achteruit te zetten en om te zeggen dat het fout was om een maatregel te nemen, integendeel, dat is wijsheid van mensen die een dergelijke houding aannemen”.

Over zijn mogelijke kandidatuur als president in 2022:

“Nu moet er geregeerd worden, niet gekozen. Maar het is wel mogelijk om een alternatief politiek project uit te bouwen, vertrekkende vanuit het centrum. Trouwens, waar ik ook kom, ben ik bezig met de vernieuwing van de PSDB. Ik wil niet vooruit lopen op de zaken, wil enkel maar een stimulans bieden, een lijn die vertrekt vanuit het centrum, een lijn die in evenwicht is, die begrepen wordt, die zowel met links als met rechts kan praten en luisteren, met de nodige nederigheid”.

“Extremisme is schadelijk, zowel extreemlinks als extreemrechts. Volgens mij zal dit stilaan doordringen tot de bevolking waaronder een groot deel een centrum-positie kan aanmoedigen, een dialoog, een democratische opbouw”.

Volgens Doria maakt Bolsonaro een grote fout door zijn retoriek in een extreemrechts kader te plaatsen: “Door het extreemrechtse gedachtegoed op een indringende manier op te leggen, komt dat in botsing met extreemlinks. Dat gebeurde al in diverse landen waar de extremen ontaardden in een conflict. Het ontbreekt aan bereidheid in deze regering om te praten. Het is absoluut noodzakelijk dat het principe van de democratie begrepen wordt, en dat is de dialoog. Zonder dialoog is er geen sprake van democratie, maar wel van een dictatuur”. Zich richtend tot Bolsonaro: “Zorg dat je een dialoog kan voeren, begrip kan opbrengen, kunnen luisteren. En van die dialoog moet een belangrijk doel gemaakt worden in uw regering”.

Een andere tegenstelling met Bolsonaro, is de intrede van volksvertegenwoordiger Alexandre Frota tot zijn partij, de PSDB. Hij werd uit de PSL (de partij van de president) gezet onder druk van Bolsonaro: “In zeven maanden tijd, sinds hij verkozen werd, ontwikkelde hij zich als een briljante volksvertegenwoordiger, competent en toegewijd (een beetje overdreven, maar goed). En nu werd hij lid van onze partij, tot mijn trots en tevredenheid”.

Niet alle leden van de partij zijn enthousiast over het binnenhalen van Frota. Ex-senator José Aníbal en ex-volksvertegenwoordiger Pedro Tobias dienden een protest in. Doria ziet hierin een vooroordeel en legt die weerstand uit als een protest tegen het verleden van Frota die ooit actief was als porno-acteur. Anderzijds wil Doria wel dat volksvertegenwoordiger Aécio Neves uit de partij stapt. De voormalige senator en ex-presidentskandidaat staat op de zwarte lijst in het Lava Jato onderzoek. Doria: “De PSDB gaf hem de mogelijkheid om zelf zijn uitstap aan te kondigen. Dat zou beter geweest zijn dan een uitzetting. Laat me klaar en duidelijk zijn: op dit moment verdedig ik het standpunt dat hij de partij verlaat. Ofwel dat hij buiten gezet wordt”.

Bron

Belangstellenden kunnen het interview volledig bijwonen via YouTube (32 minuten, Portugees).

Foto's: Governo de São Paulo

#Mercosul #COAF #AlexandreFrota #AécioNeves #SãoPaulo #PSL #BraziliëNieuwsOnline #ReceitaFederal #JosiasdeSouza #DonaldTrump #JairBolsonaro #JoãoDoria #EU #PSDB

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page