top of page
  • Observer

Justitieminister denkt aan terugtrekking uit ICC


Flávio Dino, Lula

De uitspraak van president Lula omtrent een mogelijk bezoek van zijn Russische collega Poetin, t.g.v. de volgende bijeenkomst van de G20 landen in Brazilië, in 2024, bleef lang nazinderen, dit omdat hij verzekerde dat Poetin niet zou aangehouden worden, ondanks het arrestatiebevel, uitgevaardigd door het Internationale strafhof ICC (International Criminal Court) in Den Haag. Brazilië is een van de ondertekenaars van het verdrag dat in 2002 in Rome werd afgesloten en is aldus verplicht om het arrestatiebevel op te volgen, indien Poetin op Braziliaans grondgebied zou verschijnen.


Enkele dagen later verklaarde de president dat hij niet wist dat Brazilië een ondertekenaar was van dit verdrag en argumenteerde dat grote landen als de Verenigde Staten en China dat verdrag ook niet ondertekenden. Minister van Justitie Flávio Dino volgt de president in zijn redenering en stelt nu voor dat Brazilië zich terugtrekt uit de jurisdictie van het Internationale Strafhof: "Op een bepaald moment van de Braziliaanse diplomatie is het niet uitgesloten dat Brazilië deze aansluiting en het akkoord herziet".


Hij, net als Lula, wees erop dat landen als de Verenigde Staten zich niet aansloten bij het Statuut van Rome dat het Internationale Strafhof geldig verklaarde, waardoor - aldus de minister - een "onevenwicht ontstond".


"Het gaat hier in werkelijkheid om een beslissing van politieke aard. Het zou goed zijn dat een dergelijke situatie werkelijkheid wordt, opdat er een analyse kan uitgevoerd worden of dit internationale verdrag al dan niet moet nageleefd worden, met het oog op deze specifieke omstandigheid dat grote landen op deze planeet niet toetraden tot de jurisdictie van het Internationale Strafhof. Het is een waarschuwing van de president en het lijdt geen twijfel dat de Braziliaanse diplomatie zal weten hoe dit moet beoordeeld worden."


Na de uitspraak van Lula in New Delhi, bevestigde hij later dat het tribunaal van Den Haag enkel bestond uit "bagrinhos", verwijzend naar minder ontwikkelde naties: "Ik wil dit Strafhof goed bestuderen omdat de Verenigde Staten er geen deel van uitmaken, en Rusland ook niet. Ik wil weten waarom Brazilië lid is van een tribunaal waar de Verenigde Staten niet wilden toetreden. Omdat wij minderwaardig zijn en de dingen moeten aanvaarden, weet je? Het is absurd dat landen in ontwikkeling iets moeten ondertekenen dat henzelf benadeelt. Ik ga daar eens goed over nadenken."


Flávio Dino naar het STF?


Volgens columnist Guilherme Amado (Metrópoles) liet president Lula merken aan zijn naaste medewerkers dat minister Flávio Dino zijn keuze is om de zetel van Rosa Weber over te nemen in het hooggerechtshof Supremo Tribunal Federal. Weber is momenteel de voorzitster van het hof en gaat met verplicht pensioen. Minister Luís Roberto Barroso neemt de functie van voorzitter van het hof over.


Dino was het meest discreet over de geciteerde namen voor de vervanging van Rosa Weber, verbood aan iedereen om te zeggen dat hij kandidaat was voor het STF en ging zo ver om te zeggen dat zijn ambities in het post-Lula tijdperk liggen.


Twee andere geciteerden zijn Bruno Dantas, voorzitter van het Rekenhof, en Jorge Messias, advocaat-generaal van de União. Zowel Dino als Dantas en Messias maken een goede kans, en het is dus afwachten wie het uiteindelijk wordt. Hoe dan ook, zoals altijd wordt het iemand die regeringsgezind is en komt onpartijdigheid pas op de tweede plaats.


Estadão - Metrópoles


Foto: Ricardo Stuckert/PR

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page