top of page
  • Observer

Laat Monark onzin verkopen


Een rechter die alleen handelt als een "chef van de censuur" vormt het oog van de orkaan in de antidemocratische waardes, zo schrijft de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald (foto) in de krant Folha de São Paulo.


Greenwald herinnert aan het jongste bevel van STF-minister Alexandre de Moraes opdat de sociale netwerken podcaster Monark (foto hieronder) zouden bannen van hun platforms. Bruno Aiub, gekend onder de bijnaam Monark, is een van die Braziliaanse beroemdheden die aan de lopende band geproduceerd worden via het internet. Monark was de presentator van Flow Podcast, een programma van interviews met diverse personaliteiten, enkel al via YouTube gevolgd door 3,6 miljoen mensen. In februari van dit jaar werd hij al verplicht om op te stappen, na de uitspraak “Ik ben van mening dat het wettelijk mogelijk moet zijn om een nazi-partij op te richten. De kwestie gaat hierom: als iemand er voor kiest om de Joden te haten, dan is dat zijn goed recht volgens mij”. Monark bleef echter actief op andere platforms.


Moraes gebruikt het argument, gebaseerd op zijn eigen oordeel, zonder de mening van het voltallige hof of eender welk ander proces, dat Monark "frauduloze informatie verspreidt". Het bevel verplicht Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Rumble en Discord om Monark te bannen, met onmiddellijke ingang. Indien ze dat niet doen, krijgen ze een dagelijkse boete van R$ 100.000 opgelegd.


Glenn Greenwald draait er geen doekjes om en schrijft: "Naast de censuur zelf trekt vooral het totale gebrek aan een eerlijk proces de aandacht, een grondrecht gegarandeerd door artikel 5, punt LIV, van de federale grondwet van 1988". Hij stelt ook deze vraag: "Naast de problemen van censuur en eerlijk proces rijst opnieuw de fundamentele vraag: welke wettelijke bevoegdheid heeft minister Moraes om technologieplatforms te verbieden dat Braziliaanse burgers mogen gehoord worden?"


De journalist is van mening dat het cruciaal is voor een gezonde democratie dat een rechter of eender welke andere ambtenaar rekening moet houden met de wet vooraleer een bevel uit te vaardigen. Zonder dit is de actie van Moraes "per defenitie, een grof misbruik van de macht, een geweldpleging op de rechtsstaat en een bedreiging voor de democratie".


Hij geeft wel toe dat de gebruikte taal van de rechter in overeenstemming is met de resolutie van het kieshof STE (waarvan hij voorzitter is) die toelaat dat de sociale media verplicht kunnen worden om inhoud te verwijderen van "desinformatie, gekenmerkt door de aanhoudende publicatie van valse of niet-contextinformatie over het verkiezingsproces". Deze buitengewone macht werd verrechtvaardigd door de noodzaak om de "integriteit van het kiesproces te beschermen". Ondanks dat deze resolutie pas van kracht werd voor de tweede kiesronde, laat zij toe dat één enkele rechter, voor eigen rekening, censuur oplegt aan reportages, op zich als erg controvers, aldus Greenwald.


Diverse artikelen in de buitenlandse pers wezen op het gevaar van de resolutie, waarvan twee gepubliceerd in de New York Times. Andere teksten verschenen in The Washington Post en de Associated Press.


Op de dag dat de censuur resolutie van het TSE werd aangenomen, omschreef Cármen Lúcia (STF) het genomen besluit als "een buitengewoon ernstige zaak, omdat we in feite jurisprudentie hebben in he hooggerechtshof, in navolging van de grondwet, en in de zin van de belemmering van eender welke vorm van censuur". Ze wees er ook op dat "dit soort maatregelen een vergif kunnen zijn, of een medicijn", zei dat ze erg bezorgd was en dat "censuur in geen geval mag terugkeren in Brazilië".


Greenwald vergelijkt de minister ook met voormalige rechter Sérgio Moro: "Omdat zijn censuur en arrestatiebevelen typisch gericht waren op vijanden van gevestigde facties in zowel de politiek als de media, werd Moraes het soort held dat Moro was. Het kan weinigen schelen of hij de wettelijke bevoegdheid heeft om de bevelen uit te vaardigen die hij oplegt. De resultaten - de doelen - rechtvaardigen alle middelen die hij gebruikt. Moraes is echter zo radicaal geworden dat zelfs enkele van zijn meest enthousiaste aanhangers zich eindelijk afvragen of hij niet te ver is gegaan. Volgens de krant O Globo hebben zelfs "leden van de PT-leiding en advocaten van de partij in privégesprekken een zekere bezorgdheid geuit over de bevoegdheden" van de minister.


Geen enkele democratie kan overleven met de mentaliteit dat "het doel de middelen heiligt". Het Lava Jato onderzoek was niet in staat om de corruptie te bestrijden met corrupte methodes, zo kan de democratie ook niet gered worden met antidemocratische middelen. Een rechter die alleen optreedt als hoofd van de censuur, zonder wettelijk gezag, vormt het toppunt van antidemocratische waardes, zo besluit de journalist.


Andere Braziliaanse media trekken de ernst van Monark's uitspraken in twijfel. De Estadão schrijft: "Monark onzin laten praten is de democratie op eigen benen laten lopen". Metrópoles: "Monark censureren is belachelijk". O Globo: "Laat Monark onzin verkopen".


Naast de banning van Monark op de sociale netwerken bepaalde de minister ook dat hij binnen vijf dagen moet verhoord worden door de federale politie.


Folha de São Paulo - O Globo - Estadão - Metrópoles


Foto's: 2.2 W - Tânia Rêgo/Agência Brasil - YouTube

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page