top of page
  • Observer

Laat u niet bedriegen!

Enganar

Carlos José Marques is het hoofd van de redactie bij de uitgeverij Editora Três, opgericht in 1972. Editora Três is voornamelijk bekend van de tijdschriften Planeta, Istoé, Istoé Dinheiro, Motor Show, Status en Menu. Marques schreef onderstaand opiniestukje over de komende verkiezingen onder de waarschuwende titel “Ze willen u bedriegen!”. Uiteraard richt hij zich in deze bijdrage tot de Braziliaanse kiezers. Een vertaling:

In dit laatste deel van de presidentiële campagne waarin veel kiezers nog steeds besluiteloos zijn, kwamen er nog altijd geen haalbare en consistente voorstellen voor een nieuwe regering. Of weet u echt, geachte lezer, wat elke kandidaat precies van plan is om te doen, mocht hij of zij op 1 januari het presidentiële lint omhangen? Waarschijnlijk niet. En u weet het niet omdat geen van hen het echt uitlegde, ofwel uw aandacht afleidden met vage en onpraktische beloftes. Het is niet onredelijk om aan te nemen dat velen onder hen u gewoon willen bedriegen en u nu een paradijs voorschotelen, enkel om uw stem te winnen. Deze film hebben we allemaal al eens gezien. Bij de vorige verkiezingen verkochten Dilma en de troepenmacht van de PT een festival van illusies: goedkope energie, brandstoffen aan een bevroren tarief, de inflatie onder controle, een stijging van de werkgelegenheid en van de inkomens. Iedereen betaalde toen de prijs om akkoord te gaan met het bedrog. We kennen nu de afloop. Vandaar dat onoplettendheid nu fataal kan zijn. Er wordt veel onzin verkocht om de onoplettende aan te trekken, versterkt door de nieuwe regeling van de gratis propagandatijd op radio en televisie, met gemaquilleerde beelden, leuke jingles en ganse vaten gevuld met leugens. Op het vlak van fantasie komt elk van de postulanten wel met een of ander magisch idee op de proppen, zoals het opkuisen van de schuld van 60 miljoen wanbetalers op een magische manier. U weet dat dit niet zal gebeuren. Het prijskaartje komt in de buurt van 100 miljard en dat kan de federale begroting niet aan, noch door te onderhandelen over termijnen, een korting hier of daar, of door de welwillendheid van de financiële instellingen. Vergeet het maar. Fake news op de sociale media met een hoop memes.

Presidentskandidaten kennen zichzelf het recht toe om de verlangens van de bevolking te gebruiken als hefboom om hun eigen objectieven te bereiken. Nadien worden de beloftes eenvoudigweg gebroken en afgevoerd. Laten we realistisch blijven. Hoe kan je praten over het controleren van de intresten en wisselkoersen (sommige kandidaten namen dit op in hun programma) zonder een algemene en onverantwoorde ontregeling van de economie te veroorzaken? Het is een vergissing om te denken dat je winsten en dividenden kan belasten zonder de investeringscapaciteit en het genereren van jobs in het gedrang te brengen. Het ene is aan het andere verbonden, zoals in een directe en transitieve vergelijking.

Als de winst in het gedrang komt, dan gebeurt dat ook met uitbreidingsprojecten en het ter beschikking stellen van nieuwe banen, m.a.w. een proces dat de bevolking met lagere inkomens zal treffen. Een oud gezegde klinkt “Não existe almoço gratis” (Gratis middagmaal bestaat niet), net zomin als simplistische oplossingen. Wat meer aandacht voor dergelijke valkuilen van de kandidaten kan meer ellende voorkomen. Het land liep al teveel teleurstellingen op om weer opnieuw bedot te worden. Het belangrijkste mechanisme om een nieuwe politieke anarchie te voorkomen, is uw wel overwogen stem, een goed berekende en chirurgische stem. Geen proteststemmen, blanco of ongeldig. Indien u niet kiest, dan zullen de anderen dat voor u doen. Kiest u verkeerd, dan dragen we daar de gevolgen van.

Kandidaten gaan bittere maatregelen uit de weg, zelfs als ze vitaal en onvermijdelijk zijn. Bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen. Ze hebben het er vrijwel allemaal over. De staatskoffers zijn leeg, het tekort houdt niet op met groeien. De bedreiging dat pensioenen en uitkeringen niet meer kunnen betaald worden, is reëel. En toch zeggen de meesten dat ze het project gaan herzien, net of daar nog tijd voor is. Er is een gebrek aan verantwoordelijkheid en oprechtheid bij diegenen die op dit moment van de campagne, op zoek naar kiezers, dergelijke uitdagingen zien als fouten uit het verleden die makkelijk te herstellen zijn. Maar dat is niet zo. De ernst van de situatie na vier jaren recessie, vereist de keuze van een betrouwbare kandidaat die zich inzet voor een discipline m.b.t. de overheidsuitgaves, het begrotingssaldo en een toename van de buitenlandse handel om onze eigen middelen uit te breiden. Het gaat hier om een moeilijke taak en daar bestaan geen platitudes of een fantasierijk script voor. Laat u niet bedriegen.

Carlos José Marques

Bron

#MotorShow #BraziliëNieuwsOnline #Menu #EditoraTrês #IstoéDinheiro #Verkiezingen #CarlosJoséMarques #Planeta #Istoé #Status

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page