top of page
  • Observer

Lava Toga

Brasilia_Supreme_Federal_Co

Lava Toga is een term naar analogie met Lava Jato. De nieuwe term kan letterlijk vertaald worden als “wasserij van toga’s”, in vergelijk met car wash (lava jato). Het is een verwijzing naar de vele controverses in de gerechtelijke wereld van Brazilië, niet in het minst bij het hoogste gerechtshof dat in de jongste maanden (en zelfs jaren) zoveel in het nieuws kwam dat de elf leden van dat hof op zijn minst als bekende Brazilianen kunnen beschouwd worden. De pers zit hen op de hielen: van de minste uitspraak wordt een olifant gemaakt die vervolgens ook nog rondwandelt op de sociale media, met alle gevolgen vandien.

Een en ander resulteerde tot nog toe in 12 verzoeken tot impeachment waarvan er negen dit jaar ingediend werden in de Senaat, dit zonder de twee nieuwe verzoeken die gisteren ingediend werden door senator Alessandro Vieira (PPS), tegen ministers Alexandre de Moraes en Dias Toffoli die een onderzoek lieten openen om veronderstelde bedreigingen en fake news tegen leden van het hof op te sporen en te vervolgen. Het onderwerp deed de temperatuur stijgen in de jongste dagen, in het parlement. Een groep parlementairen wil een parlementaire onderzoekscommissie (CPI – Comissão Parlementar de Inquérito) in het leven roepen met de omschrijving “CPI da Lava Toga” die de besluiten van het hof zou moeten onderzoeken en een zogenaamd “gerechtelijk activisme”. Het initiatief verzamelt parlementairen van de regering zowel als leden van de oppositie en is een van de meest emblematische voorbeelden van de recente schok tussen de wetgevende en gerechtelijke machten.

Voorzitter Dias Toffoli en minister Gilmar Mendes vormen de kop van jut: tegen elk van hen werden vier verzoeken tot impeachment ingediend.

Volgens de Braziliaanse wet komt het aan de Senaat toe om te oordelen over de ministers van het hof. Eender welke Braziliaanse burger mag een dergelijk verzoek indienen. Na de analyse door de leiding in de Senaat en de technici, en de lezing van het verzoek voor alle senatoren, wordt het dossier doorgegeven aan een speciale commissie. Deze groep moet beslissen of het impeachmentproces al dan niet ingesteld wordt. Tot nog toe gebeurde dit nooit in de Senaat.

De twaalf eerder vermelde verzoeken werden in de lade gestopt en kregen nog geen enkel vervolg.

Censuur of reclame?

De ingreep gisteren van ministers de Moraes en Toffoli om een publicatie op de (rechtse) websites O Antagonista en Crusoé te verbieden, werd door velen geïnterpreteerd als pure censuur. Hun collega Marco Aurélio Mello zei hierover: “Dit is, voor mij, onbegrijpelijk, censuur. Ik zie geen kwaad in het publiceren van materiaal, gebaseerd op een gerechtelijk akkoord. Een publieke figuur (o.m. verwijzend naar zichzelf en zijn collega’s) is boven alles een open boek. Ik beschouw dit, in democratische termen, als een achteruitgang”.

Alles wijst erop dat het besluit van de edelachtbaren om een dergelijk verbod op te leggen, het tegenovergesteld effect sorteerde: wat niet mocht verschijnen staat nu zowat in alle kranten. De websites O Antagonista en het internetmagazine Crusoé kregen er een onbetaalbare reclame door terwijl het hof er nu van beschuldigd wordt om net datgene te doorbreken wat zij dienen te beschermen, met name de grondwet, waarin staat dat de vrijheid op meningsuiting moet gevrijwaard blijven.

Bron

Foto: Wikimedia Commons

#AlessandroVieira #BraziliëNieuwsOnline #AlexandredeMoraes #LavaJato #Crusoé #GilmarMendes #OAntagonista #DiasToffoli #LavaToga #MarcoAurélioMello #STF

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page