top of page
  • Observer

Leven in de duisternis

AmapaProtestos

De black-out in de staat Amapá sleept nu al 9 dagen aan. Protesten worden geregistreerd in de ganse staat. De crisis wordt gekenmerkt door tijdelijke stroomleveringen, en veroorzaakte het uitstellen van de gemeentelijke verkiezingen. Zondag vindt de eerste kiesronde plaats in het ganse land, behalve in Amapá. Ongeveer 90% van de bevolking werd getroffen en heeft ernstige problemen met de toevoer van drinkwater en met het bewaren van levensmiddelen.

De energie werd deels beschikbaar gesteld, in een beurtelings regime: 6 uur elektriciteit, en 6 uur niets. Velen klagen erover dat zelfs de termijn van 6 uur niet gerespecteerd wordt. Vanaf vandaag werd de ‘rodízio’ verminderd tot 3 of 4 uur wel (naargelang de regio), en 3 of 4 uur niet.

Wat niet werkt

Het hydraulisch systeem werkt niet. Hierdoor is er geen leidingwater meer, geen mineraal water noch ijs.

De stroomonderbreking onderbrak de telefoon- en internetdiensten. De meeste daarvan stopten gewoon. Zelfs met een gedeeltelijke terugkeer van de elektriciteit, blijft de toestand erg precair.

Bankautomaten doen het niet. Kaartlezers die elektrisch opgeladen worden, werken niet meer. Gevolg: de mensen slagen er niet meer in om aankopen te doen.

Benzinepompen werken enkel tijdelijk via de ‘rodízio’. Wie in de file staat om te tanken, moet erg veel geduld opbrengen. Enkel benzinestations met een eigen generator, mogen 24h openblijven (voorheen verboden door de pandemie).

Rellen

Door al deze problemen ontstonden er overal rellen en opstootjes (foto). Volgens de politie ging het tussen vorige vrijdag en vandaag om minstens 70 acties. Een van de protesten sloot de weg BR-210 af in de noordelijke zone van de hoofdstad Macapá, gedurende 8 uren. Het gemeentebestuur riep de ramptoestand uit.

Minister Luís Roberto Barroso, voorzitter van het federale kiestribunaal, besloot om de gemeentelijke verkiezingen in Macapá uit te stellen. De nieuwe data werden nog niet vastgelegd, maar in de beslissing van de minister wordt vermeld dat ze wel nog in 2020 moeten plaatsvinden.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Rudja Santos - Amazônia Real

#Amapá #BRNieuws #LuisRobertoBarroso #Macapá

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page