top of page
  • Observer

“Lua de mel” ingekort

conselho-politico-transicao

Vrijwel meteen na de uitslag van de verkiezingen op zondagavond 30 oktober, was de rol van Jair Bolsonaro en zijn regering uitgespeeld, ondanks de pogingen van zijn aanhangers om keet te schoppen aan de poorten van de kazernes in het land. Het militaire commando hield zich op de vlakte, treuzelde met de indiening van een “rapport” over het gangbare kiessysteem en gaf uiteindelijk een nietszeggende nota uit met wat bla-bla over de protesten, de democratie en de rol van de militairen die er feitelijk op neerkomt dat zij zich met hun kanonnen moeten bezighouden, en niet met de gangbare democratische instituten waarvan eentje het opperbevel voert over hen.

Er is dus momenteel geen regering, of ze doen niets en laten alles over aan de overgangscommissie o.l.v. verkozen vicepresident Geraldo Alckmin, die op zijn beurt door Lula gestuurd wordt. En dat verloopt niet zonder moeilijkheden.

Lula botst op een negatief scenario, veel erger dan wat hij 20 jaar geleden erfde. Door het getreuzel over de echte aard van zijn economisch programma, stijgt de slechtgezindheid van de markten met betrekking tot de toekomst.

Het economische nieuws voor de komende maanden is niet goed. Lula begint zijn derde ambtstermijn met grote fiscale uitdagingen. Daarnaast zorgde het vooruitzicht dat Henrique Meirelles niet langer minister van Economische Zaken zou worden en de steeds concretere mogelijkheid dat Fernando Haddad de functie overneemt, de economie onder Lula behoorlijk bloot aan kritiek op de financiële markt, ook al gaat nu het nieuws weer rond dat Haddad naar Buitenlandse zaken gaat, een functie waar oudgediende Aloizio Mercadante naar lonkt. Het terug verschijnen van namen uit vroegere PT-regeringen (zoals ook ex-minister Guido Mantega) leidt allesbehalve naar geruststelling en naar uitspraken als “Lula Dilmou?”, verwijzend naar de economische krater, veroorzaakt door Dilma Rousseff en haar regering.

Bovendien ligt het in de verwachting dat het hoogste gerechtshof STF rond de jaarwisseling de deelstaten weer zal toelaten om hogere ICMS-tarieven in rekening te brengen op brandstoffen, wat dan weer gevolgen heeft voor de inflatie en de middenklasse zal irriteren. Lula zal het erg moeilijk krijgen om de begroting in evenwicht te brengen. Eerst moet hij een oplossing vinden om de uitgaves (die niet door inkomsten gedekt worden) van Jair Bolsonaro met electorale doelstellingen, te accomoderen, vooral vanaf het tweede semester van dit jaar. Onder de noemers voorschotten, verhogingen van sociale uitkeringen en belastingverlagingen, werd er al meer dan R$ 300 miljard in de economie geïnjecteerd. Een perfecte storm is in aankomst.

“De economische ploeg zal een witte olifant in een kooi moeten plaatsen” – Gil Castello Branco, economist.

De uitspraak hierboven komt van economist Gil Branco, stichter van de “Associação Contas Abertas”. Volgens hem waren de beloftes van de campagne veel groter dan de beschikbare middelen voor 2023. Lula zal ook de begroting moeten ontgrendelen, die, in het voorstel dat Bolsonaro naar het parlement stuurde, sociale-, hulp- en milieuprogramma’s in de kou liet staan.

De “Pec de Transição”, een voorstel om de wet tijdelijk te wijzigen gedurende de overgang, dat momenteel onderhandeld wordt met het parlement, zal niet volstaan om de knoop van de electorale beloftes te ontwarren.

Lula’s uitdaging vanaf 1 januari bestaat er niet alleen in om de kloof in de begroting, veroorzaakt door de regering Bolsonaro, aan te pakken, maar ook om terug te keren naar een duurzame groei, dit terwijl de wereld op een recessie afstevent. De “herança maldita” (vervloekte erfenis) bestaat niet alleen in het fiscaal gebied, maar ook in de economische- en milieu indicatoren, naast een sociale crisis. De verkozen president zal zijn regering niet samenstellen in een gunstig scenario zoals 20 jaar geleden, met de publieke rekeningen in orde. Integendeel, hij zal moeten knokken om een ongunstig scenario te overwinnen.

De “strategische dubbelzinnigheid” waarmee hij de zaken tot nog toe aanpakte, deed het slechte humeur van de markten aangroeien, en zou de “Lua de mel” (huwelijksreis) als gevolg van de euforie na de verkiezingen, wel eens sterk en snel kunnen inkorten.

Foto boven: Vergadering van de Politieke Raad van Overgang in de zetel van het kabinet van de overgangsregering.

Bron

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

#FernandoHaddad #JairBolsonaro #GuidoMantega #AloizioMercadante #PT #Lula #HenriqueMeireles #BRNieuws

1 weergave0 opmerkingen
bottom of page