top of page
  • Observer

Lula bedankt voor habeas corpus

lu-la

Nadat ex-president Lula vernam dat zijn oudste broer Genival Inácio da Silva, bekend als Vavá, reeds ter aarde besteld werd, besloot hij om niet meer naar São Paulo te gaan om er zijn familie te ontmoeten, ondanks dat hij daarvoor de toelating verkreeg van minister Dias Toffoli van het STF. Paulo Okamotto, voorzitter van het Lula Instituut verklaarde: “President Lula had willen deelnemen aan de begrafenisplechtigheid en afscheid willen nemen van zijn overleden broer. Uiteraard had hij ook zijn familie willen ontmoeten, maar dat zal voor een andere keer zijn”.

Ex-minister Gilberto Carvalho (PT): “Het is betreurenswaardig dat het besluit op dit late tijdstip werd uitgevaardigd, totaal onmogelijk. Lula zou geen afscheid meer kunnen nemen van zijn broer, enkel nog met zijn familie praten”.

Volgens de toegekende habeas corpus van Toffoli had Lula zijn familie nog kunnen ontmoeten in een militaire basis, nabij de plaats waar zijn overleden broer begraven werd. De familie had kunnen besluiten om de stoffelijke resten van Vavá al dan niet naar de plaats van de ontmoeting te laten brengen. Het is Lula namelijk verboden om publieke uitspraken te doen, gebruik te maken van een mobiele telefoon of iemand te ontmoeten die geen lid is van de familie, of een van zijn advocaten. Ook de pers zou niet toegelaten worden.

Lula weigerde echter om zijn familie te ontmoeten in een militaire basis.

Het verzoek om de begrafenis bij te wonen, werd eerder afgewezen door rechter Carolina Lebbos, nadien bekrachtigd door rechter Leandro Paulsen van de 4de instantie in Porto Alegre. Een van de gebruikte argumenten was het gebrek aan transport (via een helikopter van de federale politie; de toestellen die niet in onderhoud zijn, werden allemaal ingezet bij de ramp in Brumadinho).

In november van vorig jaar probeerde Lula om de laatste eer te bewijzen aan ex-volksvertegenwoordiger Sigmaringa Seixas, een persoonlijke vriend van de ex-president. Ook dat verzoek werd niet ingewilligd door het gerecht omdat Seixas geen familie was van Lula.

De advocaten van Lula herinnerden eraan dat hij in 1980 wel de toelating kreeg om de begrafenis van zijn moeder Eurídice Ferreira Mello bij te wonen, toen hij in de gevangenis zat, tijdens de militaire dictatuur.

Bron

Foto: Ricardo Stuckert

#PauloOkamotto #BraziliëNieuwsOnline #CarolinaLebbos #LeandroPaulsen #EurídiceFerreiraMello #GilbertoCarvalho #PortoAlegre #Lula #GenivalInáciodaSilva #SigmaringaSeixas #Vavá

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page