top of page
  • Observer

Lula: Moro is een bendeleider

Mor

Ex-president Lula stond deze week een interview toe aan een radiozender in Blumenau (Santa Catarina) waarin hij ex-rechter en pre-kandidaat Sérgio Moro (foto) aanviel, de man die hem achter de tralies liet zetten.

Volgens Lula zijn Moro en procureur Deltan Dallagnol “bendeleiders”. De processen die leidden tot zijn opsluiting, berokkenden veel economische schade aan Brazilië, aldus de ex-president. Lula uitte deze kritiek na de vraag hoe hij oordeelde over de periode dat hij opgesloten werd in Curitiba.

“Ik kwam veel beter voorbereid uit de gevangenis, welbewust over wat er precies gebeurde in Brazilië. Ik weet dat Moro de leider was van een bende. Ik weet ook dat de werkgroep van Curitiba een bende was die gecoördineerd werd door Deltan Dallagnol. Dat is inmiddels wel bewezen”, zo zei Lula die ook de versie van de arbeiderspartij PT herhaalde over een akkoord van de Lava Jato onderzoekers met de gerechtelijke overheid in de Verenigde Staten met als doel om de ontwikkeling van de petroleum en gas sector te vertragen.


LulaArg

“Het objectief bestond erin, naast mij weg te halen uit de verkiezingen van 2018, om de ganse structuur van Petrobras onderuit te halen, het bedrijf dat het meest investeerde in Brazilië. Ze probeerden een komaf te maken met de olie- en gasindustrie, alsmede met de reglementering om de petroleum terug te geven aan de bevolking en om een einde te maken aan de industrie van de Engineering industrie. Het proces waardoor ik in de gevangenis belandde zorgde voor 4.400.000 werklozen in Brazilië, en een verlies van 272 miljoen reais aan investeringen waardoor de deelstaten R$ 58 miljoen verloren aan belasting inkomsten. Dit alles werd reeds aangetoond en bewezen”, zo beweerde Lula.

In de politiek is alles mogelijk

Zoals het er nu uitziet, is de kans niet gering dat ex-president Lula aan de meet verschijnt van de presidentiële verkiezingen van volgend jaar met een voormalige tegenstrever aan zijn zijde als kandidaat vicepresident. Geraldo Alckmin, een gehaaide ‘tucano’, was 33 jaar lang lid van de PSDB, de partij die zichzelf beschouwt als sociaal democratisch. Fernando Henrique Cardoso, president van 1995 tot 2003, is eveneens een tucano. Cardoso werd na zijn 2 ambtstermijnen opgevolgd door zijn rivaal Lula. Vooraleer Alckmin een duo kan vormen met Lula, moeten de ex-gouverneur (van São Paulo) en de ex-president van de republiek, een aantal conflicten overwinnen die beiden verzwakten in de voorbije jaren. Beiden voerden immers altijd oppositie tegen elkaar.


AlckminSin

Hun tegenstellingen bestaan sinds zij simultaan actief in de Kamer van volksvertegenwoordigers, tussen 1987 en 1991, en verscheidene malen in tegengestelde stemmingen met betrekking tot de grondwet. In 1988 stemde de arbeiderspartij, waarvan Lula de leider was, tegen de goedkeuring van de “Constituição”.

Vorige maand bevestigde Lula in een interview dat hij tijdens zijn regering een “uitzonderlijke relatie” onderhield met Alckmin. Maar bij diverse gelegenheden werd er door beiden harde kritiek geleverd, en zelfs beschuldigingen tegen elkaar uitgesproken tijdens publieke evenementen.

In 2006, toen Lula het opnam tegen Alckmin in de presidentiële race, zei de eerste in de 2de kiesronde dat zijn tegenstrever een “specialist” was in de vernietiging van de staat: “Het is geen geschil tussen twee mannen of tussen twee partijen. Bij deze verkiezing staan ​​twee projecten op het spel. Eén project is dat van ontmanteling, dat wil zeggen, dat van een burger die gespecialiseerd is in het vernietigen in twee minuten van wat we in twee eeuwen hebben opgebouwd”.

Bij die gelegenheid omschreef Lula de kandidatuur van zijn rivaal als “een burger die een flinke hoeveelheid dynamiet laat ontploffen en erin slaagt om een gebouw in 30 seconden naar beneden te halen”.

In 2010 vierde Lula het feit dat Alckmin niet meedeed aan de verkiezingen. Hij citeerde hierbij de verkiezingen van 2006 en verklaarde dat de kandidaten van links en centrumlinks toen streden “tegen de rechtse holbewoners”. Hij zei toen ook dat het niveau van de campagnes begon te verbeteren vanaf 1994, na zijn dispuut met Fernando Henrique Cardoso: “Dat was al een hoger niveau. Maar later, toen het tussen mij en Alckmin ging, daalde dat niveau weer door zijn deelname”.

Alckmin over de PT

In 2013, toen Alckmin nog gouverneur was van São Paulo, greep hij naar een volkse wijsheid toen hem gevraagd werd naar zijn mening omtrent het feest dat de arbeiderspartij hield, naar aanleiding van de tiende verjaardag van een regering onder leiding van de PT: “Em festa de jacu, não entra inhambu”. Jacu is een vogel van grotere afmetingen, een inhambu is kleiner. Het gezegde betekent dat het beter is om kalm te blijven en geen oorlog op te starten die men niet kan winnen.

In 2016, toen de kandidatuur van João Doria (PSDB) gelanceerd werd als burgemeester van São Paulo, koos Alckmin de PT als doelwit in zijn toespraken: “De 13 jaren van het lulopetisme leidden ertoe dat het land werd geplunderd, letterlijk. De PT wil de verkiezingen winnen om zich te verlossen van dat imago en om hun problemen op te lossen”.

In 2018, toen Alckmin opnieuw presidentskandidaat werd voor de PSDB, startte hij een proces op bij het kiestribunaal TSE, tegen ex-president Lula en de directie van de arbeiderspartij. Bij die gelegenheid voerde de PSDB aan dat de PT de propaganda van de gedeputeerde afgevaardigden zou benutten om de kandidatuur van Lula te promoten. Volgens Alckmin ging het om “een invasie van zendtijd, toegewezen aan een ander ambt”. Lula werd in dat jaar onverkiesbaar verklaard door het kieshof en moest zijn kandidatuur intrekken.

In 2019 verklaarde Alckmin dat Brazilië in de greep was van een klimaat van haat onder de regering Bolsonaro, en omschreef hij die regering als een “PT in omgekeerde richting” of een “PT op zijn kop”.

Alckmin en Lula startten in juli een dialoog op om een akkoord op te maken voor 2022. Na decennia lang wederzijds oppositie te voeren, tonen beiden zich bereid om een alliantie te vormen tegen president Bolsonaro. Het is af te wachten bij welke partij Alckmin zich zal aansluiten. Hij stapte deze week uit de PSDB en heeft nu tijd tot april van volgend jaar om elders onderdak te zoeken, indien hij kandidaat vicepresident wil worden.

Het is niet duidelijk wat de ex-tucano denkt hiermee te winnen, in tegenstelling tot Lula die een vice nodig heeft met een gematigde visie, om zijn eigen radicale achtergrond wat af te zwakken, een rol die de (overleden) zakenman José Alencar perfect vervulde tijdens de twee eerste ambtstermijnen van Lula, van 2003 tot 2011.

Griep epidemie

Het griepvirus H3N2 verspreidt zich aan een hoge snelheid, is reeds een probleem in minstens 11 Braziliaanse deelstaten en doet de rode lamp flikkeren. Het virus verscheen onverwacht in deze tijd van het jaar en de deelstaat regeringen vragen aan de bevolking om op te letten voor de symptomen. Ondertussen blijft het monitorsysteem van de gezondheidszorg buiten werking, na een aanval door hackers.

Het aantal covid-19 besmettingen en overlijdens daalde in de voorbije weken, maar nu is het een andere ziekte die de aandacht trekt. Een groot aantal patiënten, geïnfecteerd door influenza A, meer specifiek de stam H3N2, zoekt de medische hulpposten op voor hulp.

Het virus dat in Rio de Janeiro reeds een epidemie veroorzaakte, verspreidt zich in minsten 10 andere deelstaten. De symptomen lijken op die van covid-19 – hoest, neusverstopping, koorts en spierpijnen -, het is makkelijk om beide ziektes met elkaar te verwarren, en er is een PCR test nodig om zekerheid te krijgen over welk virus het gaat.

Het Federaal District, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio Grande dos Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Maranhão en Ceará registreerden gevallen van influenza. In Goiás werd de ziekte nog niet bevestigd, maar nieuwe gevallen met deze symptomen worden opgevolgd. Enkele federale eenheden waarschuwen ervoor dat het ontbreken van de gegevens van de publieke gezondheidszorg SUS, de registratie van nieuwe H3N2 gevallen bemoeilijkt, en dat het aantal besmettingen hoger kan liggen dan diegenen tot nog toe bekend.

Het secretariaat voor de Gezondheidszorg van São Paulo gaf een nota uit: “Sinds 9 december zijn de federale informatiesystemen niet beschikbaar, waaronder SIVEP-griep, die gevallen van Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) meldt en ook Covid-19, waardoor het bijwerken van de staatsstatistieken wordt belemmerd. Bijgevolg wordt de monitoring van statistieken beïnvloed, waardoor het moeilijk is om op een geschikt moment in te grijpen”.

Het secretariaat van Volksgezondheid van Amazonas meldt dat de staat sinds begin november tot en met vrijdag (17/12) 494 positieve gevallen van griep registreerde, waarvan 262 in de afgelopen week. Dit is echter de seizoensperiode van de ziekte in het noorden waar de deelstaat gelegen is.

In Rio de Janeiro werden in de laatste drie weken van november ongeveer 21.000 mensen gediagnosticeerd met griep. Eerder deze week vertelde de gemeentesecretaris van Volksgezondheid van São Paulo, Edson Aparecido aan CNN-Brasil, dat de hoofdstad van São Paulo ook te maken kreeg met een uitbraak van de ziekte.


Gripe

In Salvador kregen de “gripárias” (eerste hulpposten waar voornamelijk mensen opgevangen worden met deze symptomen), een overvloed aan mensen te verwerken die vele uren lang moesten wachten om geholpen te worden. Het gemeentebestuur besloot zelfs om enkele gesloten posten te heropenen.

Grotere virale circulatie

Het griepvirus, influenza, is niet nieuw en duikt elk jaar weer op. Het verschil is dat het meestal in de wintermaanden plaatsvindt, beginnend in mei, en niet op het hoogtepunt van de (Braziliaanse) zomer. Vanwege dit verschil vragen verschillende staten nu al om extra aandacht van zorginstellingen voor verdachte gevallen en versterking van het testprotocol.

Volgens de virologen wordt het fenomeen veroorzaakt door de herneming van de dagelijkse activiteiten en de afzwakking van de beschermende beperkingen op het moment dat het aantal covid-19 besmettingen en overlijdens dalen.

Een andere mogelijke reden is het niet naleven van de landelijke griepvaccinatiecampagne, die plaatsvond tijdens de immunisatie tegen het coronavirus. Zo was in Ceará de dekkingsgraad in 2021 de laagste in de afgelopen 23 jaar. Het immunisatiemiddel behoudt ook zes maanden na toediening niet dezelfde effectiviteit en de belangrijkste risicogroepen (ouderen, kinderen en zwangere vrouwen) werden in april van dit jaar ingeënt.

Ten slotte zou de opkomst van de H3N2 Darwin-stam, een soort griepvariant die mogelijk aan de bescherming van het huidige vaccin ontsnapt, bijdragen aan de toename van het aantal gevallen. Het instituut Butantan deelt mee dat, in navolging van de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie, de nieuwe formule voor het immuniserende middel tegen griep de stam zal bevatten en in januari met de productie zou moeten beginnen.

Ondanks de symptomen die lijken op de infectie veroorzaakt door het coronavirus, heeft griep een lager sterftecijfer, tussen 0,1% en 0,2%, terwijl Covid tussen 1% en 2% heeft. Het belangrijkste verschil is de ernst van de vroege tekenen van griep, die sterker zijn dan die van mensen met Covid die al gevaccineerd werden.

Preventie

Net als Covid-19 verspreidt het griepvirus zich door de lucht en het gebruik van een masker van goede kwaliteit, sociale afstand en handhygiëne zijn voldoende om besmetting te voorkomen. Het griepvaccin beschermt binnen de eerste zes maanden na toediening ook tegen H1N1 en H3N2, naast griep B.

Anvisa toont moed

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) keurde het gebruik van het vaccin Pfizer goed om kinderen tussen 5 en 11 jaar in te enten tegen covid-19. Dat volstond voor president Bolsonaro, vijand van eender welke vaccinatie van eender welke leeftijdsgroep, om te verantwoordelijken van het controle orgaan te intimideren. Via het internet eiste hij, na toe te geven dat hij niet de macht heeft om in te grijpen bij Anvisa, de bekendmaking van de namen van de verantwoordelijken die deelnamen aan dat proces: “Maak de namen van deze mensen bekend, zodat iedereen weet wie zij zijn en uiteraard een eigen oordeel kunnen vormen.”

Men hoeft geen expert in het bolsonarisme te zijn te zijn om te concluderen dat Bolsonaro’s doel, met behulp van zijn macht en zichtbaarheid als president, erin bestaat om de waakhonden van sociale netwerken te verleiden om de professionele reputatie en het privéleven van Anvisa-medewerkers te ruïneren.


TorresAnvisa

Het controle orgaan liet zich echter niet intimideren. Er volgde een officiële nota waarin, expliciet verwijzend naar de uitspraken van de president, elke dreiging, rechtstreeks of versluierd, die de mensen van Anvisa in verlegenheid zou brengen, of de vrije uitoefening van regelgevende activiteiten en het levensonderhoud van ons gezin in het gedrang brengt, met alle kracht afgewezen wordt, en dat de taak van bescherming van de gezondheid van de burgers, prioritair is.

De nota onthult ook dat Anvisa-medewerkers sinds oktober doodsbedreigingen ontvangen van antivaxxers en dat ze “het doelwit zijn van gewelddadig politiek activisme” – gestimuleerd, zoals iedereen weet, door de president van de republiek in eigen persoon.

Het besluit van Anvisa is niet bindend; de regering kan oordelen om het niet op te volgen. Zorgminister Marcelo Queiroga, een “voorbeeldige bolsonarist”, zei al dat het advies om kinderen te vaccineren “geen consencuskwestie is”.

Voor Bolsonaro was het echter noodzakelijk om Anvisa te intimideren, omdat dit zijn aard is (en altijd zal zijn) en omdat dit onverantwoordelijke gedrag hem stemmen oplevert onder degenen die moeite hebben om in een democratische samenleving te leven.

Het institutionele doel van Anvisa, opgericht door de wet in 1999, is om “de bescherming van de gezondheid van de bevolking te bevorderen, door middel van de sanitaire controle van de productie en marketing van producten en diensten die onderworpen zijn aan sanitair toezicht, inclusief omgevingen, processen, inputs en technologieën die daarmee verband houden, evenals de controle van havens, luchthavens en grenzen”. Het goedkeuren van het gebruik van immunisatiemiddelen die helpen de effecten van een pandemie die bijna twee jaar heeft geduurd in te dammen, maakt deel uit van deze taken, evenals het aanbevelen aan de autoriteiten om de vaccinatiecertificaten van buitenlanders te eisen om te voorkomen dat het land een internationaal paradijs wordt voor negationisten.

Bronnen: Metrópoles – Veja – Estadão

Foto: Fotos Públicas - Igor Santos/Secom - Waldemir Barreto/Agência Senado - Força Sindical - Ricardo Stuckert - Jefferson Rudy/Agência Senado

#DeltanDallagnol #GeraldoAlckmin #JairBolsonaro #JoãoDoria #FernandoHenriqueCardoso #H3N2 #PT #Petrobras #COVID19 #Anvisa #Lula #PSDB #MarceloQueiroga #BRNieuws #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page