top of page
  • Observer

Lula: schuldig of onschuldig?

PT-39

Ex-burgemeester en ex-presidentskandidaat Fernando Haddad (PT) profiteerde van de 39ste verjaardag van de arbeiderspartij (foto) om uitvoerig kritiek te geven op president Jair Bolsonaro en zijn familie. Volgens Haddad werkte de familie Bolsonaro zich meer in nesten in een tijdspanne van 30 dagen dan de PT gedurende gans zijn geschiedenis.

“Een familie komt aan de macht en slaagt erin om zich in 30 dagen tijd meer in nesten te werken dan de arbeiderspartij in 39 jaren. Ze hebben nergens een uitleg voor en er komen alsmaar meer schandalen bovendrijven. Ze vluchten weg van een debat, net zoals ze deden tijdens de verkiezingscampagne. Ze vluchten omdat ze geen uitleg hebben”, aldus Haddad.

De verklaring van Haddad slaat op het geval van de senator Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), zoon van de president, onderzocht nadat een verslag van COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) wees op verdachte financiële transacties via zijn bankrekening, het zogenaamde geval “Queiroz”.

Het verslag wijst uit dat ex-raadgever (van Flávio Bolsonaro) Fabrício Queiroz verrichtingen uitvoerde voor een totaal van 1,2 miljoen R$, tussen januari en december 2016, een volume dat niet overeenstemt met het salaris van Queiroz die in het kabinet van Flávio werkte. Naast het totaalbedrag werd de aandacht van COAF getrokken door de regelmatigheid van de verrichtingen waarbij stortingen en afhalingen elkaar in gelijke mate opvolgden. Er werd ook de uitgave van een cheque vastgesteld t.w.v. R$ 24.000, bestemd voor de ‘first lady’ Michelle Bolsonaro.

Voor Haddad is zijn verlies in de verkiezingen te wijten aan de verspreiding van “fake news” via de sociale media: “Mijn tegenstander won dankzij enkele populistische beloftes”, gevolgd door de belofte dat de PT sterk uit de hoek zal komen in de volgende verkiezingen: “Ze mogen ons verwachten in 2022, en zelfs daarvoor, in 2020 waar we zullen deelnemen met de bedoeling om te winnen”. De ex-presidentskandidaat voegde eraan toe dat, volgens hem, “de projecten van Bolsonaro Brazilië 30, 40 tot 100 jaar terug in de tijd slingeren”.

Tegen beter weten in, verdedigde hij ook ex-president Lula die een nieuwe veroordeling opliep wegens corruptie, en verweet het gerecht dat zij geen enkel misdrijf kunnen aantonen.

Een soortgelijke mening wordt verkondigd door de linkse website Carta Maior in een artikel waar letterlijk te lezen staat “Agora a juíza Gabriela Ardt, premiada com a sucessão de Moro em Curitiba, condena Lula a outros doze anos e onze meses, por um sítio em Atibaia, propriedade de terceiros, mas que teria sido reformado pela Odebrecht e pela OAS, e talvez utilizado por Lula”. De correcte naam van de plaatsvervangende rechter is Gabriela Hardt (niet Ardt) en de woorden “talvez utilizado por Lula” (misschien gebruikt door Lula) slaan al helemaal de plank mis, zowel via de getuigenissen van Lula’s persoonlijke bewakers als foto’s in het verslag van de federale politie van een flink aantal persoonlijke objecten van Lula en echtgenote, aangetroffen in het buitenverblijf.

De nieuwe veroordeling van de ex-president zal ongetwijfeld aangevochten worden door zijn advocaten die in beroep zullen gaan, net zoals bij de eerste veroordeling. Dat beroep zal andermaal terechtkomen in de handen van de rechters van het TRF-4, dezelfden die zijn vorige straf, opgelegd door rechter Sérgio Moro, aanzienlijk verhoogden.

Een en ander zou deze keer kunnen leiden tot een herziening van de initiële straf waardoor de ex-president geprivilegieerd werd, t.t.z. opgesloten in een cel van de federale politie in Curitiba onder voorwaarden waar een gewone gevangene enkel maar van dromen kan. Aan die speciale behandeling hangt een prijskaartje van ong. R$ 10.000 per dag, dit terwijl een doorsnee gevangene R$ 2.700 per dag kost aan de Braziliaanse belastingbetaler.

Er gaan stemmen op bij de federale politie om de ex-president over te hevelen naar een gewone strafinstelling, ook al vinden Lula’s verdedigers dat hij het recht heeft op een speciale behandeling.

Men kan zich de vraag stellen: hoe zit het dan met de klassenstrijd? Is niet iedereen gelijk voor de wet? Of is de wet gelijker voor sommigen? De vragen zouden niet eens mogen gesteld worden, buiten “Is hij schuldig?” of “Is hij onschuldig?”.

Heeft u het antwoord ? Reageer dan en vertel de lezers waarom u vindt dat Lula schuldig/onschuldig is.

Bron 1Bron 2Bron 3

Foto: Ricardo Stuckert - Divulgação PT

#COAF #BraziliëNieuwsOnline #FernandoHaddad #JairBolsonaro #Curitiba #FabrícioQueiroz #CartaMaior #PT #FlávioBolsonaro #GabrielaHardt #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page