top of page
  • Observer

Lula wil volledige vrijspraak

Zanin

Ex-president Luiz Inácio Lula da Silva vroeg aan zijn advocaten om geen wijziging van zijn actuele gevangenisregime aan te vragen, naar een halfopen of open regime. Lula liet weten dat hij enkel naar huis wil na een volledige absolutie, of na de annulering van het oordeel dat over hem uitgesproken werd m.b.t. de zaak van het triplex appartement in Guarujá (SP). Mocht dat gebeuren, dan zou hij ook al zijn politieke rechten terugkrijgen die hem werden afgenomen na de bevestiging van het oordeel in een tweede gerechtelijke instantie, in het kader van de “Lei da Ficha Limpa” (wet van het blanco strafblad).

Volgens de procureur-generaal van de republiek heeft de ex-president reeds recht op een versoepeling van zijn regime, omdat hij een zesde van de straftermijn uitzat, zoals voorzien in de strafwetgeving en in de wet van strafuitvoeringen. Het oordeel van de procureur-generaal wacht op de goedkeuring van het STJ (Superior Tribunal de Justiça). Deze hogere gerechtelijke instantie legde nog geen datum vast om hierover te beslissen. Specialisten menen dat de ex-president dit recht toekomt vanaf september. Echter, om dit mogelijk te maken, moeten de advocaten van Lula hiervoor een officieel verzoek indienen bij de rechter in Curitiba, verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf.

Tot nog toe diende Lula geen enkel verzoek in voor het inkorten van zijn straf. De ex-president las tientallen boeken in zijn cel. De strafwetgeving bepaalt dat een gevangene dagen kan aftrekken van zijn straf door een korte inhoud in te dienen van elk gelezen boek, meer bepaald vier dagen voor elk boek. De limiet werd vastgelegd op 12 korte inhouden per jaar, m.a.w. Lula had tot 48 dagen in mindering kunnen brengen.

De ex-president zit opgesloten sinds 7 april 2018 in een speciale cel van de hoofdzetel van de federale politie, in Curitiba (Paraná). Het lokaal is 15 m2 groot, heeft een badkamer, TV, een loopband om de fysieke conditie op peil te houden, en is volkomen geïsoleerd op de bovenste verdieping van het gebouw. Lula heeft geen enkel contact met andere gevangenen, opgesloten in cellen op de eerste verdieping.

De uitgesproken straf werd uiteindelijk teruggebracht door het STJ tot 8 jaren, 10 maanden en 20 dagen. De PT-leider werd veroordeeld omdat hij een triplex-appartement zou aanvaard hebben in Guarujá, aan de kust van de deelstaat São Paulo, als smeergeld betaald door het bedrijf OAS in ruil voor drie contracten, afgesloten met oliereus Petrobras, hetgeen Lula altijd ontkende.

Lula ontvangt zijn advocaten tweemaal per dag, in de voormiddag en in de namiddag, in zijn cel. Hij krijgt ook steevast bezoek van de leiders van zijn partij. Politici van die partij (PT) drukken er bij hem op aan om de gunstmaatregel van zijn straf te aanvaarden, zelfs al moet dat met een enkelband. Zij vinden dat de bevolking wel overtuigd is van zijn onschuld, en dat de oppositie zijn stem nodig heeft zonder de belemmering van een gevangene.

De ex-president toont zich echter onwrikbaar, vooral in de kwestie van de enkelband. Volgens hem is het vernederend om buiten te komen met zo ‘n ding aan zijn enkel, en bovendien erg nadelig voor zijn imago.

Advocaat Cristiano Zanin: “De ex-president wil uit de gevangenis komen met de erkenning dat hij geen enkele misdaad pleegde, en dat zijn veroordeling het resultaat is van een onrechtvaardig proces. Hij is niet geïnteresseerd in een strafvermindering of in een wijziging van zijn strafregime, ook al is hij zich heel goed bewust van zijn rechten ter zake. Dit is de stelling die hij op dit moment inneemt en die ons bekend is, volkomen strokend met de bewijzen van zijn onschuld die wij indienden, en met de recente ophelderingen, uitgebracht door de pers, m.b.t. het gedrag van de rechter en de procureurs in dit proces”, zo zegt hij.

De verdedigers van Lula dienden een beroep in bij het STF (Supremo Tribunal Federal) met het argument dat rechter Sérgio Moro aantoonde tijdens het proces dat hij niet onpartijdig was. Het gaat hier voornamelijk om de uitgelekte boodschappen tussen Moro en diverse procureurs waarbij hij deze laatsten zou georiënteerd hebben, en kritiek gaf op de verdediging van Lula. De boodschappen werden o.m. gepubliceerd door de website The Intercept en enkele andere Braziliaanse media. Moro zou ook opdracht gegeven hebben om de telefoons van Lula’s advocaten af te tappen, hetgeen bij wet verboden is.

Indien het STF ingaat op dit beroep, oordelend dat Moro partijdig was in de beschuldiging tegen Lula, dan rekenen diens advocaten erop dat de ex-president hersteld wordt in zijn eer, vrijgelaten wordt en zijn politieke rechten terugkrijgt.

Bron

Foto boven: Advocaat Cristiano Zanin Martins na het indienen van de aanklacht tegen Sérgio Moro (op 25 juni l.l.) voor partijdigheid in het oordeel waardoor Lula opgesloten werd. Er werd nog geen datum vastgelegd voor een uitspraak in dit nieuwe habeas corpus verzoek.

Foto: Fotos Públicas - Filipe Araújo

#OAS #BraziliëNieuwsOnline #Curitiba #Guarujá #PT #STJ #Lula #CristianoZanin #STF #Parana #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page