top of page
  • Observer

Marina Silva; wordt de geschiedenis herhaald?


President Lula liet gisteren, nog in Japan, merken dat hij zich tegen zijn Milieu minister Marina Silva opstelt, door partij te kiezen voor dat deel van de regering die de toelating verdedigt van een onderzoek naar petroleum aan de monding van de Amazonas rivier. Het milieu instituut Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) nam alvast een tegengestelde houding aan met betrekking tot het voorstel van het staatsoliebedrijf Petrobras. Het bedrijf liet al weten in beroep te gaan.


Lula verklaarde dat er een veto komt tegen het voorstel van Petrobras, mits er echte risico's aangetoond worden: "Indien de exploratie van olie aan de monding van de rivier Amazonas, op 530km van de kust, problemen oplevert voor Amazônia, dan zal dat zeker niet toegelaten worden. Maar volgens mij is dat onwaarschijnlijk omwille van de afstand van 530 km van de kust".


Kort daarvoor, tijdens een persconferentie, zei hij ook dat Amazônia niet moet getransformeerd worden tot een heiligdom: "Wie in Amazônia woont heeft ook recht op de materiele dingen die iedereen bezit".


Het proces van een eventuele ontginning van oliebronnen aan de monding van de rivier plaatste ministers van de regering Lula tegenover elkaar. Langs de ene kant vergeleek Marina Silva het idee van Petrobras met de polemische constructie van de waterkrachtcentrale Belo Monte, in Altamira (Pará). Minister van Mijnen en Energie, Alexandre Silveira, en Petrobras directeur Jean Paul Prates, leggen druk op voor het toelaten van de zoektocht naar olie.


Silveira zei dat het "pseudo risico" de prospectie niet mag belemmeren, om een "wetenschappelijke kennis te vergaren over potentiële natuurlijke rijkdommen". Hij benadrukte dat het nu niet ging over een uitbating van oliebronnen in die regio, maar wel om te weten of er reserves bestaan. "Een exploratie moet later beslist worden door de regering, op eender welk moment", aldus Silveira.


Het gebied Foz de Amazonas wordt bestempeld als "novo pré-sal" en de exploratie wordt verdedigd door politici uit de regio, zoals senator Randolfe Rodrigues, die zijn partij (Rede Sustentabilidade) verliet na het besluit van Ibama, gesteund door Marina Silva (van dezelfde partij).


Ondanks dat Lula de indruk geeft dat hij tegen de milieu activisten is - in dit geval - beweert hij dat zijn regering de duurzaamheid verdedigt en een zero-ontbossing zal bereiken in 2030.


Het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt.


Foto: Ricardo Stuckert/PR

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page