top of page
  • Observer

Milieuminister Salles boos op militairen

BolsoSalles

Zeggen dat het niet goed gaat met het milieu in Brazilië is een understatement. Soms lijkt het er zelfs op dat het van kwaad naar erger gaat. Het totale aantal brandhaarden in het Amazonegebied van dit jaar is nu al hoger dan die van het ganse jaar 2019. Vorig jaar werden minstens 89.176 hotspots geregistreerd. Deze week donderdag noteerde men een totaal van 89.604 brandhaarden sinds januari. Te midden van zoveel tragedies liet de Braziliaanse milieuminister Ricardo Salles (foto) deze week alle bluswerken stilleggen in het land, uitgevoerd door ongeveer 1.400 medewerkers van het milieu-instituut Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente). Zijn uitleg: gebrek aan financiële middelen.

De strijd tegen de branden werd 24 uur later hervat nadat het ministerie van Economie R$ 60 miljoen vrijgaf opdat het orgaan basisuitgaven kon betalen zoals de vergoedingen voor de mannen en vrouwen die ter plaatse strijden tegen het vuur, facturen van water en elektriciteit, naast brandstof voor de voertuigen die gebruikt worden door de brandweerlui. Het is een terugkerend verhaal: in augustus gebeurde hetzelfde.

De klachten van Salles en zijn optreden om het werk van de strijd tegen de vlammen stil te leggen, als een manier om meer geld los te weken, veroorzaakten flink wat ongenoegen bij de militairen in de regering, vooral nadat vicepresident en generaal Hamilton Mourão het commando opgelegd kreeg van de Raad voor Amazonië. De zaak kreeg nog meer ruchtbaarheid bij het publiek door een bekgevecht via de sociale media.

Minister Salles is sowieso al bezorgd omdat hij beschuldigd wordt van een “crime de responsabilidade” (niet voldoen aan zijn verantwoordelijkheden) wegens nalatigheden in de strijd tegen de bosbranden in de Pantanal en in het Amazonegebied. Indien hij schuldig bevonden wordt, kan hij ontzet worden uit zijn ambt met het verbod om eender welke publieke functie uit te oefenen gedurende vijf jaar. Het gebrek aan financiële middelen komt hem goed uit om het gebrek aan resultaten in de strijd tegen de vlammen te verrechtvaardigen.

Het is al de tweede maal dat het ministerie van Economie moest ingrijpen. In augustus liet Salles eveneens de werken stilleggen. Hamilton Mourão kwam tussen en er werd R$ 96 miljoen vrijgegeven voor het ministerie van Salles. Een medewerker van Ibama die anoniem wil blijven, verklaarde: “Het lijkt op een spel. Ik heb de indruk dat men de minister als een held wil voorstellen, en dat is hij zeker niet”.

De totale begroting van het ministerie van Milieu voor 2020 bedraagt R$ 563 miljoen. Het ministerie van Economie zette hiervan 230 miljoen opzij. Salles wil al sinds juli dat een deel hiervan vrijgegeven wordt. Na de 96 miljoen die dankzij de vicepresident ter beschikking gesteld werd, kreeg Salles te horen dat er nog eens 134 miljoen op komst is, met een eerste deel van 60 miljoen. De beslissing om de begroting van het ministerie van Milieu te verlagen kwam er na een akkoord tussen de raad voor Begroting, gevormd door economieminister Paulo Guedes, stafchef generaal Walter Braga Netto en de regeringssecretaris, generaal Luiz Eduardo Ramos.

Of dat allemaal nog niet volstaat, deed de regering Bolsonaro in het begin van vorig jaar afstand van het Amazonië Fonds, een totaalbedrag van R$ 1,5 miljard, ter beschikking gesteld door Noorwegen en Duitsland om het Amazonegebied te vrijwaren. Een groot deel daarvan werd altijd gebruikt voor de strijd tegen bosbranden. De regering Bolsonaro ging niet akkoord met de manier waarop het geld verdeeld werd.

In de diplomatieke wereld klagen vertegenwoordigers van andere landen en internationale entiteiten over de acties van Ricardo Salles (of het gebrek daaraan). Er wordt de voorkeur gegeven om met generaal Mourão te praten, liever dan met de minister. Het dispuut zorgde voor ongenoegen bij de militairen die de zijde kiezen van de vicepresident, en is gericht tegen Salles en andere leden van de ideologische clan rond de president. Dit leidde deze week tot een discussie via Twitter waar Ricardo Salles regeringssecretaris Luiz Eduardo Ramos verweet om een “kletswijf” (hij gebruikte de hashtag #MariaFofoca) te zijn.

Hamilton Mourão keurde de uitspraak af maar probeerde de zaak te sussen. Kamervoorzitter Rodrigo Maia gebruikte hardere taal: “Minister Ricardo Salles, niet tevreden met de vernietiging van het Braziliaanse milieu, wil nu ook de regering kapot maken”. Senaatsvoorzitter Davi Alcolumbre volgde dezelfde lijn: “Minister Ramos is belangrijk in de relatie tussen de regering en het parlement. Het is niet gezond dat een minister een andere minister publiekelijk beledigt”.

Een bron binnen de regering meldt dat Bolsonaro terugschrikt om Salles de laan uit te sturen omdat hij moeilijkheden heeft om iemand te vinden die op dezelfde lijn zit als hij, met name het afzwakken van de controles op het milieu, confrontaties aangaan met internationale organisaties, en het beschermen van veetelers, landbouwers en mijnontginners, ook al opereren die buiten de lijnen van de wet. Hij wil ook niet de indruk geven dat hij toegeeft aan de druk van de militairen die wensen dat Salles zou ophoepelen.

Bron

Foto: Marcos Corrêa - PR

#HamiltonMourão #RicardoSalles #WalterBragaNetto #Twitter #LuizEduardoRamos #JairBolsonaro #PauloGuedes #Pantanal #Amazonas #Ibama #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page