top of page
  • Observer

Militairen willen geen pensioenhervorming

forcas-armadas

Generaal Carlos Alberto dos Santos Cruz, minister-chef van het secretariaat van de regering, voegt zich bij het koor van zij die wensen dat militairen gespaard blijven van de geplande hervormingen van de sociale zekerheid en pensioenen. Cruz ging nog een stapje verder en zei dat er nog andere categorieën zijn die buiten beschouwing moeten blijven.

“Militairen vormen een uitzonderlijke categorie in uniform. Militairen, politieagenten, gevangenisbewakers, leden van de gerechtelijke en wetgevende machten en van het openbaar ministerie beschikken over speciale karakteristieken waarover moet gepraat en gedebatteerd worden”, aldus de minister.

Het onderwerp ligt nog niet op de tafel van president Bolsonaro, zelf een ex-kapitein met zeven militairen in zijn ploeg. De economische ploeg van zijn regering, o.l.v. minister Paulo Guedes, verdedigt een “consistent en duurzaam” voorstel waarin alle carrières onder de loep genomen worden, inclusief die van de militairen. Het ligt in hun bedoeling om aan te tonen dat iedereen, zonder uitzondering, zijn bijdrage moet leveren, inclusief de categorie waar de president deel van uitmaakt.

Het argument van de militairen om uitgesloten te worden van de geplande hervormingen is dat zij altijd ter beschikking staan van de staat, zowel tijdens hun dienstperiode of later, als reserve. De militaire kern van de regering wil dat Bolsonaro minstens een deel van het voorstel, destijds naar het parlement gestuurd door voormalig president Michel Temer, in aanmerking neemt. Dat deel bepaalt dat de kazerne verstoken blijft van een minimumleeftijd om op pensioen te kunnen gaan.

gen-santos-cruz

Generaal Cruz (foto) wijst erop dat de strijdkrachten niet genieten van een systeem van sociale zekerheid zoals andere categorieën: “In onze gezondheidszorg betalen wij 20% van de kosten. Het verschil ligt niet alleen in de specialiteit van ons beroep, maar ook in een ander systeem”. Cruz is voorstander van de toepassing van het voorstel van Temer, voornamelijk het hoofdstuk m.b.t. de militairen: “We moeten het gedane werk valoriseren. Beter perfectioneren dan alles over te doen”, zo dringt hij aan.

Volgens de diagnose van de generaal moet er gewacht worden tot het parlement startklaar is. Het is pas vanaf 1 januari dat de nieuwe ploeg parlementariërs het werk zal aanvatten.

general-fernando-azevedo-e-

Generaal Fernando Azevedo e Silva (foto), minister van landsverdediging, bevestigde eveneens dat de militairen niet mogen opgenomen worden in de geplande hervormingen, omdat hun carrière verschillend is van de rest van de bevolking: “De strijdkrachten vormen als het ware een dure verzekering die iedere natie nodig heeft. Deze carrières moeten beschermd worden. Indien het gaat om een hervorming van de sociale zekerheid en pensioenen, dan staan wij daar buiten”, zo zei de generaal tegen de krant Valor Econômico.

Bron

Foto: Tomaz Silva - José Cruz - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #CarlosAlbertodosSantosCruz #JairBolsonaro #FernandoAzevedoeSilva #PauloGuedes #JornalValorEconômico #MichelTemer

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page