top of page
  • Observer

Minder bureaucratie

Reconhecer-firma-no-cartorio-1

Een toevallige Brazilië-reiziger zal er geen last van hebben. Maar eenieder die iets meer wil doen in dit land, wordt vroeg of laat geconfronteerd met een bureaucratie vanjewelste.

“Reconhecer firma” is echte plaag: het gaat om het herkennen van een handtekening die vooraf geregistreerd moet worden in een cartório. Een derde persoon kan nadien met een getekend document naar een of meerdere cartórios waar de handtekening geregistreerd werd. Een tijdje in de file en enkele reals later staat er een keurige stempeltje op het document: jawel, de handtekening is wel degelijk van de ondertekenaar, we hebben ze herkend. Gezien de miljoenen paperassen die dagelijks moeten ondertekend worden, is dit voor de cartórios een lucratief handeltje.

Zo ook voor het authenticeren van documenten: u moet ergens een kopie indienen van een of ander contract. Die kopie moet door het cartório echt verklaard worden. Uzelf, of een derde persoon neemt beide documenten mee. Na de gebruikelijke file en dito reals zal de bediende pagina per pagina vergelijkingen maken: origineel en kopie. Vervolgens zet hij een stempeltje plus een sticker op de kopie, en tekent dat zelf voor echt. Er dient bij gezegd te worden dat die enkele reals per pagina gelden. Statuten van een vennootschap kunnen oplopen tot 10 of vijftien pagina’s. U, of de derde persoon, betaalt per pagina. Kassa kassa.

Over de verloren tijd willen we het niet eens hebben.

Senator Armando Monteiro (PTB) diende een wetsvoorstel in (in 2014) om een komaf te maken met de plaag van handtekeningen herkennen, en kopieën te authenticeren. Het voorstel werd goedgekeurd en de wet 13.726 verscheen vandaag in het staatsblad (DOU – Diária Oficial da União). De wet treedt in voege over 45 dagen.

Monteiro: “Met deze nieuwe wet helpen we Brazilië om te ontsnappen aan de cultuur van de bureaucratie, met het watermerk van wantrouwen. We verhogen hiermee de levenskwaliteit van de Braziliaanse burgers die verstikt werden door de bureaucratie”.

De nieuwe wet bepaalt dat diegene die het getekende document ontvangt, zelf de echtheid van de handtekening onderzoekt, door ze te vergelijken met de handtekening op de identiteitskaart, ofwel door ter plaatse te ondertekenen. Zo zal de ontvanger van een kopij eveneens zelf de echtheid kunnen nagaan door een vergelijking met het origineel.

Er hoeft ook geen geboortecertificaat meer voorgelegd te worden. Dat mag vervangen worden door een identiteitskaart of het rijbewijs. Minderjarigen zullen voortaan ook kunnen meereizen met de ouders zonder een toelating met “firma reconhecida” zoals voorheen. De ouders moeten enkel aanwezig zijn bij het vertrek.

#Cartório #BraziliëNieuwsOnline #ArmandoMonteiro #DOU #Reconhecerfirma

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page