top of page
  • Observer

Missen is menselijk, volharden is dom

BolsoDonaldTrump

Een wekelijkse samenvatting van de gebeurtenissen in Brazilië werd goed aanvaard door de lezers van BRNieuws, maar een extraatje tussendoor kan geen kwaad, zeker niet wanneer er zoveel gebeurt dat het niet allemaal ineens kan opgenomen worden. De gebeurtenissen in het land van Uncle Sam in de voorbije dagen, riepen ook veel vragen op omtrent Brazilië met een president die bepaalde gelijkenissen vertoont met zijn Amerikaanse collega, tenminste nog voor een weekje. Hoe de Braziliaanse pers hierover denkt leest u in de onderstaande tekst, een vertaling van een stukje, geschreven door de columniste Eliane Catanhêde, vandaag gepubliceerd.

Missen is menselijk, maar volharden in de boosheid is dom. Deze oude stelregel kan toegepast worden door de regering Bolsonaro in het licht van de politieke onrust in de Verenigde Staten, maar met aanvullingen. Volharden in de onvoorwaardelijke steun aan Donald Trump is niet alleen dom, het is ook een gebrek aan verantwoordelijkheid tegenover het land en laat vermoeden dat er slechte bedoelingen in het spel zijn.

Trump wordt door de democratische wereld veroordeeld omdat hij zijn militie ertoe aanzette om de grootste democratie ter wereld, de grootste economie en het krachtigste militair apparaat aan te vallen. Het was onder zijn commando dat een bende extremisten zich bewapende, zich hulde in fantasierijke kleren en het Capitool binnendrong, allesverwoestend wat ze tegenkwamen en het afgevaardigden van de Amerikaanse bevolking bedreigden.

Zelfs Boris Johnson, eerste minister van Groot Brittannië, eveneens een rechtse leider, veroordeelde het gebrek aan consequentie van Trump, een man die niet tegen zijn verlies kan. Het veroordelen van Trump is geen ideologische kwestie, het is veel meer dan dat. Het gaat hier niet meer om rechts tegen links, maar wel om de democratie tegen barbaarsheid, zelfs het om het gezond verstand tegen waanzin.

Een wereldleider werd verband door Twitter wegens het aanzetten tot geweld! Dat was wat gebeurde na diverse reacties, inclusief die van Joe Biden, sprekend over “binnenlands terrorisme” en Kamervoorzitster Nancy Pelosi, ervoor waarschuwend dat Trump tot 20 januari toegang heeft tot de knoppen die een nucleaire oorlog kunnen ontketenen. Zelfs daarvoor is men bevreesd!

Dankzij de acties van hun eigen president werden de Verenigde Staten herleid tot een bananenrepubliek, kregen een interne terroristische aanval te verwerken met vijf dodelijke slachtoffers, en moeten nu leven met verdenkingen en angsten omtrent nucleaire oorlogen. Dat is het huidige klimaat in dat land. Het gaat hier niet meer om nonsens, zelfs geen wansmakelijke grappen meer, het gaat om een situatie die de ganse wereld zorgen baart.

Brazilië blijft inmiddels in zijn eigen bubbel zweven waarin de president, zijn zonen en de minister van Buitenlandse Zaken zich blijven vastklampen aan de Trump Titanic. Als burgers is het hun goed recht om te zinken, hun probleem, een individuele beslissing. Maar is het nodig om Brazilië mee te sleuren naar de dieptes van Trump’s delirium en naar het gevaar dat dit met zich meebrengt?

Bolsonaro slikte zonder aarzelen het fraude verhaal van de Amerikaanse verkiezingen, ontkend door rechtbanken, onafhankelijke controleurs en… de Republikeinen zelf. BZ-minister Ernesto Araújo bestempelde de extremisten als “goede burgers” zonder een naam te geven aan de belangrijkste boosdoener m.b.t. de aanval op het Capitool, en verrechtvaardigde zelfs de daden aangezien, volgens hem, de Amerikaanse samenleving de uitslag van “de verkiezingen wantrouwt”. Zoon Eduardo Bolsonaro, voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken in de Kamer, deed de deur met de nieuwe Amerikaanse regering nog wat meer op slot. Hij reisde naar de Verenigde Staten om er te verbroederen met de familie Trump (in de week van de invasie). Hij stak geen enkele hand uit naar Joe Biden.

Het zou begrijpelijk zijn dat de mens Bolsonaro zijn medeleven betuigt voor het verlies van zijn “vriend”, maar de president vond het nodig om Biden te negeren, net zoals hij deed met China, Frankrijk, Duitsland, Argentinië en de Arabische wereld.

Regeerders handelen niet vanuit een impuls, emotie, persoonlijke gevoelens, religie, of beïnvloed door goeroes en marsmannetjes. Zij horen op te treden in overeenstemming met het nationale belang, de ontwikkeling van het land en het welzijn van de bevolking.

Bolsonaro is echter afkomstig uit een ander sterrenstelsel en volhardt in de fout om samen met Trump te zinken in een moeras van irrationaliteit. Omdat een actie meestal gepaard gaat met een reactie, stuurde Juan Gonzales, Joe Biden’s mannetje voor Latijns-Amerika in de Nationale Veiligheidsraad, al enkele boodschappen naar de Braziliaanse president, gefocust op de thema’s waarin de tegenstellingen tussen beiden het grootst zijn: de klimaatverandering, mensenrechten, democratie… Dat zal Bolsonaro niet leuk vinden, maar het zou wel heel positief en opportuun zijn voor Brazilië om er op in te gaan.

Bron

Foto: Alan Santos - PR

#JoeBiden #ElianeCantanhêde #ErnestoAraújo #DonaldTrump #JairBolsonaro #EduardoBolsonaro #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page