top of page
  • Observer

Moeilijke momenten

Bolso17062020

De aanhouding van Fabrício Queiroz, voormalige agent van de militaire politie, chauffeur en raadgever van Flávio Bolsonaro, in werkelijkheid zelfs een nauwe vriend van de ganse familie Bolsonaro, veroorzaakte erg veel opschudding in de pers en in politieke kringen, niet in het minst op het Palácio do Planalto. Bovendien werd Queiroz opgepakt in een woning van de criminalist Frederick Wasseff, persoonlijke advocaat van de familie Bolsonaro die erg dicht staat bij president Bolsonaro.

Dit alles gebeurt op een moment dat de president zich in bochten moet wringen in het conflict met het hooggerechtshof Supremo Tribunal Federal. Gisteren werd hierbij duidelijk dat het team van 11 rechters kan vergeleken worden met een voetbalploeg die een thuismatch speelt waarbij onvermijdelijk herinneringen opgeroepen worden aan de vernedering die het Braziliaanse team leed op 8 juli 2014 tegen Duitsland, met een allesverwoestende score van 7 x 1. De score is deze keer wel in het voordeel van de thuisspelers.

President Bolsonaro innoveerde zichzelf gisteren door een aantal uitspraken in zijn commentaren op de gebeurtenissen, waarbij het STF bijna unaniem (moet nog bevestigd worden) beslissingen nam die wijzen op een verlies van zijn kant. Met negen stemmen (van 11) besloten de rechters om niet in te gaan op het habeas corpus verzoek van Abraham Weintraub, minister van Opvoeding, dit in het kader van het onderzoek naar bedreigingen, beledigingen en nep nieuws berichten tegen de leden van het STF en hun families. Bovendien is er ook al een meerderheid voor de voortzetting van het onderzoek in kwestie.

Minister/rechter Alexandre de Moraes zei tijdens zijn vlammend betoog dat de aanvallen waar de leden van het hof onder leden, niets te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting, maar wel met bandietenstreken. Zijn betoog en dat van zijn collega’s wijzen erop dat het conflict tussen de uitvoerende en gerechtelijke machten nog diverse nieuwe episodes in petto heeft.

Gisterenmorgen zei de president tegen het gebruikelijke clubje aanhangers dat hem stond op te wachten, dat “hij niet de eerste steen zal werpen”, maar dat hij de operaties van de federale politie waarbij zijn geallieerden het doelwit vormden, moeilijk kan aanvaarden: “Ze maken er misbruik van, zoveel is duidelijk. Wat gisteren gebeurde, het opheffen van het bankgeheim van parlementairen, werd nooit eerder vertoond in een democratie, hoe zwak die ook moge zijn”, aldus de president.

Bolsonaro vergeet hier gemakshalve (of bewust) dat de voormalige regering van Michel Temer niet alleen gelijkaardige operaties kende, maar dat ook Michel Temer zelf het doelwit werd van een verzoek in die aard door het STF.

De uitspraak van Bolsonaro dat “de tijd gekomen is om alles eens goed op de juiste plaats te zetten” wekte nog meer vragen op. Dergelijke woorden kunnen immers op diverse manieren geïnterpreteerd worden.

Enkele ministers van de regering zeiden dat de president het later zou uitleggen, bij de officiële ceremonie van de benoeming van Fábio Faria, de nieuwe minister van Communicatie. Later, in de toespraak bij die gelegenheid (foto boven), klonk het al wat gematigder: “Het zijn niet de instituten die bepalen wat het volk moet doen, integendeel, het is de bevolking die bepaalt wat de instituten moeten doen”.


FabioFaria

Uiteraard heeft de president het recht om het oneens te zijn met de besluiten van de andere machten. De grondwet laat andere middelen toe in de onderlinge relaties tussen de machten, maar voorzichtigheid is geboden wanneer men zegt tegen bondgenoten “Ik kan niet stilzwijgend toekijken wanneer rechten worden geschonden en ideeën vervolgd worden”. Deze laatste uitspraak ventileerde hij via Twitter voor zijn “digitaal leger” waarbij hij ook schreef: “Ik zal alle wettelijke maatregelen nemen om de grondwet te beschermen, en de vrijheid van de Brazilianen”.

Het leven bestaat uit momenten, zo zei hij gisteren ook tijdens de eerder vermelde ceremonie. Een van die momenten, naast de politieke crisis, is de evolutie van de dodelijke pandemie van het coronavirus, een crisis die tot nog toe al het leven kostte aan meer dan 46.600 Brazilianen, tien keer meer dan in China waar het allemaal begon. China heeft ongeveer 1,393 miljard inwoners, Brazilië 210 miljoen.

Bron

Foto's: Carolina Antunes - Alan Santos - PR

#SilvioSantos #BraziliëNieuwsOnline #AbrahamWeintraub #FrederickWasseff #Twitter #PaláciodoPlanalto #FabrícioQueiroz #Coronavirus #MichelTemer #COVID19 #FlávioBolsonaro #STF #FábioFaria

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page