top of page
  • Observer

Moro: geen reden tot uitstel

Lula-CUT1

Rechter Sergio Moro zei in zijn antwoord op de kritiek dat hij een arrestatiebevel uitvaardigde tegen ex-president Lula dat hij enkel zijn rol vervult als rechter. De verklaringen van de magistraat vonden plaats tijdens een interview door de amerikaanse zender CGTN, het engelstalige nieuwskanaal van China Global Television Network.

“Lula werd veroordeeld voor corruptie en het witwassen van geld. De straf moet nu worden uitgevoerd, zo simpel is dat. Ik zie geen enkele reden meer om dat uit te stellen”, aldus de rechter. Het interview vond plaats in het gerechtsgebouw van Curitiba en was al maanden op voorhanden vastgelegd. Het is dus eerder toeval dat het vraaggesprek samenviel met het tijdstip dat de ex-president eigenlijk al op weg moest zijn naar Curitiba om zichzelf aan te melden in de zetel van de federale politie, zoals bepaald door Moro in zijn aanhoudingsbevel. De rechter gaf toe aan de reporter (Stephen Gibbs, correspondent van CGTN in Zuid Amerika) dat hij zich niet echt op zijn gemak voelde om de vragen over dit geval te beantwoorden.

“Ik kreeg het verzoek tot in hechtenisneming van TRF-4 (Tribunal Regional Federal, het beroepshof dat de opgelegde uitspraak en veroordeling van Moro m.b.t. Lula niet alleen bevestigde, maar tevens de straf verhogend naar 12 jaren en 1 maand opsluiting), en heb dat eenvoudigweg uitgevoerd. Ik heb geen andere keuze dan dit bevel op te volgen”, zo bevestigde Moro. Hij zei erbij dat de veroordeling van Lula belangrijk is, maar dat het nodig is om een bredere kijk uit te oefenen op het onderzoek van corruptie bij Petrobras.

Lula zelf voldeed niet aan het bevel om zichzelf aan te geven in Curitiba, ten laatste om 17 uur, vrijdagnamiddag lokale tijd. Onmiddellijk na de uitvaardiging (1 dag voordien) vertrok hij naar de hoofdzetel van de vakbond van de metaalarbeiders (CUT – Central Única dos Trabalhadores) in São Bernardo do Campo waar hij, omringd door partijgenoten en vakbondsmensen (foto boven), een afwachtende houding aannam. Buiten het gebouw luisterden honderden sympatizanten naar een reeks ophitsende toespraken van linkse politici, inclusief ex-presidente Dilma Rousseff, en naar leiders van sociale bewegingen. Volgens de laatste nieuwsberichten zou de ex-president nu toch een akkoord hebben afgesloten met de federale politie om hen tegemoet te komen op een neutrale plek, dit na de uitvoering van een mis in de zetel van de vakbond, opgedragen aan zijn overleden echtgenote Marisa Letícia.


Lula-CUT2

De federale politie en de gerechterlijke instanties wilden uiteraard een inval vermijden, een confrontatie die zo goed als zeker niet geweldloos zou verlopen. De zetel van het syndicaat werd immers een soort bunker, omringd door zijn vertrouwelingen. Binnenin waren zelfs 2 linkse presidentskandidaten aanwezig die geen alliantie met de PT voor ogen hebben: Manuela D’Ávila (PCdoB) en Guilherme Boulos (PSOL, tevens leider van de sociale beweging Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – daklozen). Toch verliep alles niet helemaal zonder geweld.

Een manifestant, voorstander van het Lava Jato onderzoek, werd aangevallen voor het gebouw van het Lula Instituut door een PT’er en liep een hersenschudding op. Journalisten werden met eieren bekogeld en de voertuigen van drie TV-zenders werden beschadigd. In Belo Horizonte werd een flatgebouw waar STF-voorzitster Cármen Lúcia een appartement bezit, met rode verf bekogeld door leden van de landloze organisatie MST. Met dit laatste werden in feite eigen ruiten ingegooid. Het is immers niet erg verstandig om de rechters aan te vallen die uiteindelijk kunnen beslissen over het lot van Lula, boven het hoofd van andere gerechterlijke instanties. De PT leverde geen enkele kritiek op de vandalenstreken, ook niet op de vele wegblokkeringen in het ganse land waar leden van de MST autobanden in brand staken waardoor de gewone burger zich niet kon verplaatsen, burgers die in regel een grote afkeer hebben van corruptie, door eender welke politicus gepleegd, zowel door links als door rechts. Die kritiek kwam er wel toen ze enkele weken geleden zelf bekogeld werden door eieren en tomaten, tijdens Lula’s karavaan doorheen de zuidelijke staten.

Inmiddels blijft partijvoorzitster (van de PT) Gleisi Hoffmann volhouden dat Lula hun enige presidentskandidaat is en blijft, ook al zal dat wettelijk zo goed als onmogelijk zijn omdat de ex-president op de zwarte lijst staat door zijn veroordeling. De daadwerkelijke opsluiting kan dit enkel maar bekrachtigen.

Foto's: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

#CGTN #BraziliëNieuwsOnline #JandiraFeghali #ManuelaDAvila #Curitiba #GleisiHoffmann #OrlandoSilva #Lula #GuilhermeBoulos #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page