top of page
  • Observer

Moro: triplex is topje van de ijsberg

Moro-FB

In het eerste interview dat rechter Sérgio Moro toestond aan de geschreven pers, sinds hij uitgenodigd werd om minister van justitie te worden in de regering Bolsonaro, zegt hij dat hij een voorstel zal doen om de uitvoering van een straf, na uitspraak in 2de instantie, wettelijk te maken. Over de beschuldigingen aan zijn adres dat hij ex-president Lula politiek vervolgt, zei hij: “Lula is de mentor van het criminele schema bij Petrobras. Het triplex appartement is nog maar het topje van de ijsberg”.

De rechter was relaxt, leek niet op de strenge magistraat die spannende verhoren uitvoerde met Lula en diverse grote Braziliaanse ondernemers. Er was zelfs ruimte voor een grapje over het probleem van het gebruik van mobiele telefoons door opgesloten criminelen in de gevangenissen “waar zij zoveel praten dat zelfs de politie er niet in slaagt om te ontcijferen wie nu wat zegt”. Het volledige interview duurde anderhalf uur. Een samenvatting:

Over het gebrek aan conformisme van Lula m.b.t. de opgelegde straf aan de ex-president


Moro-Istoe

Over zijn toekomst als minister van justitie

Die toekomst bestaat o.m. uit de voorbereiding van projecten in de strijd tegen corruptie en tegen de georganiseerde misdaad. Onder de veranderingen die hij voorstelt bevindt zich het wettelijk maken van een strafuitvoering na een veroordeling in tweede aanleg (is nu ook toegelaten, maar nog niet wettelijk bekrachtigd), en de vermindering van de strafbare leeftijd tot 16 jaar, maar dan enkel voor “crimes de sangue” (zware misdaden). Hij wil ook strengere maatregelen voor drugsbarons en een verbod op tijdelijke vrijlatingen (bij feestdagen e.d.). Een van zijn voorstellen houdt ook een mogelijk verbod in op intieme bezoeken voor dergelijke zware criminelen. Moro sleutelt ook aan de belofte van Bolsonaro tijdens zijn campagne op de vrijgave van wapendracht, maar enkel binnenshuis: “We gaan niet toelaten dat mensen gewapend de straat opgaan”. Voor wie nog altijd denkt dat hij zijn carrière als rechter opgaf om in de politiek te duiken, zegt hij: “Ik zal me niet kandidaat stellen als president van de republiek. Ik heb geen enkele ambitie om deel te nemen aan politieke campagnes, of om een podium te beklimmen”.

Vreest hij tegenstand van parlementairen die betrokken zijn in het Lava Jato onderzoek, zoals Renan Calheiros?

“Van de nieuwe regering wordt verandering verwacht. De kiezers lieten een duidelijke boodschap achter in de stembus, een boodschap over hun ontevredenheid met de corruptie, over de publieke veiligheid, dit zonder het te hebben over de economische situatie. Ook dat is belangrijk maar behoort niet tot mijn bevoegdheden. Ik stel me voor de parlementairen rekening houden met de wensen van de kiezers, dat ze er gevoelig voor zijn. Wij willen een dialoog opstarten en een agenda opmaken die binnen een redelijke termijn kan goedgekeurd worden door het parlement.

U zei dat de corruptie voortgaat, ondanks de strijd en de resultaten van het Lava Jato onderzoek. Wil u daarmee zeggen dat het nooit zal ophouden?

“Het is onmogelijk om de corruptie te elimineren, net zo min als je criminele activiteiten kan elimineren. Wat we niet mogen tolereren is de straffeloosheid die in Brazilië bestaat. Dat stimuleert nieuwe misdaden, zodanig dat we in een situatie terechtkomen waarbij, ondanks reeds veroordeelde gevallen, de corruptie zich nog uitbreidt. Als het dan onmogelijk is om de corruptie volledig uit te roeien, dan is het niettemin mogelijk om ze drastisch te verminderen”.

Regeerders zijn in staat om ingewikkelde constructies op te zetten om de staatskoffers te ledigen. Is het mogelijk dat dit zich zal herhalen in de regering Bolsonaro?

“Corruptie is erg moeilijk om te ontdekken en te onderzoeken, omdat het om een misdaad gaat die in het geheim gepleegd wordt. Er moeten systemen komen om dit te controleren en te voorkomen, dit om pogingen hiertoe te ontdekken. Ik kan u verzekeren, dit omdat de verkozen president mij dat bevestigde, dat niemand hiervoor beschermd zal worden. Indien we stuiten op gevallen van corruptie binnen de regering, dan hoeft niemand op bescherming te rekenen. Dit is een van mijn beloftes. Ik begin niet aan een dergelijk mandaat om later iemand te beschermen”.

Wil dat zeggen dat u de president zal vragen om een dergelijke persoon te ontslaan, als hij of zij betrapt wordt?

“Jawel, heel zeker. Indien er consistente bewijzen zijn, dan zal ik die aan de president tonen opdat hij een gepast besluit zou kunnen nemen”.

Jair Bolsonaro zegt dat als de politie een sloppenwijk binnenvalt en er 20 doden vallen onder de bandieten, dat dit geen enkel probleem is. Krijgt de politie de vrije hand onder uw beleid?

“Geen kwestie van. De zaken worden soms fout voorgesteld. Het objectief van dit onderzoekswerk door de politie, en de acties tegen de georganiseerde misdaad, is dat de crimineel opgepakt wordt en dat de betrokken agenten veilig en wel terug naar huis keren. De confrontaties met de criminelen zijn gebaseerd in intelligence, onderzoek, het oppakken & isoleren van leiders en de inbeslagname van hun bezittingen met als doel de ontmanteling van de organisatie. Soms kunnen er echter situaties zijn waarbij zware wapens gebruikt worden en waarbij de lokale bevolking geïntimideerd wordt. In dergelijke gevallen kunnen er dodelijke slachtoffers vallen, maar dit moet te alle prijze vermeden worden omdat het gevaar op onschuldige slachtoffers erg groot is. Een ideale situatie is niet een dode crimineel, maar wel een opgepakte crimineel”.

Bolsonaro zei dat een politieman die een bandiet doodt tijdens een confrontatie, een decoratie moet krijgen. Houdt dat geen verhoging in van het aantal dodelijke slachtoffers door politiekogels?

“We moeten zien in welke context dat gezegd werd. Een strategie van confrontatie is niet het objectief. Een confrontatie is een mogelijkheid binnen de bestaande context van geweld. Het is geen wens om de confrontatie op te zoeken als oplossing van criminele problemen”.

Hoe zal u zich gedragen als er landbezettingen komen van de landloze beweging, of als er publieke gebouwen gekraakt worden door dakloze bewegingen?

“Er bestaat al een wet die privaateigendommen beschermt. Deze bewegingen hebben het recht en de vrijheid om zich te manifesteren, te protesteren. Maar er bestaan limieten voor dergelijke dingen, zoals invasie, het beschadigen van private eigendommen, de openbare orde in het gedrang brengen, publieke wegen afsluiten door het verbranden van autobanden, mensen lastigvallen. Dergelijk gedrag kan niet getolereerd worden. Het is een afwijking van de regels en moet wettelijk aangepakt worden, hen verantwoordelijk stellen die schade toebrengen aan een patrimonium”.

Indien gays, zwarten, vrouwen e.a. gediscrimineerd worden, zal u dan straffend laten optreden?

“Er bestaat geen kans dat dit zal gebeuren. Er is geen enkel initiatief om minderheden te discrimineren. Ook de verkozen president heeft dat al herhaaldelijke malen gezegd. Wat het ministerie van justitie betreft: volgens mij heeft iedereen recht op de bescherming door onze wetten, minderheden zowel als meerderheden. Ik ken zelf veel homoseksuelen waaronder fantastische mensen, de besten die ik ken, en ik zie geen enkel perspectief dat zij zouden vervolgd worden”.

Is het nog altijd uw doel om een zetel te halen in het hoogste gerechtshof STF, uw droom tijdens uw gerechtelijke carrière? Sprak u hierover met de verkozen president?

“Er is geen zetel vrij in het STF. Dat is pas het geval in 2020. Het zou allesbehalve delicaat zijn van mijnentwege om nu te denken aan een benoeming voor het STF. Ik heb ook geen enkele voorwaarde gesteld aan de verkozen president”.

Bron

Foto's: Facebook

#BraziliëNieuwsOnline #PP #RenanCalheiros #JairBolsonaro #Triplex #EduardoCunha #Petrobras #GabrielaHardt #STF #Istoé #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page