top of page
  • Observer

Nauwe schoentjes

BolsoRRSoares

De situatie van president Bolsonaro van deze week kan omschreven worden als “in nauwe schoentjes”. Hij heeft tijd tot vrijdag om te beslissen of hij al dan niet zijn veto stelt tegen een amendement dat reeds goedgekeurd werd in de Kamer, waardoor een schuld van ongeveer 1 miljard wordt kwijtgescholden aan de verschillende kerken van het land.

De kwijtschelding kwam er na een manoeuvre dat bekend staat in de Kamer als “jabuti”, een praktijk om iets in een wetsvoorstel op te nemen dat niets te maken heeft met het onderwerp. Het initiatief komt van volksvertegenwoordiger David Soares (DEM), zoon van de evangelische ‘bisschop’ R.R. Soares, stichter en leider van de kerk “Igreja Internacional da Graça de Deus” en een stevige bondgenoot van de president.


David-Soares

De maatregel werd geïnjecteerd in het wetsvoorstel 1.581/2020, van de hand van volksvertegenwoordiger Marcelo Ramos (PL) dat handelt over de betaling van “precatórios” (een verzoek tot betaling van een bepaald bedrag uit de schatkist na een gerechtelijke procedure, hoger dan 60 minimumlonen per begunstigde). Het initiatief van Soares kreeg erg veel kritiek, inclusief van de rapporteur, volksvertegenwoordiger Fábio Trad (PSD), maar werd uiteindelijk goedgekeurd met 345 stemmen tegen 125.

Maar hoe bouwden de kerken deze schuld op bij de overheid? De oorsprong moet gezocht worden in de weigering van de kerken om de taks CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) en andere sociale bijdrages op de vergoedingen die uitgekeerd worden aan pastoors, priesters en andere religieuze leiders te betalen omdat, volgens hen, de fiscale immuniteit voor kerken uitgebreid gegarandeerd wordt door de grondwet.

Artikel 150 van de grondwet bepaalt echter dat de kerken enkel vrijgesteld worden van belastingen als IPTU (onroerende goederen) en inkomensbelasting, maar niet van sociale bijdragen, aldus de regering. Die interpretatie wordt in vraag gesteld door de kerken, inclusief via gerechtelijke acties, maar ondertussen blijft de fiscus wel aandringen op betaling, een situatie waardoor de schuld alsmaar hoger werd.

Volgens de federale belastinginspectie gaat het om meer dan 8.000 achterstallige betalingen op naam van religieuze instituten, ook de evangelische kerk “Igreja Internacional da Graça de Deus” van R.R. Soares die R$ 37,8 miljoen achter staat.

De leiders van de diverse evangelische kerken discussiëren al lang met de regering over een uitkomst, maar de goedkeuring van een “jabuti” in het wetsvoorstel maakt verdere onderhandelingen overbodig. Bolsonaro wil wel zijn veto stellen, maar schrikt terug voor de reactie van de evangelische politici in de Kamer en Senaat, een totaal van 195 volksvertegenwoordigers (40% v/d Kamer) en 8 senatoren (10% v/d Senaat).

Om de situatie nog wat ingewikkelder te maken, gaf het ministerie van Economie een nota uit tegen het amendement, vragend aan de president dat hij integraal zijn veto stelt tegen het initiatief van volksvertegenwoordiger David Soares.

Foto boven: Jair Bolsonaro en bisschop R.R. Soares bij de viering van het 40-jarig bestaan van de kerk “Igreja Internacional da Graça de Deus” in Rio de Janeiro (15 februari van dit jaar).

Bron

Foto's: Carolina Antunes - PR / Wikimedia Commons

#BraziliëNieuwsOnline #IPTU #DavidSoares #CSLL #RRSoares

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page