top of page
  • Observer

Nesara Gesara

Bijgewerkt op: 20 sep.


Nesara Gesara

De burgerlijke politie van het Federaal District voerde een operatie uit om een groep op te doeken, verdacht van oplichterij. Ze zouden meer dan 50.000 slachtoffers gemaakt hebben in Brazilië en in het buitenland.


Volgens het onderzoek was de groep o.m. samengesteld uit dominees die gelovigen, die hun kerk bezochten, wijs maakten dat ze "uitverkoren waren om gezegend te worden met grote sommen geld". De verdachten gebruikten hiervoor de samenzweringstheorieën "Nesara Gesara"* en beloofden winsten tot een "octiljoen" reais.


De politie zegt dat de bende R$ 156 miljoen omzette in 5 jaar tijd, naast de oprichting van 40 spookbedrijven en het openen van meer dan 800 verdachte lopende rekeningen. Twee mensen werden preventief aangehouden en er werden 16 huiszoekingen met inbeslagnames uitgevoerd in het Federaal District, Goiás, Mato Grosso, Paraná en São Paulo.


De verdachten gebruikten de sociale media voor hun oplichterspraktijken. Het objectief bestond erin om de slachtoffers ervan te overtuigen om hun spaargeld te investeren in valse financiële operaties of dito humanitaire projecten. Volgens de politie bestond de groep uit 200 mensen, inclusief tientallen dominees. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochten ‘onmiddellijke rendementen en stratosferische winsten’ beloofden.


Er werd onder meer een belofte ontdekt dat men met een storting van slechts R$ 25 de onwaarschijnlijke waarde van "R$ 1 octilhão" kon verdienen.


Spookbedrijven


Vervolgens creërden de oplichters spook-rechtspersonen om digitale financiële instellingen te simuleren met een aangifte van een groot kapitaal. De bedoeling was om een schijn van waarachtigheid en wettigheid aan financiële transacties te geven.


Octiljoen


Het bruto binnenlands product van Brazilië (PIB) hoort thuis in de schaal van biljoenen. Dat geldt zelfs voor het globale BBP dat alle BBP's van de wereld bij elkaar optelt. Daarom kan geen enkele financiële investering een rendement opbrengen dat hoger is dan deze waarde. Volgens gegevens van de Wereldbank bedroeg het mondiale BBP van alle landen samen ongeveer 100 biljoen dollar in 2022. In Brazilië was dat 1,92 biljoen dollar in dat jaar.


Het octiljoen ligt veel hoger dan een biljoen, wat betekent dat de dominees inkomsten beloofden die hoger waren dan alles wat er op deze planeet geproduceerd wordt. In theorie kunnen er wel een octiljoen zandkorrels bestaan op deze aarde, maar de rijkdom kan er niet mee uitgedrukt worden. Zoals hieronder te zien in de oplopende tabel, bestaat een octiljoen uit het cijfer 1 en 27 nullen. Dat aantal nullen kan eventueel gebruikt worden om de inhoud van het brein van de slachtoffers te omschrijven die in deze wel erg doorzichtige val trapten.


Milhão - Miljoen (1 met 6 nullen)

Bilhão - Miljard (1 met 9 nullen)

Trilhão - Biljoen (1 met 12 nullen)

Quadrilhão - Quadriljoen (1 met 15 nullen)

Quintilhão - Quintiljoen (1 met 18 nullen)

Sextilhão - Sextiljoen (1 met 21 nullen)

Septilhão - Septiljoen (1 met 24 nullen)

Octilhão - Octiljoen (1 met 27 nullen)


*Nesara Gesara


Nesara en Gesara zijn twee afzonderlijke theorieën die de ronde doen op internet, met betrekking tot vermeende financiële hervormingen en welvaartsverdeling.


NESARA (National Economic Security and Reformation Act): een complottheorie die beweert dat er een Amerikaanse wet bestaat genaamd NESARA, die geheime hervormingen en veranderingen in het financiële systeem van de Verenigde Staten zou bevatten. Volgens de aanhangers van deze theorie zou NESARA onder andere schulden kwijtschelden, belastinghervormingen doorvoeren, nieuwe valuta introduceren en algemene welvaart verspreiden onder de Amerikaanse bevolking. Er is echter geen enkel bewijs dat NESARA daadwerkelijk bestaat of ooit is aangenomen als wet.


GESARA (Global Economic Security and Reformation Act): vergelijkbaar met NESARA, maar het wordt beschouwd als een wereldwijde versie van de vermeende wet. Volgens de GESARA-theorie zouden wereldleiders hebben samengewerkt om een wereldwijde financiële reset te plannen, waarbij schulden worden kwijtgescholden, nieuwe valuta wordt geïntroduceerd en welvaart wordt verdeeld over alle burgers over de hele wereld. Evenals bij NESARA ontbreekt het ook bij GESARA aan geloofwaardig bewijs voor het bestaan van een dergelijke wet op wereldniveau.


Beide theorieën werden populair in sommige kringen vanwege de belofte van financiële verlichting, maar ze worden over het algemeen beschouwd als ongegrond en speculatief.


G1 - O Globo


Illustratie: Reproductie YouTube

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page