top of page
  • Observer

Nieuwe regel voor Brazilianen die naar Europa willen

Schengen

Over afzienbare tijd zal het iets duurder en wat ingewikkelder worden voor Brazilianen die op reis willen naar de landen van de Europese Unie. Zij zullen vooraf een toelating moeten aanvragen via het internet, en een taks van 7 euro moeten betalen.

Het mechanisme werd eerder dit jaar (in april) goedgekeurd door de EU-ambassadeurs en kreeg de welluidende omschrijving “Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie”, afgekort Etias.

De verplichting geldt voor alle landen die geen visum nodig hebben om naar de EU te reizen: Brazilië, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Nieuw Zeeland, Israel en Argentinië.

Tot op vandaag volstond het om een geldig paspoort te tonen bij aankomst in Europa, en om mogelijk wat vragen te beantwoorden over het motief van de reis, reisverzekering en levensonderhoud. Indien goed, dan komt er een stempel in het paspoort, geldig voor 90 dagen en de vrijheid om rond te reizen in de landen die het Schengen akkoord ondertekenden.

Het nieuwe systeem zal in voege treden vanaf 2020. Kandidaat reizigers zullen vooraf online een formulier moeten invullen met zijn of haar persoonlijke gegevens, het paspoort en een opsomming van vorige reizen, dit alles minstens 96 uur voorafgaande aan het vertrek. De taks van 7 euro moet ook vooraf betaald worden, onafhankelijk van het al dan niet goedkeuren van de aanvraag. De toelating zal per e-mail naar de aanvrager gestuurd worden.

Etias

Dankzij het Etias systeem zullen er controles vooraf kunnen worden verricht en kan zo nodig de reisautorisatie voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen die naar het Schengengebied reizen, worden geweigerd. Het zal bijdragen tot het verbeteren van de interne veiligheid, het voorkomen van illegale immigratie, het beschermen van de volksgezondheid en het verminderen van vertragingen aan de grenzen doordat personen die mogelijk een risico vormen op een van deze vlakken, al kunnen worden opgespoord voordat ze aan de grens aankomen.

De in de aanvraag ingevulde informatie wordt automatisch aan de hand van EU-databanken en relevante Interpol-databanken verwerkt om na te gaan of er gronden tot weigering van een reisautorisatie zijn. Als er geen overeenkomsten (“treffers”) met andere databanken worden vastgesteld, of geen elementen nader moeten worden geanalyseerd, wordt de reisautorisatie automatisch en snel afgegeven. Dit zal allicht het geval zijn voor de meeste aanvragen.

Bij een treffer of een element dat nadere analyse vereist, zullen de bevoegde autoriteiten de aanvraag handmatig verwerken. In dit geval zal de centrale Etias-eenheid eerst controleren of de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens overeenstemmen met de gegevens waarvoor een treffer is vastgesteld. Wanneer dit het geval is of er twijfels blijven bestaan, zal de nationale Etias-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de aanvraag handmatig verwerken. Een aanvraag waarbij een treffer wordt vastgesteld, zal binnen 96 uur na de indiening van de aanvraag worden goedgekeurd of afgewezen, of, indien er om aanvullende informatie is verzocht, binnen 96 uur nadat deze informatie is ontvangen.

Vóór het instappen zullen lucht- en zeevervoerders moeten controleren of onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de reisautorisatieplicht, in het bezit zijn van een geldige reisautorisatie. Vanaf drie jaar na de ingebruikname van het Etias zal deze verplichting ook gelden voor internationale vervoerders die groepen per bus over land vervoeren.

De reisautorisatie zal niet automatisch recht geven op binnenkomst of verblijf; het is de grenswachter die de uiteindelijke beslissing neemt.

Een reisautorisatie zal geldig zijn gedurende drie jaar of, indien dit korter is, tot het einde van de geldigheidsduur van het bij de aanvraag geregistreerde reisdocument.

Bron: Raad van de Europese Unie

#Reizen #Schengen #Europa #EU #Visum #Etias

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page