top of page
  • Observer

Oekraïne: Brazilië moet het oplossen

BolsPut

De Amerikaanse regering bevestigde gisteren dat “Brazilië verantwoordelijk is voor de verdediging van democratische principes en het behoud van de orde, gebaseerd op regels, en dat die boodschap moet bekrachtigd worden tegenover Rusland bij iedere opportuniteit”.

De verklaring werd afgelegd na vragen van BBC News Brasil over het geplande bezoek van president Bolsonaro aan de Russische leider Putin, in februari. De reis werd gisteren door Bolsonaro bevestigd, te midden van een escalatie van militaire spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne.

“Hij (Putin) is zeker conservatief. Ik ga hem volgende maand bezoeken, op zoek naar een betere verstandhouding en handelsakkoorden. Gans de wereld staat sympathiek tegenover ons”, aldus de Braziliaanse president tegen zijn aanhangers aan het Palácio do Planalto.

Brazilië is nu een niet-NAVO-Amerikaanse militaire bondgenoot – een titel die aan het land werd toegekend tijdens de regering van Donald Trump – en vorig jaar kreeg het de goedkeuring van de Verenigde Staten om een ​​wereldwijde partner te worden van de militaire alliantie waardoor de Brazilianen meer toegang krijgen tot bewapening en gezamenlijke militaire training.

Daarnaast heeft het land zojuist ook een tijdelijke zetel ingenomen bij de VN-Veiligheidsraad. Iets meer dan twee weken geleden sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken telefonisch met de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Carlos França, over “gemeenschappelijke prioriteiten waaronder de noodzaak van een sterk en verenigd optreden tegen de Russische agressie tegen Oekraïne”.


51099608698_c24c83333f_c

Itamaraty (ministerie BZ) bevestigde in een nota dat Oekraïne deel uitmaakte van het gesprek tussen beide ministers, maar met veel minder nadruk dan de Amerikanen op het onderwerp legden.

Ondanks dat de kwestie aan bod kwam in het gesprek, werden de Amerikanen niet ingelicht over het geplande bezoek via de officiële kanalen. Een Amerikaanse woordvoerder zei tegen BBC News Brasil dat zij dit via de media vernamen.

In tegenstelling tot de VS en China is Rusland geen belangrijke handelsbondgenoot voor Brazilië – het behoort niet eens tot de top tien van partners. Van de Braziliaanse producten importeren de Russen soja, dierlijke eiwitten, suiker, koffie en tabak. Aan de andere kant exporteren ze landbouwinputs zoals meststoffen, kalium en ureum naar Brazilië.

In de afgelopen jaren hebben ze, terwijl ze de barrières voor de bescherming van Braziliaanse producten zoals rundvlees hebben vergroot, interesse getoond in investeringen in de Angra 3-kerncentrale en in infrastructuurwerken, zoals haventerminals.

De besprekingen over bilaterale handelsovereenkomsten verliepen nooit echt bevredigend en er is momenteel geen verwachting, althans aan Braziliaanse kant, dat een dergelijk verdrag tussen de twee landen kan worden ondertekend.

Tegen zijn supporters citeerde Bolsonaro, naast algemene uitspraken over het bevorderen van “begrippen” en “handelsbetrekkingen”, de Russische berichten-app Telegram. Het netwerk, een van de favorieten voor communicatie met kiezers door de familie Bolsonaro, werd het doelwit van acties van het Kiestribunaal (TSE), bezorgd over het potentieel van de applicatie voor de massale verspreiding van desinformatie. In tegenstelling tot andere platforms heeft Telegram geen kantoor in Brazilië.

“We zijn ermee bezig” antwoordde Bolsonaro toen hem gevraagd werd over Telegram: “Wat wij hier zien is lafheid, echte lafheid tegen Brazilië”, aldus de president die tegen de beperkingen is, opgelegd aan de app door het gerecht.

De sympathie tussen Putin en Bolsonaro is niet nieuw. In 2020, tijdens een top van de Bric-landen (Rusland, Brazilië, China, India en Zuid-Afrika), zei de Russische president dat het Braziliaanse staatshoofd “de beste mannelijke kwaliteiten” had.

Diplomaten en deskundigen op het gebied van buitenlandse handel zien het bezoek als een politieke poging van Bolsonaro om binnenlandse kiezers te laten zien dat hij internationale gesprekspartners op hoog niveau heeft. En dat komt goed van pas in een verkiezingsjaar.

Brazilië verenigen

Wat ook goed van pas komt, is bekend maken dat Brazilië moet verenigd worden, maar als dat van de arbeiderspartij PT komt, is enige argwaan niet overbodig.

De “petistas” zijn van plan een openlijke brief te publiceren onder de titel “Weerstand, Overgang en Hoop” waarin de partij duidelijk maakt dat ze bruggen willen leggen om de verbinding te maken met “zij die al aan de andere kant staan”. Het signaal dat uitgestuurd wordt naar vroegere tegenstrevers verschijnt op een moment dat er duchtig gespeculeerd wordt over de kandidatuur van Geraldo Alckmin, voorheen lid van de PSDB, als vicepresident naast Lula.

In het document staat te lezen dat “het moment aangebroken is om een pact te sluiten over waardes die Brazilië opnieuw kunnen verenigen” en een omschrijving van “aftellen tot aan de verkiezingen van oktober”.

Ondanks de meningsverschillen bij de PT over een mogelijke alliantie met Alckmin, heeft Lula het laatste woord: “Zich wel bewust van zijn rol, vervult hij zijn opdracht en is al bezig met bruggen te bouwen naar zij die zich aan de andere kant bevinden”, zo staat er te lezen.


Eu faço musculação nas pernas, nos braços, nas coxas, porque eu quero viver 120 anos. O homem que vai viver 120 anos já nasceu, então pode ser eu. Eu tenho muita disposição e muita vontade de fazer as coisas. — Lula (@LulaOficial) January 28, 2022

Lula twittert: “Ik versterk mijn beenspieren, mijn armen, mijn dijen, omdat ik 120 jaren wil leven. De mens die 120 zal worden, werd al geboren, dus dat kan ik zijn. Ik ben bijzonder beschikbaar en heb de wil om dingen te realiseren”.

Het document werd opgesteld door partijvoorzitster Gleisi Hoffmann, de PT-leiders in Kamer & Senaat, voormalige stafchef Aloizio Mercadante, Márcio Pochmann, voorzitter van het instituut Lula, en met virtuele deelname van ex-presidenten Lula en Dilma Rousseff.

Lula wees al herhaaldelijk op de noodzaak om allianties op te bouwen, iets waar het meest linkse deel van de partij niet voor te vinden is.

LulaMusc

De aanwezigheid van Dilma Rousseff komt op een moment dat Lula pogingen doet om haar uit een eventuele nieuwe PT-regering te sluiten. Deze week zei hij onder meer dat het Dilma “ontbrak aan fijngevoeligheid” en dat zij “niet over het geduld beschikt dat nodig is om politiek te voeren”. Eerder zei hij al dat hij niet van plan was om oude regeringen uit de sloot te halen, mocht hij verkozen worden: “De tijd gaat vooruit en er staan veel nieuwe mensen klaar”.

En dat is nu precies waar veel Brazilianen op zitten te wachten.

Moro biecht op

Nadat aan het licht kwam dat ex-rechter Sérgio Moro vet betaald werd door de multinational Alvarez & Marsal in het voorbije jaar, na zijn ontslag als minister van Justitie, voornamelijk (onrechtstreeks) door bedrijven die het doelwit vormden van het Lava Jato onderzoek, kreeg zijn reputatie en geloofwaardigheid als kandidaat president een forse deuk. Hij besloot dan maar om de kaarten op tafel te leggen en tegelijk om zijn tegenstrevers uit te dagen om hetzelfde te doen.


MoroProcurado

“Ik werd goed betaald, maar werd er niet rijk van”, zo klonk het tijdens een live in het gezelschap van volksvertegenwoordiger Kim Kataguiri van de beweging MBL (Movimento Brasil Livre) die de ex-minister van Justitie in hun armen sloot. Moro voegde eraan toe dat Lula nu ook maar eens moest uitleggen hoeveel geld er besteed werd aan de verfraaiing van de sítio (buitenverblijf) van Atibaia waar hij regelmatig verbleef met zijn familie, en wat de “rachadinhas” van de familie Bolsonaro in het totaal opbrachten.

De cijfers: Moro verdiende 45.000 dollar per maand met aan het einde nog eens een bonus van 150.000 dollar. In het totaal gaat het dus om R$ 3,6 miljoen, ofwel € 618.200.

Een andere ex-minister van Justitie, José Eduardo Cardoso (PT), was een van de vele critici die zei dat de biecht van Moro het probleem niet oplost: “Het gaat om een buitengewoon hoog bedrag en het lijkt me evident dat er belangenvermeninging in het spel is, en dat de zaak moet onderzocht worden”.

Tegenstrever, presidentskandidaat Ciro Gomes, met wie Moro weigert een debat aan te gaan, zei het zo: “Nu weten we dat Moro in iets minder dan een jaar R$ 3,537 miljoen verdiende bij de Amerikaanse firma die het failliete deel van Odebrecht afwerkt. Als rechter zou hij hiervoor negen jaren moeten werken! Mijn vraag: is het mogelijk om zo snel rijk te worden zonder het Lava Jato proces? Jawel Moro, probeer maar om ons voor het lapje te houden. Dit is de vertraagde transparantie van deugnieten als ze omcirkeld worden. En de andere beurzen Moro? Woonvergoedingen, buitenproportionele dagvergoedingen enzovoort? Wanneer ga je die tonen? Net zoals je de betekenins van het begrip ‘strijd tegen de corruptie’ onderuit haalde, besmet je nu het begrip transparantie”.

Ook op de sociale media wordt er geen medelijden getoond, integendeel. Moro zal hard moeten knokken om de kiezers te overtuigen.

Visum voor digitale nomaden

De Braziliaanse Nationale Immigratieraad liet deze week een resolutie publiceren in het Braziliaanse staatsblad DOU over een tijdelijk visum voor digitale nomaden. De maatregel heeft tot doel immigranten aan te trekken die geen arbeidsrelatie hebben in Brazilië, maar wel een online inkomen hebben, al dan niet via een buitenlandse werkgever, of via beroepsactiviteiten die uitgevoerd worden via het internet.

Het tijdelijke visum kan aangevraagd worden via het systeem “MigranteWeb“, zowel door buitenlanders die zich reeds in Brazilië bevinden, of door anderen in het buitenland.

DigitalNomad

De resolutie definieert de digitale nomade als “de immigrant die, op afstand en met behulp van informatie- en communicatietechnologieën, in staat is zijn werkzaamheden voor een buitenlandse werkgever in Brazilië uit te voeren”. De immigrant die voor een werkgever in Brazilië werkt of wiens verblijfsvergunning in een ander diploma is geregeld, is uitgesloten van dit concept.

De initiële duur van het verblijf van de digitale nomade is maximaal één jaar en kan met nog een jaar worden verlengd.

De resolutie legt uit welke documenten er moeten ingediend worden door een geïnteresseerde:

I – geldig reisdocument of ander document waaruit de identiteit en nationaliteit blijkt, volgens de voorwaarden van de verdragen waarbij het land partij is; II – ziektekostenverzekering geldig op het nationale grondgebied; III – bewijs van betaling van consulaire vergoedingen; IV – ingevuld visumaanvraagformulier; V – bewijs van vervoermiddel dat het nationale grondgebied binnenkomt; VI – strafblad afgegeven door het land van herkomst of, naar goeddunken van de consulaire autoriteit en in overeenstemming met de bijzonderheden van het land waar het visum is aangevraagd, een gelijkwaardig document; en VII – documenten die de status van digitale nomade bewijzen.

De status van digitale nomade wordt bewezen door middel van een verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat hij zijn professionele activiteiten op afstand kan uitoefenen, een arbeidsovereenkomst of dienstverlening of andere documenten die de link met een buitenlandse werkgever aantonen.

Het is ook noodzakelijk om een ​​bewijs van bestaansmiddelen te overleggen, afkomstig uit een buitenlandse betalende bron.

Er zijn minimumparameters voor deze inkomens: 1.500 dollar per maand of beschikbaarheid van bankfondsen van minstens 18.000 dollar.

Hoewel er uitdrukkelijk melding gemaakt wordt van de arbeidsrelatie of het dienstverleningscontract, zeggen analisten dat de maatregel ook betrekking kan hebben op producenten van inhoud die een contract hebben met video- en streamingplatforms, zoals bij “YouTubers”.

Bronnen: Folha de São Paulo – Estadão – Veja – TecMundo

Foto's: Alan Santos - Marcos Corrêa/PR - YouTube - Twitter

#CiroGomes #Oekraïne #Rusland #CarlosFrança #BBCNewsBrasil #DonaldTrump #JairBolsonaro #JoséEduardoCardoso #GleisiHoffmann #AntonyBlinken #Putin #PT #Telegram #Lula #PSDB #BRNieuws #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page