top of page
  • Observer

Only in Brazil: een jaar in de cel met behoud van salaris & vergoedingen

MariaSocorro

“Desembargadora” (rechter boven rechters) Maria do Socorro Barreto Santiago (foto), ex-voorzitster van het Tribunaal van Justitie in de deelstaat Bahia, zit al een jaar achter de tralies, maar blijft haar (riante) salaris en onkostenvergoedingen ontvangen.

Maria do Socorro werd vorig jaar op 29 november aangehouden in het kader van de operatie “Farwest”, verdacht van deelname in de verkoop van gerechtelijke uitspraken en landroof door het vervalsen van documenten (grilagem de terras). Zij zit momenteel opgesloten in de gevangenis “Complexo Penitenciário da Papuda”, in het federaal district.

De verdediging ontkent de beschuldigingen en zegt dat de opsluiting een anticipering is van een straf.

Maria do Socorro verkeert nog altijd in de status van actieve functionaliteit en kreeg netjes een totaal van R$ 459.000 (€ 72.285) op haar rekening gestort. De gegevens van deze uitkeringen zijn te vinden op de website van het tribunaal, tot september van dit jaar. Het gaat om toelages en vergoedingen in bruto waardes, zonder aftrek van sociale bijdragen en belastingen. De betalingen zijn niet onwettelijk, ondanks haar aanhouding en ontzetting uit haar ambt.

Het salaris van een ‘desembargador’ bedraagt vandaag R$ 35.462 (€ 5.585). Rechters in hogere instanties krijgen tot 90,25% van het salaris van een minister bij het hooggerechtshof STF (R$ 39.293, het plafond bij de ambtenaren).

Het bedrag dat inmiddels uitgekeerd werd aan Maria do Socorro omvat een kerstvergoeding van R$ 35.462 en R$ 23.642 vakantiegeld. Dat leverde haar in december van vorig jaar een totaal op van R$ 65.369, bijna het dubbele van het plafond waar haar categorie recht op heeft. Na aftrek van sociale lasten en inkomstenbelasting blijft er nog R$ 45.889 over, meer dan genoeg om een fraaie kerstboom te kopen en een kalkoen voor elk familielid.

Naast hun salaris hebben deze rechters ook recht op maaltijdvergoedingen, jaarlijkse vakantie plus vrije dagen als gevolg van het cumuleren van functies, en andere gunsten en onkostenvergoedingen.

Een rechter die ontzet wordt uit zijn ambt, verliest enkel zijn salaris wanneer de definitieve straf uitgesproken wordt, na alle mogelijke beroepen (en dat zijn er heel wat in Brazilië).

In de loop van de voorbije maanden werden er meer dan 20 verzoeken ingediend om de preventieve aanhouding op te heffen, allemaal geweigerd door minister Og Fernandes van het hooggerechtshof STJ (Superior Tribunal da Justiça). In het jongste oordeel van de minister, uitgesproken op 9 oktober, werd die preventieve opsluiting zelfs verlengd met 90 dagen, omdat “de vrijlating van de beschuldigden (naast Maria do Socorro gaat het ook om 2 ondernemers, een andere rechter en een ex-ambtenaar van het gerecht in Bahia) een gevaar oplevert voor de openbare en economische orde, naast het in gevaar brengen van het onderzoek”.

Volgens het CNJ (Conselho Nacional de Justiça – Nationale Raad voor Justitie) liepen sinds 2006 minstens 118 leden van het gerecht een administratieve straf op, waaronder zeven leden van het gerecht in Bahia. Zesenzestig onder hen werden verplicht op pensioen gestuurd, met verlies van hun opgebouwde rechten. Dit kan ook gebeuren met Maria do Socorro, maar pas na een uitspraak van het allerlaatste beroep.

Bron

Foto: Ascom - TJ - BA

#STJ #Papuda #Bahia #CNJ #STF #BRNieuws #OgFernandes

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page