top of page
  • Observer

Only in Brazil: een nieuwe aflevering

WBonner

Het sociale noodprogramma Auxílio Emergencial dat R$ 600 uitreikt aan informele werkers met een laag inkomen gedurende deze pandemie, rammelt aan alle kanten door de vele klachten over fouten in het systeem, maar ook ook door fraudes waardoor het geld terechtkomt bij lui die het niet nodig hebben.

Het nieuwsanker van het welbekende avondjournaal Jornal Nacional (O Globo) William Bonner (foto) liet vandaag weten via de sociale media dat een fraudeur de naam en CPF (Cadastro de Pessoa Física) van zijn zoon Vinícius (22) gebruikte om zich in te schrijven bij het programma. Volgens de journalist wijst dit, naast een poging tot fraude, op een grote fout in het programma, omdat zijn zoon geen deel uitmaakt van de doelgroep, mensen met een laag inkomen, en dus geen recht zou hebben op de ‘coronavoucher’ zoals de bijstand bekend staat in Brazilië.

De zaak van Bonner’s zoon kan toegevoegd worden aan andere fraudes, zoals de 73.000 militairen die onterecht het geld gingen opstrijken. Het is niet overdreven om te stellen dat er enorme gebreken zijn in deze inkomensverdeling. De totale kost van het programma loopt op tot 124 miljard reais voor de vastgelegde periode van 3 maanden. Tot en met gisteren woensdag werd reeds 62,3 miljoen uitbetaald aan 51,6 miljoen geregistreerde CPF nummers, maar het is onmogelijk om zeker te zijn dat het geld daadwerkelijk terechtkwam bij de mensen die het nodig hebben.

De tijdelijke uitkering is bij wet bedoeld voor informele arbeiders (m.a.w. niet ingeschreven), kleine individuele autonome ondernemers die maandelijks een minimum betalen aan sociale voorzieningen (INSS) en steuntrekkers van de Bolsa Família. De voornaamste voorwaarde is een maximum inkomen van een half minimumloon (R$ 522,50) of drie minimumlonen voor een ganse familie. Naast de informaliteit mag het ook niet om gaan om iemand die een pensioen ontvangt, een (tijdelijke) werkloosheidsverzekering, of om een publieke tewerkgestelde.

De sollicitant die nog niet ingeschreven is in het systeem Cadastro Único of een Bolso Família uitkering ontvangt, moet zich registreren via een app van de overheidsbank Caixa Económica. De gegevens worden verwerkt door Dataprev die moet nagaan of de CPF voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens kruist dit technologisch bedrijf van de regering deze gegevens met die van het Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), met gegevens van tewerkgestelden met een arbeidsboekje en de fiscus.

De zaak van de zoon van Bonner en de 73.000 militairen bewijst dat er ernstige gebreken zijn in het systeem van kruising van gegevens. Het inkomen van Vinícius is hoger dan R$ 3.000, net als dat van de militairen die in overheidsdienst zijn. Uiteraard zijn zij geen rechthebbers van de uitkering. William Bonner liet weten dat zijn zoon het geld niet afhaalde, maar dat hij ook niet wist of iemand anders gebruik maakte van de digitale spaarrekening die door de bank geopend wordt, speciaal voor de coronavoucher (de meesten in die klasse van de bevolking hebben geen bankrekening). Bonner bevestigde dat de familie een klacht zou indienen tegen onbekenden wegens fraude met de CPF. De militairen daarentegen, zullen het geld moeten teruggeven. Volgens het ministerie van landsverdediging werd een onderzoek geopend over deze zaak.

Bron

Foto: TV O Globo

#WilliamBonner #BraziliëNieuwsOnline #CPF #JornalNacional #AuxilioEmergencial #CaixaEconómica #INSS #OGlobo

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page