top of page
  • Observer

Over Dilma en Petrobras

Dilma-Petrobras

De Braziliaanse economist en hoogleraar aan de UNB (universiteit van Brasília) Roberto Ellery publiceerde een suggestie op zijn Facebook pagina, gericht aan president Michel Temer. Op een ironische toon beveelt hij ex-presidente Dilma Rousseff aan als plaatsvervangster voor Pedro Parente, de grote baas van oliereus Petrobras die vandaag ontslag nam, tot grote vreugde van velen, niet in het minst de arbeiderspartij PT.

Brazilië Nieuws vertaalt:

“Hallo Temer! Ik heb een naam om Pedro Parente te vervangen waarvan ik denk dat u haar wel zal zien zitten. Zij was eerder al staatssecretaris voor Energie, Mijnen en Communicatie in de staat Rio Grande do Sul, was ook minister van mijnen en energie en voorzitster van de raad van bestuur bij Petrobras. Zij begrijpt de belangrijkheid van de prijzenpolitiek van Petrobras die moet voldoen aan de strategie van de groei van ons land, het stimuleren van de lokale industrie en tegelijk hulp verlenen aan de strijd tegen de inflatie. Kortom, zij beseft dat Petrobras zich moet plooien naar de interesses van het land, en dat zijn, zoals iedereen wel weet, dezelfde als zij die het land regeren, en hun handlangers, maar dat is slechts een detail. Mogelijk haalt zij Petrobras opnieuw onderuit, maar dat is geen probleem, noch voor u, noch voor uw dierbaren. Ik hoef u haar gegevens niet te bezorgen, u kent haar goed. Tenslotte vormde u met haar eerder al een duo in de verkiezingen”.

Waarom bestaat er nog steeds een tegenstand tegen Dilma? Is het echt nodig om na te trappen? Heeft zij echt het staatsbedrijf Petrobras om zeep geholpen? Was de keuze van Dilma als opvolgster van Lula een foute keuze?

Alles laat uitschijnen dat Dilma het slachtoffer werd van rechts Brazilië, handig gebruik makend van alles wat er fout liep, of begon te lopen tijdens haar tweede ambstermijn.

Dilma heeft heel zeker niet het charisma van Lula, daar is zowat iedereen het over eens. Een nuchtere analyse wijst echter op een aantal uitschuivers waarvan duchtig gebruik gemaakt werd om haar af te zetten, o.m. beschreven op deze internetpagina. De “misdaad” die aan de basis lag van het impeachment proces, de zogenaamde “pedaladas fiscais”, vormen tot op vandaag het onderwerp van discussies. Het moge echter duidelijk zijn dat Dilma zeker niet de eerste Braziliaanse leider was die met de openbare uitgaves knoeide, mogelijk ook niet eens de laatste. De BBC, toch een onverdachte bron, vermeld op deze pagina waarom het volgens hen fout liep: economisch, politiek en administratief.

Wat Petrobras betreft, daar draagt Dilma tot op vandaag een grote last op haar schouders, dit m.b.t. het Pasadena verhaal. En dat verhaal kende nog altijd geen bevredigende ontknoping, ook niet in hoeverre zij nu echt verantwoordelijkheid draagt in deze miskleun, hetzij alleen, hetzij een gedeelde verantwoordelijkheid.

Pasadena, veel geld voor een hoop roest


Pasadena

Pasadena Refining System Inc. (PRSI) is een raffinaderij gevestigd in Pasadena (Texas), in een regio die bekend staat als Houston Ship Channel. De raffinaderij is eigendom van het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras. De raffinaderij heeft de capaciteit om 120.000 barrels olie per dag te verwerken. De Belgische Transcor Astra Group (via dochteronderneming Astra Oil) kocht de raffinaderij (toen nog Crown Refinery) van de vroegere onderneming Crown Central LLC in 2005 voor 42,5 miljoen dollar en verkocht de eerste helft in 2006 aan Petrobras America Inc (PAI) voor 360 miljoen dollar. De andere helft werd ook verkocht aan Petrobras in 2012 voor 821 miljoen dollar, dit nadat Astra Oil de clausule ‘Put Option’ in de verkoopsovereenkomst gebruikte om Petrobras te dwingen om ook de tweede helft te kopen.

De Belgische zakenman en baron Albert Frère zal zich destijds een breuk gelachen hebben met het verschil tussen de prijs die hij betaalde, en de prijs die Petrobras ophoestte om hem af te helpen van de roestige raffinaderij in het verre Texas. En wie was nu verantwoordelijk voor deze bedenkelijke handel die erg veel geld kostte uit de Braziliaanse staatskoffers?

Het antwoord is eenvoudig: de raad van bestuur van Petrobras, in 2006. Ex-presidente Dilma Rousseff was destijds voorzitster van die raad, tevens stafchef in de regering Lula. Andere betrokkenen van destijds waren o.m. Petrobras CEO José Sérgio Gabrielli en ex-minister van financiën Guido Mantega (PT). Dilma heeft altijd volgehouden dat zij voor de aankoop stemde omdat zij niet op de hoogte was van de bewuste clausule, die volgens haar niet in de documenten werd vermeld die zij in handen kreeg.

Het staatsbedrijf rechtvaardigde de aankoop in 2006 door te stellen dat Petrobras over meer petroleum moest beschikken voor leveringen in het buitenland. Op de Petrobras website stond toen te lezen: “Deze aankoop is in overeenstemming met het strategische beleid van Petrobras dat, volgens de doelstellingen, zichzelf consolideert als een geïntegreerd energiebedrijf met een sterke aanwezigheid op de internationale markt, zijn raffinage- en marketingactiviteiten uitbreidend in binnen- en buitenland, in overeenstemming met de groei van de markten”.

Petrobras betaalde dus in totaal US$ 1,18 miljard voor een raffinaderij waarvoor de Belgische baron Albert Frère een jaar voordien US$ 42,5 miljoen betaalde. Omgerekend naar de waardes van vandaag gaat het om meer dan 4 miljard reais, een gigantisch verschil.

Het rekenhof TCU startte in 2013 een onderzoek op, maar dat werd tot op vandaag niet afgerond. Er kwam een opdracht tot het blokkeren van de bezittingen van ex-president Dilma Rousseff wegens haar (mede)verantwoordelijkheid voor de aankoop van de raffinaderij, in oktober van vorig jaar. Naast Rousseff kregen ook de andere 5 ex-leden van de raad van bestuur van Petrobras dezelfde maatregel opgelegd. Onder hen: ex-minister Antonio Palocci en ex-president van de staatsreus José Sérgio Gabrielli. Uiteraard gingen ze in beroep.

José Sérgio Gabrielli en ex-directeur van de internationale afdeling van Petrobras, Nestor Cerveró, werden in augustus 2017 veroordeeld door het TCU voor hun betrokkenheid in de afronding van de aankoop in 2012. Beiden moeten een schadevergoeding betalen aan Petrobras van US$ 79,9 miljoen, plus een boete van 10 miljoen reais, elk. Daarbovenop mogen beiden geen openbare functie meer bekleden voor een periode van 8 jaren.

Dilma Rousseff streeft inmiddels naar een zetel in de senaat.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Foto: Agência Brasil

#AstraOil #AlbertFrère #BraziliëNieuwsOnline #UNB #AntonioPalocci #Facebook #JoséSérgioGabrielli #GuidoMantega #Petrobras #PasadenaRefiningSystem #PedroParente #RobertoEllery #DilmaRousseff

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page