top of page
  • Observer

Parlement weer aan de slag

CamaraDD

De vakantie van anderhalve maand van de heren en dames volksvertegenwoordigers en senatoren is afgelopen. De periode van de vakantie is wettelijk bepaald en loopt officieel van 23 december tot 1 februari. Dit jaar viel 2 februari op een zondag, vandaar dat er pas vandaag weer begonnen wordt met de parlementaire activiteiten. Op de eerste dag, vandaag dus, zijn die activiteiten beperkt tot een officiële openingssessie in aanwezigheid van voorzitters Rodrigo Maia (Kamer), Davi Alcolumbre (Senaat), Dias Toffoli (STF), procureur-generaal Augusto Aras en stafchef Onyx Lorenzoni die de uitvoerende macht vertegenwoordigd. Sessies die uitlopen op een stemming, worden pas vanaf morgen verwacht.

De agenda van 2020

Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de stemmingen is de fiscale hervorming. De vertegenwoordigers van de Braziliaanse bevolking praten er al jaren over, maar raakten geen millimeter vooruit door de verschillen in de standpunten. De geplande wijzigingen brengen gevolgen in diverse sectoren en de impact kan variëren naargelang de verschillende regio’s van het land. In enkele deelstaten wordt gevreesd voor een daling van de inkomsten.


SenadoSEN

Vorig jaar werden er zowel in de Kamer (foto bovenaan) als in de Senaat projecten geanalyseerd die van elkaar verschillen. Door de impasse werd er besloten om een gemengde commissie op te richten, samengesteld uit volksvertegenwoordigers en senatoren, om het eens te worden over één tekst, en om daarin voorstellen van de regering te verwerken. Dit alles moet nu werkelijkheid worden. Rapporteur Aguinaldo Ribeiro (PB), zei vorige week na een vergadering met Rodrigo Maia, dat het objectief erin bestaat om het project te laten stemmen in Kamer en Senaat voor de afloop van het eerste semester. Er is haast bij betrokken omdat de gemeentelijke verkiezingen in oktober roet in het eten zullen gooien van de werkzaamheden in het parlement.

Andere punten

Administratieve hervorming: het gaat om een van de belangrijkste doelstellingen van de regering. De tekst werd nog niet vrijgegeven, maar een van de punten werd reeds geciteerd door president Bolsonaro, met name een wijziging in de regels van de carrières van de ambtenaren.

PEC emergencial: PEC betekent “Emenda Constitutional”, een wetswijziging, in dit geval dringend (emergencial). De wijziging duidt mechanismes aan om de uitgaves van gemeentes, deelstaten en de federale regering in te perken, met o.m. het verbod om het salaris van publieke ambtenaren te verhogen.

PEC dos fundos públicos: Een voorstel van de regering om het grootste deel van de publieke fondsen op te doeken. Volgens de sector economie bestaan er momenteel 281 publieke fondsen met een totaal van ongeveer R$ 220 miljard, geld dat nu niet gebruikt wordt. Het idee bestaat erin om dat geld te gebruiken om de publieke schuld in te lossen.

PEC do pacto federativo: Een voorstel van de regering dat grotere budgetten voorziet voor deelstaten en gemeentes, naast financiële autonomie. Het gaat om een wijziging van het reeds bestaande federale pact, een pakket regels die bepalen wie het geld int van de belastingbetalers, en wat de afzonderlijke bevoegdheden en verplichtingen zijn van gemeente, deelstaat en de federale regering.

Tweede instantie: Zowel in de Kamer als in de Senaat wordt er gediscussieerd over voorstellen die een inhechtenisneming toelaten na een oordeel van de rechtbank van tweede aanleg. De volksvertegenwoordigers praten over een wetswijziging, de senatoren willen de strafwetten aanpassen.

Foro privilegiado: In De Senaat werd al een PEC goedgekeurd die de parlementaire onschendbaarheid vermindert (het recht om onderzocht te worden door hogere tribunalen zoals het STJ en het STF) in het geval van gewone misdaden, voor slechts vijf autoriteiten: de president en vicepresident van de republiek, de Kamervoorzitter, de voorzitter van de Senaat en de voorzitter van het STF. Om de tekst goed te keuren, formuleren parlementariërs de opneming van een amendement dat voorkomt dat rechters in eerste aanleg voorzorgsmaatregelen nemen tegen andere autoriteiten, zoals het vaststellen van arrestaties en huiszoekingen en inbeslagnemingen. In deze gevallen zou de toestemming van een rechtbank moeten komen.

Saneamento básico: Het ligt in de verwachting dat de senatoren in de eerste weken van hun werkzaamheden het voorstel analyseren dat het nieuwe wettelijke kader voor elementaire sanitaire voorzieningen vaststelt. De tekst, die betrekking heeft op de exploitatie van de dienst door de particuliere sector, werd eind vorig jaar door de Kamer goedgekeurd. Als de Senaat geen wijzigingen aanbrengt in de inhoud van het voorstel, zal het wetsvoorstel worden goedgekeurd door de president.

Licenciamento ambiental: In de Kamer komt er een stemming over een wetsvoorstel dat de regels voor milieuvergunningen wijzigt. Het voorstel wordt bestreden door milieuactivisten. Zij vinden dat de tekst van het nieuwe voorstel de regels teveel versoepelt.

Medidas provisórias (voorlopige maatregelen)

Drie voorlopige maatregelen van president Bolsonaro kunnen hun geldigheid verliezen indien ze niet definitief goedgekeurd worden door het parlement in februari. Twee daarvan zijn meer controversieel, en naar verwachting zullen ze niet makkelijk goedgekeurd worden. Een van de maatregelen betreft het wegnemen van de exclusiviteit voor de uitgave van studentenkaart door studentenverenigingen. De kaarten worden hierdoor gratis. De tweede maatregel neemt de verplichting weg voor overheidsinstanties om hun acties in kranten te publiceren met een grote oplage.

Het derde voorstel dat bijna gaat vervallen, maar geen polemiek veroorzaakt, garandeert een uitkering voor kinderen met microcefalie, veroorzaakt door het Zika virus. Het voorstel werd al goedgekeurd door de Kamer en er worden geen moeilijkheden voorzien om het ook door de Senaat te laten goedkeuren.

Bron

Foto's: Najara Araujo - Câmara dos Deputados
Marcelo Camargo - Agência Brasil

#Microcefalie #ZikaVirus #BraziliëNieuwsOnline #OnyxLorenzoni #STJ #DiasToffoli #DaviAlcolumbre #RodrigoMaia #AugustoAras #ForoPriviligiado #STF #AguinaldoRibeiro #PECEmergencial

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page