top of page
  • Observer

Postjes, postjes…

Cabide

De volgende president zal 24.600 postjes ter beschikking hebben om uit te delen zoals het hem goeddunkt, dit volgens een onderzoek van het ministerie van planning dat zal ingediend worden bij het team dat voor de transitie moet zorgen. De helft van dit aantal baantjes kan worden aangeboden aan mensen die geen deel uitmaken van het enorm grote ambtenarenkorps. Het maximale salaris voor deze categorie: R$ 16.200/maand, ofwel ong. 3.500 euro.

Deze postjes vormen een belangrijke munt voor de regering om allianties te kunnen afsluiten in het parlement, om voorstellen goed te keuren. Parlementariërs krijgen niet zelden het licht op groen gezet om politieke petekinderen voor te dragen in het federale openbaar bestuur, in ruil voor steun aan de regering.

Onder de vacatures zijn er een aantal die kunnen verdeeld worden tussen niet-ambtenaren, zijn er lagere posities zoals staatshelper van een of andere federale instantie. De hogere salarissen zijn voorbehouden aan speciale adviseurs en afdelingshoofden. Managementsposities in regelgevende instanties (die ook kunnen ingevuld worden door niet-ambtenaren) krijgen de hoogste vergoeding, tot R$ 16.700/maand.

In het totaal heeft de federale overheidsadministratie 99.416 functies of gratificaties beschikbaar, verdeeld in 36 verschillende types waarvan 48% in federale hogere onderwijsinstellingen.

Er is niet veel verbeelding nodig om het aantal stemmen uit te rekenen dat dit aanbod kan opleveren.

Keerzijde van de medaille

Het profiel van de personeelsleden en de evolutie van de pensioenen schetsen een dramatisch beeld. De diagnose toont aan dat ongeveer 108.000 werknemers van de federale overheid (17% van het totaal) al op pensioen zouden kunnen, maar blijven werken omdat er een bonus uitbetaald wordt, bij wijze van stimulans om het pensioen nog wat uit te stellen. Deze situatie kan op elk ogenblik wijzigen. De gemiddelde leeftijd van de ambtenaren bedraagt 46 jaar, wat het risico met zich meebrengt dat de pensioenen in de komende jaren fors omhoog zullen gaan. In 2017 gingen er 22.458 ambtenaren op pensioen, het hoogste aantal sinds 1998.

Bron: O Estado de São Paulo

#BraziliëNieuwsOnline #EstadodeSãoPaulo

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page