top of page
  • Observer

Programma burgerlijk-militair onderwijs afgeschaft


Burgerlijk-militaire scholen in Brazilië zijn een uniek soort school die een combinatie van burgerlijk en militair onderwijs biedt. Deze scholen werden opgericht in de 19e eeuw om de elite van het land te onderwijzen in zowel burgerlijke als militaire kennis en vaardigheden. Tegenwoordig zijn burgerlijk-militaire scholen nog altijd populair, en ze worden gezien als een van de beste scholen in Brazilië.


De regering Bolsonaro voerde in 2019 een federaal programma in voor 202 burgerlijke- militaire scholen, met een totaal van ongeveer 120.000 leerlingen. Die scholen verschaffen een baan voor bijna 900 militairen die daarvoor een extra "pro-labore" krijgen van R$ 9.152. Het nationale plafond voor leerkrachten in het begin van hun loopbaan met een 40-uren werkweek, bedraagt R$ 4.420,55.


De regering Lula maakte bekend, via het ministerie van Onderwijs, dat het programma wordt afgeschaft. De eenheden die steun genoten van de federale overheid, worden niet gesloten, maar weer geïntegreerd in het gewone onderwijsstelsel. De aangekondigde afschaffing belet niet dat deelstaten en gemeenten het programma verder zetten, met eigen middelen.


De aankondiging van het ministerie botst op weerstand van enkele deelstaten die besloten om het programma op eigen krachten voort te zetten. In de zuidelijke staat Paraná bijvoorbeeld, zijn er 194 burgerlijke-militaire colleges die nu al door de deelstaat gefinancierd worden. Twaalf andere scholen genoten van de steun van de federale overheid, die nu ingetrokken wordt.


Tarcísio de Freitas, gouverneur van São Paulo, zei gisteren dat zijn staat een decreet zal uitvaardigen om "zijn eigen programma van burgerlijk-militaire scholen te reguleren en om het aantal onderwijseenheden in dit formaat uit te breiden". De gouverneur deed die aankondiging via Twitter waar hij erop wees dat hijzelf een ex-student was van een militaire school: "Ik weet hoe belangrijk een kwalitatief onderwijs is en hoe een school de juiste waarden moet overbrengen op onze jongeren".


Burgerlijk-militaire scholen bieden een strenge academische opleiding, evenals een sterke focus op discipline en lichamelijke gezondheid. Studenten aan deze scholen worden ook onderworpen aan een militair regime, wat betekent dat ze zich aan strenge regels en procedures moeten houden. Ondanks deze strenge regels zijn burgerlijk-militaire scholen populair bij ouders en studenten, vanwege het hogere niveau van onderwijs en de vele mogelijkheden die ze bieden.


Ze verschillen van militaire colleges die onderhouden worden door het ministerie van Landsverdediging, of door de lokale militaire politie. Die colleges zijn autonoom om een curriculum en pedagogische structuur op te bouwen. Militaire scholen hebben meestal beter betaalde leraren en de studenten worden vooraf geselecteerd.


Tegenstanders van burgerlijk-militaire scholen zeggen dat het systeem niet effectief is op pedagogisch vlak, en te beperkt is (het federale programma bereikt minder dan 0,1% van de eenheden van het basis-onderwijs in Brazilië). Zij vinden dat kwaliteitsonderwijs "niet alleen gebaseerd kan zijn door militaire normen te respecteren".


Voorstanders daarentegen, vooral families van leerlingen die dat systeem van onderwijs volgen, beweren dat de afschaffing van het programma "zal uitdraaien op minder veilige en meer problematische klassen".


Agência Brasil - Estadão - Folha de São Paulo


Foto: Antonio Cruz - Agência Brasil


6 weergaven0 opmerkingen
bottom of page