top of page
  • Observer

PT wil het banksysteem hervormen

Guilherme-Mello

Guilherme Mello (foto), economische raadgever van de arbeiderspartij, bevestigde in een interview met een panel van GloboNews dat de partij, indien verkozen, een hervorming van het banksysteem wil doorvoeren om meer kredieten ter beschikking te kunnen stellen.

Mello zei dat deze hervorming een centraal element vormt voor de PT, met als doel de hervatting van de economische groei, en een vermindering van de werkloosheidscijfers. Hij omschrijft het huidige bankenstelsel als een kartel: “Momenteel zijn er vijf grote banken, weliswaar waarvan twee publieke. Maar ook die gedragen zich tegenwoordig als een bankenkartel. Een terugkeer van de kredieten vereist dat wij onze banken hervormen. M.a.w. we moeten een systeem in het leven roepen, een regel die voor iedereen geldt, en dit via de invoering van een progressieve belasting voor de banken. Wat wil dat zeggen? Fundamenteel: wie hogere intresten en spreads vraagt, zal zwaarder belast worden. Het omgekeerde voor wie lagere rentes aanrekent”.

Een ander voorstel bestaat erin dat er een kredietlijn geopend wordt die toelaat dat mensen met schulden een herschikking kunnen plannen, en uit de lijst van wanbetalers kunnen stappen.

Sociale zekerheid

Mello vindt dat er vooral moet opgetreden worden tegen privileges. Het voornaamste probleem van de sociale zekerheid zit in het eigen regime en het zal nodig zijn om voorwaarden te creëren waardoor de pensioenen kunnen gelijkgesteld worden, zowel van ambtenaren als van mensen uit de privésector, met andere woorden, één regel die voor iedereen geldt.

De begroting

“Het is onze mening dat een fiscale hervorming in de eerste plaats duurzaamheid en een hervatting van de economische groei nodig heeft. Het helpt geen zier om te praten over de onmiddellijke inzetting van de hakbijl in de begroting. Door de uitgaves te beperken, krimpen ook de belastinginkomsten en wordt het probleem niet opgelost. Om het doel te bereiken is er een nieuw project nodig van nationale ontwikkeling dat de economische groei stimuleert, alsmede maatregelen die de fiscale druk verminderen en verbeteren”.

Terugkeer van de syndicale bijdrage

“Het probleem van de syndicale belasting is het volgende: er bestaan twee modellen. Het eerste model verplicht de arbeiders om bij te dragen, en wanneer de vakbond ergens over onderhandeld en een positief resultaat bekomt, dan genieten alle arbeiders daarvan. Bij het tweede model is de bijdrage vrijwillig; wanneer er dan iets uit de bus komt, kunnen enkel zij die bijgedragen hebben, daarvan genieten. Brazilië werkt met een hybride model, een gekke situatie omdat dit ‘meelifters’ stimuleert, personen die niet hoeven bij te dragen maar wel profiteren van de bekomen afspraken. Wat wij voorstellen is het volgende: de doorgevoerde hervorming van de arbeidswetgeving is crimineel, niet alleen omdat de vakbonden discrimineert die fundamenteel zijn, hen zonder enig middel van bestaan achterlaat, maar ook omdat de arbeidsrechtbanken verzwakt werden”.

Terugkeer van de economische groei en werkgelegenheid

“Eerst en vooral moet de economische groei terugkeren en moeten er jobs bijlomen. Je kan de werkgelegenheid niet verbeteren door wetten. Er moeten banen bijkomen. Wij hebben een noodplan klaar om dat te verwezenlijken. Dat noodplan bestaat uit de hervatting van werken die stopgezet werden. Enkel al bij het project Minha Casa Minha Vida (sociale woningbouw) liggen er duizenden werken stil. Wij weten dat er veel werkloosheid bestaat in de steden en in de bouw. Al die werken die reeds beschikken over de nodige vergunningen en contracten, maar nu stil liggen, moeten opgestart worden”.

Fouten van de PT in het verleden

“Het is evident dat de slepende economie voortvloeit uit fouten in het beleid, en door een verslechtering van de externe omgeving. Sommige van die fouten werden al toegegeven, ook door ex-president Dilma Roussef, bijvoorbeeld de kwestie van het toestaan van fiscale gunsten. Je begint eraan, geconfronteerd met een economische neergang, en het verzoek van ondernemers die je onder druk zetten om hun investeringscapaciteit te herstellen, en dan geef je toe. Het is evenwel belangrijk om te onthouden dat Dilma een klein pakket fiscale voordelen ter beoordeling voorlegde aan het parlement, en dat de toenmalige kamervoorzitter Eduardo Cunha, een voortreffelijke articulator, er een bijzonder groot pakket van maakte”.

Foto: YouTube

#BraziliëNieuwsOnline #MinhaCasaMinhaVida #GuilhermeMello #EduardoCunha #GloboNews #DilmaRousseff

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page