top of page
  • Observer

R$ 10 miljard aan uitkeringen geschrapt

Previdencia-Social

Ongeveer 6 miljoen Brazilianen zagen hun sociale uitkering als Bolsa Família, invalidenpensioen of uitkering wegens ziekte plots onderbroken, dit na acties van de overheid met de bedoeling om onregelmatigheden in die uitkeringen te identificeren. Het gaat dan ook om erg veel geld: de uitgave m.b.t. deze drie uitkeringen liepen in 2017 op tot een totaal van 107,4 miljard reais.

De uitkeringsgerechtigden die niet voldeden aan de spelregels, met name de eisen om te voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een uitkering, of moedwillig fraudeerden, zagen hun inkomen plots geblokkeerd of geschrapt. Het geld dat op deze manier uitgespaard wordt, zal gebruikt worden voor andere assistentiële doeleinden. De regering verwacht dat de hakbijl operatie, die nog verder gezet wordt tot 2020, nog eens 20 miljard extra zal opleveren.

De controle wordt uitgevoerd door Cmap (Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas) een overheidsorgaan samengesteld uit 4 verschillende ministeries met als doel de kwaliteit van de overheidsuitgaves te verbeteren. Naast de eerder genoemde uitkeringen worden ook andere sociale programma’s onder de loep genomen: Fies (Financiamento Estudantil – studiebeurzen), Seguro Defeso (tijdelijke werklozensteun voor artisanale vissers) en het BPC (Benifício de Prestação Continuada – speciale uitkering voor 65-plussers met lichamelijke of intellectuele gebreken).

De controles brachten aan het licht dat vele begunstigden een Bolsa Família uitkering kregen terwijl hun werkelijk inkomen hoger lag dan toegelaten om er recht op te hebben, onder hen o.m. duizenden gemeenteraadsleden die hiermee hun inkomen stiekem aandikten. Zieken en invaliden werden massaal opgeroepen om opnieuw te worden onderzocht door controlerende geneesheren van de sociale zekerheid. Een groot deel van hen verloor hierdoor hun uitkering, om meer precies te zijn: 352.800 ziekte-uitkeringen werden geschrapt, en 125.500 invaliden-uitkeringen. Het bleek dat de schrapping van de uitkeringen wegens ziekte opliepen tot 80% van het totaal.

#BolsaFamília #Cmap #Fies #SeguroDefeso #INSS #BPC #PrevidênciaSocial

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page