top of page
  • Observer

Regering gooit olie op het vuurtje van de vakbonden

Manifestacoes

De Braziliaanse regering lanceert een programma om de tewerkstelling voor jongeren te bevorderen. Hiervan werd geprofiteerd om de regels voor alle arbeiders te wijzigen. Een specialist ter zake zegt dat het, in werkelijkheid, om een nieuwe hervorming van de arbeidswetgeving gaat.

Een flink deel van de wijzigingen valt onder een zogenaamde Medida Provisória (MP – voorlopige maatregel) en werd meteen geldig na de publicatie in het staatsblad DOU. Een MP is geldig gedurende 60 dagen en kan voor dezelfde termijn verlengd worden. Binnen die termijn van 120 dagen moet een en ander goedgekeurd worden door het Parlement om geldig te blijven. Andere wijzigingen passen in een wetsvoorstel dat eveneens moet goedgekeurd worden door de parlementairen vooraleer in voege te treden.

Het programma kreeg de naam “Emprego Verde e Amarelo” (letterlijk ‘groene en gele tewerkstelling’) en is vooral bedoeld voor jongeren die er nog niet in slaagden om een baan te vinden. De regering hoopt hiermee 1,8 miljoen banen te scheppen voor het einde van 2022. De critéria:

– Vereiste leeftijd tussen 18 en 29 jaar en zonder een eerste werkervaring (tijdelijk werk, een stage of een contract om ervaring op te doen tellen niet mee).

– Banen met een salaris van anderhalf minimumloon (R$ 1.497 – € 335 in 2019)

– Bedrijven mogen 20% van hun personeel op deze manier tewerkstellen voor een termijn van maximum 2 jaren. Nadien worden de contracten automatisch omgezet naar een gewone arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met dezelfde regels als de gewone medewerkers.

Verschillen: de werkgever betaalt slechts 2% FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, een soort verzekering tegen werkloosheid) per maand; voor de gewone medewerkers is dat 8%. Bij een ontslag betaalt de werkgever een boete van 20% i.p.v. 40%. Het programma garandeert de uitbetaling van de dertiende maand en vakantiegeld in 12 keer en de boete van 20% FGTS zal ook uitbetaald worden indien de werknemer ontslagen wordt voor een geldige reden (wat niet het geval is bij gewone werknemers). De werkgever hoeft de gebruikelijke 20% sociale zekerheid niet te betalen, net zoals andere bijdrages die wel verplicht zijn voor de gewone arbeiders.

Werklozen moeten voortaan belasting betalen

Om het verlies van de sociale zekerheid te compenseren, zullen werklozen voortaan 7,5% van hun werkloosheidsverzekering moeten afstaan aan de fiscus. Vandaag moeten werklozen niets afdragen aan de sociale zekerheid. Deze bijdrage zal vanaf nu opgenomen worden in het aantal dienstjaren voor het pensioen.

Zondagen

Werken op zondag is voortaan toegestaan, mits er een compensatiedag is om uit te rusten gedurende de werkweek. Indien dat niet het geval is, dan moet er dubbel betaald worden. De arbeider heeft recht op minstens 1 vrije zondag per maand, in de sectoren handel en diensten; in de sector industrie slechts een keer om de zeven weken.

Banken

Het programma voorziet ook dat banken voortaan ook op zaterdag mogen openen. Medewerkers zullen voortaan 8 uren per dag moeten werken i.p.v. 6. Enkel wie aan de kassa werkt behoudt het regime van 6 uur per dag, en 30 uren per week.

Tips

De MP voorziet dat tips geen deel uitmaken van de ontvangsten van het bedrijf, maar bestemd zijn voor de arbeiders, te verdelen volgens de collectieve werkovereenkomsten. Het is bedrijven wel toegestaan om 33% van die tips in te houden voor het betalen van belastingen en heffingen op werknemers, sociale zekerheid e.d. Een bedrijf dat werkt onder het regime Simples Nacional, mag slechts 20% inhouden.

Meer details vindt u op deze pagina. Reacties van de vakbonden mogen zeker verwacht worden en de goedkeuring van al deze wijzigingen gaan zeker op weerstand stuiten in het parlement, mogelijk zelfs in de straten van Brazilië. Chili gaf reeds het voorbeeld.

Foto: Rovena Rosa - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #EmpregoVerdeeAmarelo #Chili #FGTS #INSS #DOU #MedidaProvisória

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page