top of page
  • Observer

Rui Costa roeit tegen de wind en stroom in

Wagner-Costa-FB

De PT-gouverneur Rui Costa (van Bahia) is een overtuigd lid van de arbeiderspartij PT sinds 1982, maar aarzelt niet om tegen de wind en stroom in te roeien als hij dat noodzakelijk acht. In een interview met de krant Folha de São Paulo verklaarde hij o.m. dat hij de Baiaanse watermaatschappij Embasa wil openstellen voor het privé-kapitaal, weliswaar zonder de controle op het overheidsbedrijf uit handen te geven. Hij zei dat na zijn deelname aan de veiling waarbij de toekomstige overbrugging tussen de hoofdstad Salvador en het eiland Itaparica toegewezen werd aan drie Chinese groepen, gisteren vrijdag. Het wordt een privé-publiekelijk partnership, een concessie met een termijn van 35 jaar, waarbij hij ook denkt aan de distributie van drinkwater en saneringswerken voor de bevolking. De overheid zal R$ 1,5 miljard bijdragen in het project.

Het plan van de gouverneur om de watermaatschappij en de sanering in zijn staat te privatiseren, zorgde voor een intense betrokkenheid voor de nieuwe regeling omtrent sanering die vorige woensdag gestemd werd in het parlement. De wens van de gouverneur plaatste hem regelrecht tegenover de nationale groep van linkse parlementairen in de Kamer die tegenstemde. Maar de gouverneur ging nog verder.

“In de confrontatie met de regering Bolsonaro moet de PT afzien van een polarisatie en een verzoenende houding aannemen in het land”. Bovendien, zo vindt hij, “moet de economische visie van de partij aangepast worden”. Costa zegt dat de ex-president Lula hierin een overwegende rol moet aannemen, terugkerend naar zijn vroegere rol als verzoenende factor tussen de verschillende sectoren van de Braziliaanse maatschappij, net zoals hij dat deed tussen 2003 en 2010.

Rui Costa (56), werd in 2018 opnieuw verkozen met een overweldigende meerderheid van 75,5% van de stemmen, een record. Costa is een pupil van de voormalige gouverneur (nu senator) Jaques Wagner (boven samen op de foto met Costa) en zijn naam circuleert als mogelijke presidentskandidaat in 2022. Hierover ondervraagd antwoordde hij dat hij “beschikbaar is”.

Costa staat regelrecht tegenover de economische stellingen die ingenomen worden door zijn partij, stellingen die volgens hem moeten aangepast worden aan de Braziliaanse realiteit. Over Lula zegt hij: “Ik vind het normaal dat iemand die meer dan een jaar opgesloten zat, harde standpunten inneemt. Maar Lula regeerde het land gedurende 8 jaren op een verzoenende manier. Die benadering, met ondernemers, arbeiders, de maatschappij, zorgde ervoor dat zijn regering zorgde voor de grootste ontwikkeling van de jongste eeuwen. En dat is het model dat ik verdedig. Ik vertrouw erop dat hij terugkeert naar de rol van nationale verzoener”.

Staat links Brazilië in het algemeen, en de PT in het bijzonder, hierbij in de weg?

“Niet alleen links, maar wij allemaal moeten meer precies zijn in onze diagnose. Vandaag worden thesissen aangenomen die voorheen massaal verworpen werden, van vooroordelen tegen minderheden of seksuele opties, racisme, geweld, bewapening. Waarom worden deze houdingen aanvaard, ook al is het maar door 25% van de bevolking? We moeten nadenken, partijen, universiteiten, de pers. De mensen willen niet meer praten, vinden het vreemd als twee politieke tegenstanders met elkaar praten. Er is maar 1 groep supporters meer in het stadion, en dat betekent een gigantische stap achteruit. Dat betekent het kwaad”.

Maar is het niet Lula die dat stimuleert door zijn radicale uitspraken tegen de regering Bolsonaro?

“Wij moeten anders zijn dan zij. Wij moeten verzoening prediken van het land, een komaf maken met discriminatie en haat. Vroeger was men beschaamd om vooroordelen te uiten. Nu lijkt het erop dat men er trots op is. Dergelijke mensen bestaan, maar bleven voorheen in hun kast. We moeten ervoor zorgen dat ze terugkeren naar hun kasten”.

“Het klopt dat Lula zich niet verkiesbaar kan stellen. Maar zijn kracht kan niet ontkend worden. Wat hij ook zegt, hij doet de passies van de mensen ontwaken. Telkens als hij dat doet, maakt hij positieve passies wakker, maar ook negatieve”.

Is dat geen les uit 2018? De kracht van het antipetisme?

“Lula was altijd al groter dan de PT. Hij is niet alleen op dat vlak. Diverse leiders van de PT zijn electoraal sterker dan de partij. Indien de kiezer wantrouwig is, dan kan hij bedenkingen hebben over de partij, maar zal wel voor zijn kandidaat stemmen. Als wij onze uitspraken richten op ontwikkeling, sociale insluiting, de vereniging van Brazilië en dialoog, dan maken we goede kansen op uitstekende resultaten”.

Over de samenwerking met het privaat initiatief, de verkoop van Embasa, de brug naar Itaparica:

“Ik denk dat het nodig is om de standpunten van de partij aan te passen aan de noden van de maatschappij, de Braziliaanse realiteit. Als je gouverneur bent, dan vraag je je af: waar gaan we het geld halen om rioleringen te voorzien voor de armen, om werken uit te voeren tegen wateroverlast, of om drinkwater te voorzien? De regering en de deelstaten hebben geen geld. Het is nogal evident dat we moeten streven naar een samenwerking tussen de overheid en het privé-initiatief, privé kapitaal voor drinkwatervoorziening en rioleringen. Dat betekent niet dat de belangen van de overheid moeten onderdoen voor de privébelangen. We kunnen zorgen voor krachtige regelgevende agentschappen. Ik geef de controle over mijn saneringsbedrijf niet uit handen, maar wel de mogelijkheid voor een kapitaalinjectie”.


Ponte-Itaparica

Vormt de infrastructuur een uitweg voor de problemen?

“Ja, door het financieren van projecten kunnen ze aangepakt worden. Het is de snelste manier om banen te creëren, een aftrap. Elk land ter wereld investeert in onderwijs, in wetenschap. Wij hebben geweldige kansen. Tegelijk hebben we ernstige problemen, met name de minachting van de federale overheid voor onderwijs en wetenschap, door de verklaringen van sommige regeringsleden. Wie vooropstaat in deze wereld, is diegene die investeert. Als Brazilië dit niet duidelijk aangeeft, dan blijven we achteroplopen”.

Bron

Foto: Facebook

#BraziliëNieuwsOnline #JaquesWagner #RuiCosta #PT #Itaparica #FolhadeSãoPaulo #Lula #Embasa

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page