top of page
  • Observer

Sérgio Moro stapt op

Moro-Sorry

Minister van Justitie, de voormalige magistraat Sérgio Moro, neemt ontslag uit de regering Bolsonaro. De president, immer en altijd omringd door het spook van bedrog door zijn eigen naaste medewerkers, pleegt te zeggen dat niemand onvervangbaar is.

In het begin van deze maand, op het hoogtepunt van het conflict met de (toen nog) zorgminister Luiz Henrique Mandetta, bevestigde Bolsonaro dat hij zijn bekende “Bic” zou gebruiken om het ontslag te ondertekenen van ondergeschikten die een “hoge pet van zichzelf ophebben” en zich “als sterren gedragen”. Die boodschap was toen gericht aan een welbepaalde bestemmeling (Mandetta), maar gold ook voor anderen. De logica van de ideologen binnen de regering is deze: als de regering het vertrek van (de populaire) minister Mandetta overleeft, dan is er ook geen enkel probleem om de chef van de federale politie (PF) Maurício Valeixo, te vervangen.

Moro vergadert iedere donderdag met Bolsonaro. Gisteren 23 april, kreeg hij te horen dat Valeixo zou vervangen worden. Moro was misnoegd en zei: “Als Valeixo vertrekt, dan stap ik ook op”. Bolsonaro trok zich niets aan van het verzet van Moro en liet enkele uren later het ontslag van Valeixo publiceren in het Braziliaanse Staatsblad DOU, inclusief de vermelding “op verzoek” (m.a.w. het ontslag zou zelf ingediend zijn door de betrokkene, maar dat blijkt niet te kloppen). Bij de vermelding stond ook de naam van Moro, zonder dat hij daarvan op de hoogte was.

De militairen in de regering deden nog een poging om de brand te blussen en vroegen aan Moro om aan te blijven, maar slaagden daar niet in.

Hou de rubriek “Heet van de naald” (BRNieuws Twitter) in de gaten voor verder nieuws omtrent de opvolgers.

Bron

Foto: Marcos Corrêa - PR

#BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #LuizHenriqueMandetta #MaurícioValeixo #DOU #BRNieuws #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page