top of page
  • Observer

Santos Cruz: Leger en politiek gaan niet samen

ComandoForcasArmadasabril20

In de recente samenvatting van het nieuws uit Brazilië kon u lezen hoe enkele journalisten waarschuwen voor de stille staatsgreep van de president, en de infiltratie van leden van de strijdkrachten die nu al veel invloed uitoefenen in het dagelijkse beleid van de regering. Reserve-kolonel Marcelo Pimentel zei hierover het volgende: “De militairen bereiden zich nu voor om aan de macht te blijven, met of zonder Bolsonaro”. Klopt dit? Blijkbaar wel, afgaande op de woorden van reserve-generaal Carlos Alberto dos Santos Cruz van wie vandaag een artikel gepubliceerd werd in de krant Estadão, met als titel “Waarom het leger betrekken in een politieke crisis?” .

Volgens Santos Cruz is het antwoord eenvoudig: “Het gaat om de chavistische machtsdroom van de president die het leger wil gebruiken voor zijn persoonlijk project”. De generaal verzet zich hiertegen:

“Brazilië is niet het land van het inspirerend idool van de president, en zal dat ook niet worden. Hier staat de afkorting EB voor ‘Exército Brasileiro’ en niet voor ‘Exército Bolsonarista’. Het leger kijkt tegen hetzelfde probleem aan als de andere Braziliaanse instituten: het risico op erosie. Spijtig genoeg zorgt de anarchistische mentaliteit van de president ervoor dat instellingen gedemoraliseerd en vernietigd worden. Samen met de extremistische volgelingen wordt er een fanatisme gekweekt dat zal uitlopen op geweld”.

De generaal schrijft dat solide en functionele instellingen altijd een obstakel vormen voor persoonlijke politieke avonturen: “Populistische en totalitaire projecten, ongeacht hun ideologische nuance, kunnen er niet op vooruitgaan zonder de orde te ondermijnen, zonder instellingen te corrumperen. Een van de sterkste instellingen is het leger (net zoals de marine en de luchtmacht). In plaats van de instellingen te herstellen en te verbeteren, zijn we nu getuige van een verslechtering van de bestaande situatie, het uithollen van de gezondheidszorg, het gerecht, het milieu en het onderwijs”.

Santos Cruz wijst erop dat de president ook de verkiezingen demoraliseert, maar dat hij geen bewijzen aanbrengt voor de fraude waar hij naar verwijst: “Hij verspreidt eveneens twijfels over het Rekenhof, gebruikmakend van een rapport met valse gegevens. Bij de begroting maakt hij gebruik van een soort ‘mensalão’, de zogenaamde geheime begroting. Bij onze buitenlandse betrekkingen ontsnapten we op het nippertje aan de schaamte door de benoeming van een knotsgekke ambassadeur in de USA (Eduardo Bolsonaro), dankzij de Senaat, en nu staan we weer voor een demagogische benoeming in Zuid-Afrika (de evangelische bisschop en politicus Marcelo Crivella). Hopelijk grijpt de Senaat opnieuw in”.

Dit alles vormt voor Santos Cruz de context waarin de erosie van het Braziliaanse leger plaatsvindt, een van de meest prestigieuze instituten van het land. De generaal verwijst hierbij naar de deelname van zijn collega Eduardo Pazuello aan een politiek evenement, naast president Bolsonaro. Alhoewel dit verboden is voor actieve leden van de strijdkrachten, kreeg Pazuello de absolutie en werd hij niet gestraft: “Disciplinaire problemen worden dagelijks opgelost in het leger, op diverse niveaus, door alle commandanten. Maar dat is geen probleem. Het echte probleem is veel groter, veel ernstiger. Het is politiek. En er is een verantwoordelijke: de president. Om zijn persoonlijk project te realiseren, test hij regelmatig het leger, met opzet. Het is een machtsproject. Dat gebeurt niet door gebrek aan bekwaamheid, onverantwoordelijkheid of gewetenloosheid. Het is een gepland project dat systematisch toegepast wordt. Het is ook een laf project omdat de gevolgen altijd op andere mensen en instituten afgeschoven worden. Echter, de persoonlijke en functionele verantwoordelijkheden zijn nauwkeurig bepaald en het is de hoogste autoriteit van het land die de gevolgen moet dragen”.

Generaal Santos Cruz spreekt over lafheid tegen het leger. Volgens hem is de poging om het leger mee te sleuren in een persoonlijk avontuur totaal onaanvaardbaar. Het leger mag geen instrument zijn voor persoonlijk gebruik. De opdracht van het leger bestaat er niet in om iemand bij te staan bij de verkiezingen en om de Brazilianen te verdelen. De missie van het leger werd nauwkeurig bepaald door de grondwet.

“Brazilië heeft nood aan vrede, nationale eenheid, een regering die werkt en de sociaal-economische vooruitgang bevordert door een goede administratie. Brazilië heeft een verstandig overheidsbeleid nodig om corruptie te bestrijden, privileges te elimineren en ongelijkheid te verminderen. De bevolking heeft nood aan een baan, aan het vaccin. Het is noodzakelijk dat een meerderheid van de stemmen dient om te regeren voor het welzijn van allen, en niet voor persoonlijke-, familiale- of groepsbelangen. Brazilië verdient geen polarisatie tussen hen die al de kans hadden om te regeren, en verdwaalden in een doolhof van demagogie en corruptie, en anderen die dagelijks aantonen dat ze een soortgelijk doel voor ogen hebben, enkel deze keer met andere signalen”.

Santos Cruz besluit: “Brazilië verdient het niet dat de instituten verder uitgehold worden, integendeel, ze moeten verbeteren en perfectioneren. Een democratie is afhankelijk van voortdurende verbeteringen van de instituten. Het Braziliaanse leger, evenals alle andere instituten, kan en mag niet langer beschadigd worden door een project van persoonlijke en populistische macht”.


SantosCruzAt

Foto boven v.l.n.r.: Paulo Sergio Nogueira (landmacht), minister van landsverdediging, generaal Walter Braga Netto, president Bolsonaro, Almir Garnier Santos (zeemacht) en Carlos de Almeida Baptista Junior (luchtmacht).

Bron

Foto's: Isac Nóbrega/PR - Wikimedia Commons 

#EduardoPazuello #CarlosAlbertodosSantosCruz #MarceloCrivella #JairBolsonaro #EduardoBolsonaro #Estadão #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page