top of page
  • Observer

Slachtvee

GadoDeCorte

“Het menselijke lichaam is de tempel van God. Wie dat lichaam aanvalt, beledigt God. Zichzelf blootstellen aan het virus en het verder verspreiden, is het werk van God’s vijanden. Dit stimuleren is misdadig”. Deze woorden werden neergeschreven in een tweet van Reinaldo Azevedo, een van de vele waarin hij kritiek gaf op het monocratisch besluit van rechter Kassio Nunes Marques, de nieuwkomer bij het hooggerechtshof STF. Nunes besloot in het vorig weekend om kerken en tempels in het ganse land open te stellen voor de gelovigen, met de mogelijkheid dat vele van die tempels meteen volstromen met mensen die welwillend ingaan op het verzoek van de pastoors om even een “dízimo’ (een tiende van hun maandelijks inkomen) af te staan aan de kerk (lees: aan de pastoors). En zo geschiedde.


BolsoNunes

Erger waren de samenscholingen die hierdoor veroorzaakt werden. Vele kerken volgden de sanitaire richtlijnen en beperkten de toegang tot 25% van hun normale capaciteit. Anderen lieten hun tempel gewoon vollopen: zoveel temeer zieltjes, zoveel temeer centjes. Dit leidde tot taferelen zoals hieronder, een cultus op Paaszondag in de kerk Mundial do Poder de Deus, in de wijk Brás, São Paulo. De plechtigheid werd geleid door de zelfverklaarde apostel Valdemiro Santiago, in hoogsteigen persoon. Op dat moment waren alle IC-bedden in São Paulo voor 91% bezet, en voor 86% in de verpleegafdelingen, allemaal met covid-18 patiënten.

Mundial

Azevedo was niet de enige met kritiek. De sociale media puilden uit van afwijzingen. Eliane Cantanhêde (Estadão) schreef: “Het besluit van minister Nunes Marques heeft als gevolg dat vele gelovigen zich als slachtvee naar de tempels begeven”. Collega’s van minister Nunes Marques deelden de kritiek en Gilmar Mendes vaardigde maandag een andere beslissing uit: de kerken in São Paulo mogen de richtlijnen van de lokale overheden volgen die de kerken nog niet wensen open te stellen. STF-voorzitter Luiz Fux zette een algemene vergadering op van het volledige hof (11 ministers) om over de kwestie te oordelen. Die sessie werd op woensdag opgestart en verdergezet op donderdag.


ValdemiroBolso

Woensdag

Voormalige minister van Justitie André Mendonça, nu weer terug advocaat-generaal van de republiek zei bij de opening van de sessie: “Gelovigen doden niemand door hun geloof, maar zijn wel bereid om ervoor te sterven”. De “verschrikkelijk evangelische” Mendonça, kandidaat voor een zetel in het hooggerechtshof (als opvolger van Marco Aurelio Mello die weldra met pensioen gaat), vergat gemakkelijkheidshalve erbij te zeggen dat gelovigen, net zoals iedereen, het dodelijke virus kunnen verspreiden. Minister Gilmar Mendes reageerde hierop en zei dat het erop leek dat Mendonça op de planeet Mars leefde, en even overkwam om deel te nemen aan deze sessie.


AndreMendonca

Procureur-generaal Augusto Aras die, net als Mendonça, zijn functie te danken heeft aan Bolsonaro, sprak eveneens als een pastoor: “De wetenschap redt levens, het geloof eveneens”. Geen van beide heren schonk echter aandacht aan de studie van wetenschapster Márcia Castro die o.m. uitwees dat er in de 6 eerste dagen van april slechts 11.774 geboortes geregistreerd werden in Brazilië, tegenover 12.181 overlijdens. Columnist Ricardo Kotscho (UOL): “Indien het zo verdergaat, dan zal de president later de ontvolking van zijn land op zijn curriculum kunnen zetten, met een verhoging van het inkomen per hoofd, en een vermindering van het deficit van de sociale uitkeringen en pensioenen”.

BolsoMacedo

“Bisschop” Edir Macedo (foto, Bolsonaro omhelzend), stichter van de evangelische kerk Universal zei in maart van vorig jaar dat het coronavirus “een tactiek was van de duivel”. Een jaar later haastte hij zich wel om zich te laten inenten in Miami.

MFelicianoYT

Marco Feliciano (foto), politicus en eveneens een evangelische pastoor, verklaarde dat hij Brazilië zal aanklagen bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens wegens vervolging van het evangelische geloof.

Donderdag

Bij de hervatting van de sessie zei minister Nunes dat hij er zich bij zal neerleggen als de meerderheid van het hof wel toelaat dat de plaatselijke overheden de kerken mogen sluiten. Zijn filosofie: Als je beseft dat je gaat vallen, dan kan je beter al gaan liggen zodat het minder pijn doet. De enige die hem volgde was minister Dias Toffoli. Beiden werden echter verslagen door de stemmen van de 9 anderen die oordeelden dat deelstaten en gemeentes (in het ganse land) wel decreten mogen uitvaardigen om kerken en tempels te sluiten als zij dat nodig achten, een nieuwe nederlaag voor Bolsonaro die zich graag laat fotograferen in het gezelschap van biddende priesters (van eender welk geloof) met zijn ogen devoot gesloten. Hoofdstuk afgesloten.

BolsoO

Parlementaire onderzoekscommissie

Het was blijkbaar een drukke dag voor de leden van het hoogste gerechtshof. Minister Luís Roberto Barroso vaardigde het bevel uit dat de Senaat verplicht om een onderzoekscommissie aan het werk te zetten die het gedrag van de regering moet ontleden, met betrekking tot de manier waarop de strijd tegen de pandemie tot nog toe gevoerd werd. Zijn besluit betekent een nieuwe nederlaag voor de regering.


RPacheco

De beslissing van Barroso was het gevolg van een verzoek, ingediend door de senatoren Jorge Kajuru (Cidadania) en Allessandro Vieira (PPS – zie ook lager) die willen dat Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco (die meent dat dit op een slecht moment komt) een dergelijke commissie opstart. Minister Barroso baseert zijn besluit op drie pijlers uit de grondwet: de handtekening van 1/3 van het totale aantal senatoren, de noodzaak tot een onderzoek van het betrokken onderwerp, en een termijn die moet gevolgd worden zodat de leiding van de Senaat er niet kan aan ontsnappen door nalatigheid of omwille van politieke redenen. Pacheco heeft zijn voorzitterszetel te danken aan Bolsonaro en treuzelde met het opstarten van deze CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) die bepaald nefaste gevolgen kan hebben voor de president.

Enkele minuten

De populariteit van president Bolsonaro gaat in dalende lijn, maar dat weerhoudt hem niet om dolle uitspraken te doen. Dinsdag viel hij opnieuw de pers aan en zei dat ‘hij de pandemie in enkele minuten kon oplossen’: “Het is enkel een kwestie van geld, geld dat nu besteed wordt door de overheid aan O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo… dat geld is niet voor de pers en moet voor andere doeleinden gebruikt worden. Ik heb alle abonnementen op tijdschriften en kranten van de federale regering gecanceld. Dat is afgelopen. Het is al het tweede jaar dat er niets meer binnenkomt. We kunnen onze dag niet beginnen met vergif”, aldus Bolsonaro.

BolsoGeld

Hij schonk ook geen aandacht aan de de vertragingen om vaccins aan te kopen, veroorzaakt door zijn regering, en veralgemeende de situatie: “Ook in Canada zijn er problemen met het vaccin. Niet alleen daar maar in de ganse wereld, behalve in de producerende landen, de Verenigde Staten en nog drie of vier andere. Men wil het virus vernietigen, maar hier in Brazilië wil men de president vernietigen. Het is een kwestie van macht. Dat er meer mensen omkomen, daar wordt geen rekening mee gehouden”.

Op diezelfde dag werd een nieuw record verbroken, met 4.211 doden in 24 uur. Het instituut Fiocruz gaf een bulletin uit waarin gewaarschuwd wordt dat de pandemie kritieke niveaus zal bereiken in april, met een stijging van de cijfers die nu al tot de hoogste van de wereld behoren. Specialisten voorzien een dagelijks dodencijfer van meer dan 5.000.

Avondmaal met (dure) wijn en scheldwoorden

Bolsonaro voelde zich in zijn nopjes tijdens een avondmaal, deze week aangeboden aan een groep Braziliaanse ondernemers. Hij gaf er een toespraak waarin nogal wat scheldwoorden bij te pas kwamen, en nodigde de aanwezigen uit om openlijk te pleiten voor het aanblijven van zijn economieminister Paulo Guedes: “Ik ben getrouwd met Paulo Guedes. Als hij weggaat, dan vraag ik om alimentatiegeld”.

Terwijl er overal in het land inzamelingsacties opgestart worden om de noodlijdenden te voorzien van voedsel, werd er bij dit diner een Chateau Angelus aangeboden, een Franse wijn die hier R$ 10.000 kost per fles.

Scheldwoorden gingen naar zijn politieke tegenstrever, gouverneur João Doria die hij uitmaakte als “Vagabundo do caralho” (vagebond, lul). De gouverneur reageerde later op de scheldpartij via zijn sociale netwerken: “Kalm aan Jair Bolsonaro. Naast Coronavac is het instituut Butantan ook gespecialiseerd in het vaccin tegen hondsdolheid. Blijf even rustig, ik zal u inenten”.


Calma, @jairbolsonaro. Além da Coronavac, o Butantan é especialista na anti-rábica. Fique tranquilo, vou te vacinar 💉💉 pic.twitter.com/gyDYh8zUQE — João Doria (@jdoriajr) April 8, 2021

Ciro Gomes wil Lula als vicepresident

Ex-minister en dito presidentskandidaat Ciro Gomes (PDT) vroeg deze week dat ex-president Lula zo vriendelijk zou willen zijn om niet president te willen worden in 2022, dit in het kader van een alliantie die Jair Bolsonaro moet uitschakelen. Gevraagd naar een reactie antwoordde Lula dat het nog te vroeg is: “Ik wil mij in 2021 nog geen zorgen maken over verkiezingen die pas plaatsvinden in 2022”, en voegde eraan toe:

“Wie wil zijn wat de PT nu is, moet zich maar organiseren. Iedereen kan groter worden dan de PT. Wil je dat ik de fakkel doorgeef, dan moet je harder lopen dan ik. Maar dit alles hoort al bij de Braziliaanse politiek”.


LulFalaBrasil

Ook ex-president Fernando Henrique Cardoso suggereerde dat de leider van de arbeiderspartij de fakkel doorgeeft, en zei dat Lula “niets nieuws brengt”. Cardoso zou het liefst zien dat er iemand uit het politieke centrum kandidaat wordt.

Allessandro-Vieira

Senator Allessandro Vieira (PPS – foto) ging een stap verder. Hij vindt namelijk dat noch Lula, noch Bolsonaro de nodige kwaliteit hebben om het land te leiden: “Lula heeft een lange geschiedenis en haalde positieve resultaten, maar hij was ook het hoofd van een systeem van brutale corruptie dat de oliereus Petrobras leeg plunderde, de Braziliaanse staat, en daarnaast ook nog de grote aanstoker was van het gezegde ‘nós contra eles’ (wij tegen hen)”, en:

“Wat Bolsonaro betreft, als ik zeg dat ik spijt heb om op hem te stemmen, dan is dat niet wegens ideologische kwesties. Wat mij zorgen baart is een totaal gebrek aan competentie, menselijkheid, respect voor het leven. Fouten maken aan het begin van een pandemie kan mogelijk verrechtvaardigd worden, maar blijven fouten maken, blijven ingaan tegen sociale isolatie, maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, vaccins in twijfel trekken, geneesmiddelen promoten waarvan de goede werking niet bewezen werd, dit alles is niet meer redelijk, maar wel crimineel”, zo besloot hij.

Barbaarsheid

Een maand na het overlijden van het jongetje Henry Borel (4 jaar), werden zijn stiefvader, gemeenteraadslid Dr. Jairinho en zijn vriendin Monique Medeiros, aangehouden op beschuldiging van marteling en moord. De onderzoekers kwamen tot dit besluit door de ontleding van medische rapporten, technische bewijzen en een reeks uitgewisselde boodschappen tussen de moeder en babysitter die de versie van het koppel helemaal onderuit halen.


MonicaJairinho

Jairo Souza Santos Júnior (43) leerde Monique kennen in september van vorig jaar. In januari van dit jaar gingen beiden samenwonen in een appartement in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, samen met de jongen Henry. Een maand later werden er een reeks ‘Whatsappjes” uitgewisseld tussen Monique (die afwezig was) en babysitter Thayna de Oliveira die liet weten dat het kind, opgesloten in een kamer met Jairinho, mishandeld werd. De hulp van de politie werd niet ingeroepen. Op 8 maart werd het kind naar het hospitaal gebracht, met zware verwondingen, maar het was al te laat: Henry overleed.

Er werd een onderzoek opgestart waarbij het koppel volhield dat de jongen deze letsels opliep omdat hij “gevallen” was, en dat de familie in “harmonie” leefde. Ook de babysitter werd ondervraagd maar maakte geen melding van de feiten. Bij de aanhouding van het koppel probeerden beiden zich snel te ontdoen van hun smartphone, maar de politie was hen te vlug af. Beiden kunnen veroordeeld worden tot 30 jaren opsluiting.

Wie is Dr. Jairinho?

Jairinho is al aan zijn vijfde mandaat toe als gemeenteraadslid van Rio de Janeiro. Bij de verkiezingen van vorig jaar haalde hij 16.000 stemmen. Hij werd voor het eerst verkozen in 2004, op 27-jarige leeftijd, een politieke erfgenaam van kolonel Jairo Souza Santos Júnior. De kolonel staat bekend voor zijn betrokkenheid met de militie ‘Liga da Justiça’. Ook zijn zoon werd herhaaldelijk vermeld als een van de spilfiguren in het misdadige netwerk, maar hij ontkende dit altijd.

Jairinho haalde een diploma als dokter, maar oefende nooit zijn beroep uit. In die hoedanigheid werd hij ook vice-voorzitter van de commissie voor gezondheid, in de gemeenteraad. Op 11 maart, drie dagen na de dood van het jongetje Henry werd Dr. Jairinho lid van de ‘Conselho de Ética e Decoro Parlementar’ (commissie voor ethiek), eveneens in de gemeenteraad.

In zijn persoonlijk leven verzamelde hij een gans curriculum van beschuldigingen wegens agressie en mishandeling tegen ex-vriendinnen en hun kinderen. Zelf is hij vader van drie.

Bronnen: Veja – Estadão – Folha de São Paulo – G1 – CNN Brasil – Istoé

Foto's: Marcos Corrêa - Alan Santos - PR / Fellipe Sampaio - STF / Roque de Sá - Marcos Oliveira - Agência Senado / Fotos Públicas - Ricardo Stuckert / Tânia Rêgo - Agência Brasil / YouTube

#ValdemiroSantiago #EdirMacedo #CiroGomes #LuizFux #JairBolsonaro #JoãoDoria #MarcoFeliciano #AllessandroVieira #PauloGuedes #LuísRobertoBarroso #GilmarMendes #ReinaldoAzevedo #FernandoHenriqueCardoso #Fiocruz #Coronavirus #Butantan #DiasToffoli #MarcoAurélioMello #Lula #AugustoAras #KassioNunesMarques #Coronavac #BRNieuws #RodrigoPacheco #AndréMendonça

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page