top of page
  • Observer

Sprinkhanenplaag

Gafanhotos2

Het Braziliaanse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Bevoorrading riep de fytosanitaire* noodtoestand uit in de zuidelijke deelstaten Rio Grande do Sul en Santa Catarina, vanwege het risico op de uitbraak van een Schistocerca cancellata (veldsprinkhanen) plaag. De maatregel wordt vandaag gepubliceerd in het Braziliaanse staatsblad DOU.

De noodtoestand laat toe om een plan uit te voeren om de plaag te bestrijden en om noodmaatregelen te nemen. De noodtoestand is geldig voor een periode van 1 jaar.

De sprinkhanenwolk bevindt zich op ongeveer 250 km afstand van de grens tussen Rio Grande do Sul en Argentinië. Landbouwproducenten en autoriteiten uit de sector zijn bezorgd voor de schade die de insecten kunnen aanrichten aan gewassen en weilanden, mocht de wolk insecten het gebied bereiken.

Het dieet van het insect varieert, afhankelijk van de soort, tussen bladeren, granen, grassen en andere planten. Volgens informatie, verstrekt aan het secretariaat van landbouw, veeteelt en plattelandsontwikkeling van Rio Grande do Sul, is de wolk afkomstig uit Paraguay, meer bepaald uit de provincies Formosa en Chaco, waar suikerriet, cassave en maïs worden verbouwd.

Het ministerie liet weten via een nota dat de toestand op de voet opgevolgd wordt, en dat de federale landbouwinspectie en staatsagentschappen voor landbouw gewaarschuwd werden opdat er passende monitoring- en begeleidingsmaatregelen worden genomen voor de boeren in de regio.

Volgens het ministerie zeggen Argentijnse experten dat de insecten in de richting van Uruguay trekken. De verschijning en verplaatsing van een sprinkhanenwolk wordt beïnvloed door de temperatuur en de windrichtingen. Het fenomeen doet zich vaker voor bij hogere temperaturen. Volgens de sector van de meteorologie van Rio Grande do Sul wordt er een koudefront verwacht in het zuiden van de deelstaat waardoor noordwestelijke winden gestimuleerd worden, en waardoor een massale verplaatsing mogelijk wordt naar de westelijke grens, in de richting van de Uruguay rivier.

In de nota wordt ook uitgelegd dat sprinkhanen reeds aanwezig zijn in Brazilië sinds de 19de eeuw en grote schade toebrachten aan rijstvelden in de periode 1930 – 1940. Sindsdien bleef het fenomeen beperkt tot geïsoleerde gevallen, zonder schade aan de gewassen.

Het ministerie meldt ook dat ze de factoren die leidden tot een heropleving van de plaag in zijn meest agressieve vorm, evalueren, en dat er mogelijk een verband is met een combinatie van klimatologische factoren.

Het landbouwsecretariaat van Rio Grande do Sul adviseert de producenten om hen zo snel mogelijk te informeren indien er dergelijke insecten gezien worden op hun gronden.

*Controle ter voorkoming van de verspreiding en de overbrenging over de nationale grenzen van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Governo da província de Córdoba

#RioGrandedoSul #BraziliëNieuwsOnline #SantaCatarina #Paraguay #Schistocercacancellata #Argentinië #Sprinkhanen #Uruguay

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page