top of page
  • Observer

Staking van de Post op verkeerd moment

CorreiosSedex

De Braziliaanse Post ging (nog maar eens) in staking, net op een moment dat de bevolking meer dan ooit nood heeft aan een goede aan huis levering. President Bolsonaro stak nooit onder stoelen of banken dat hij het logge staatsbedrijf wil privatiseren; hij zei dat al tijdens zijn kiescampagne. Sinds de aanvang van zijn ambt is de Post al toe aan zijn tweede directeur; het secretariaat bij het ministerie van Economie, verantwoordelijk voor de vermindering van het beheer door de overheid, wil ook niet vlotten. Met andere woorden: de privatisering is nog niet voor meteen.

De medewerkers van de Post kruisten gisteren hun armen voor onbepaalde tijd. Ze protesteren tegen de intrekking van gunsten, een verlies dat zij classificeren als de weg naar privatisatie. De consumenten zijn het slachtoffer. Volgens de consumentendienst Procon ging het aantal klachten tegen de Post dit jaar omhoog als een raket: tussen januari en juli stegen die met 398,58%, een duidelijke signaal over het gebrek aan kwaliteit van de diensten.

Een van de knelpunten wordt gevormd door de uitspraken van de huidige baas van de Post, generaal Floriano Peixoto. Hij zei in een interview met het weekblad Veja dat hij de missie aanvaarde om het privatiseringsproces te versnellen, en gaf toe dat hij van plan was om de vele voordelen, een utopie voor eender welke arbeider en nadelig voor eender welk bedrijf, te verminderen: “Enkele voordelen worden ingekort omdat het bedrijf niet beschikt over de financiële middelen om ze te bekostigen, noch om ze te handhaven op een dergelijk moeilijk moment”.

De 100.000 personeelsleden van de Post hebben het recht op een uitgebreid zwangerschapsverlof en maaltijdsvergoedingen die een stuk boven de normale marktwaarde liggen. Volgens het personeel wil het bedrijf een totaal van 70 bekomen gunstmaatregelen intrekken. Naast de eerder genoemde gunsten krijgen de werknemers ook 70% meer uitbetaald bij overuren, 30% extra voor risico’s, een bijdrage voor creches, een overlijdensvergoeding, extra financiële steun voor kinderen met een handicap.

Terwijl de directie van de Post onderhandelt over de vermindering van die gunsten om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken, probeert de regering om de privatisering op gang te krijgen. Het doorbreken van het monopolie van de Post moet door het parlement goedgekeurd worden. Volgens het ministerie van Economie zou de regering in de komende weken hiervoor een project indienen bij het parlement.

De intrekking van een aantal gunsten en de dreigende privatisering provoceerde een reactie van de vakbonden. De twee federaties die de vakbonden vertegenwoordigen (Findect voor Rio de Janeiro en São Paulo, en Fendect die de andere staten vertegenwoordigd) sloten een akkoord, de staking werd uitgeroepen en er kwam een nota:

“Deze nationale staking van de medewerkers van de Post wordt door velen beschouwd als de belangrijkste van de voorbije twintig jaren. Het personeel, zowel in het zuiden als in het noorden van het land, begrijpt de oproep tot de strijd voor het behoud van rechten, voordelen en werkgelegenheid. We mogen ons niet laten misleiden: de directie van de ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) heeft geen goede bedoelingen en we mogen niet in de val trappen van de sprookjes die zij gebruiken in de strategie om de staking te breken”.

Volgens de vakbonden gaat het niet om een staking voor salarisverhoging, maar wel om het behoud van eerder afgedwongen voordelen en rechten.

De consument staat in het midden van het conflict tussen de directie en de werknemers van de Post, en zal problemen ondervinden om de bestellingen die hij deed, thuis te ontvangen. Volgens Procon zijn de bedrijven waar bestellingen geplaatst werden die door de Post moeten worden geleverd, verantwoordelijk. Zij moeten zorgen voor een alternatieve levering. Anderzijds blijft de consument verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen: indien hij geen factuur krijgt, of een overschrijvingsformulier, moet hijzelf contact opnemen met het bedrijf en vragen om een alternatieve vorm van betaling.

Bron

Foto: Fernando Frazão - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #FlorianoPeixoto #JairBolsonaro #ECT #Procon #Correios

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page