top of page
  • Observer

STF: Lula redden of niet?

Lula-Indigenas

Het wordt stilaan duidelijk dat er zich binnen het team van 11 ministers van het hoogste gerechtshof STF een groep vormde die de kwestie van strafuitvoering na bevestiging door de 2de gerechterlijke instantie wenst te bespreken. Een eventuele herziening van de regel zou niet alleen Lula bevoordelen, maar ook anderen die al dan niet reeds in de gevangenis zitten, veroordeeld in het Lava Jato onderzoek.

De kwestie werd al driemaal voorgelegd aan het hof, de laatste keer in november van 2016. Telkens stemde een meerderheid voor het behoud van de regel. Voor een nieuwe beoordeling is het nodig dat de voorzitster van het hof, Cármen Lúcia, deze op het programma plaatst, iets waar zij tot op dit moment niet op inging.

Decaan Celso de Mello liet al verstaan dat een herneming van de uitspraak over deze kwestie zou kunnen afgedwongen worden indien een van de rechters dit inbrengt als een zogenaamde ‘questão de ordem’ waarin aan de voorzitster gevraagd wordt om het ganse hof te raadplegen. Indien een meerderheid akkoord gaat, dan zal zij moeilijk anders kunnen dan het onderwerp opnieuw voor te leggen. Een eventuele stemming garandeert geen grote meerderheid om de regels te wijzigen, maar de uitslag zal zeker nipt overslaan naar de een of andere kant.

STF03

De voortdurende rechtstreekse beelden op de televisie van zittingen van dit hof hebben ervoor gezorgd dat de Brazilianen de tegenstellingen tussen de ministers onderling vrij goed kennen waarbij uiteraard partij gekozen wordt voor de een of de ander. Vaker dan eens is men getuige van de bekvechterij die dan nog eens herhaald wordt tijdens de avondjournaals. Gezien de belangrijkheid van de uitslag van een eventuele nieuwe stemming waarbij Lula e.v.a. zijn/hun gevangenisstraf kunnen ontwijken, zijn de ogen van de Braziliaanse burgers dezer dagen vooral gericht op het gebouw hierboven, meer bepaald naar wat er binnenin besproken en besloten wordt.

Foto boven: Ex-president Lula wordt ontvangen door een groep ‘indígenas’ (inheemse bevolking) van diverse etnische afkomst die op hem het ritueel “fechamento do corpo” toepassen (afsluiting van het lichaam). Hij kreeg bij die gelegenheid ook een reeks verzoeken van hen voorgelegd m.b.t. het toekennen van gronden en afbakenen van grenzen. Lula was in Salvador – Bahia voor deelname aan het Fórum Social Mundial (Wereld Sociaal Forum), vorige week donderdag.

Foto´s: Ricardo Stuckert - Facebook - STF

#LavaJato #CelsodeMello #Lula #CarmenLúcia #STF #FórumSocialMundial

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page