top of page
  • Observer

Stijgend aantal wetsvoorstellen om protesten aan banden te leggen

BlackBlocks

Het eerste jaar van de regering Bolsonaro werd niet alleen gekenmerkt door de retoriek van de president en zijn houding tegen straatprotesten, maar ook door een waterval aan wetsvoorstellen die de cirkel rond manifestanten sluiten. Op dit moment liggen er in Kamer en Senaat 70 voorstellen in die richting te wachten op het verdere verloop. Hiervan werden er 19 vorig jaar ingediend.

De meeste voorstellen in die zin kwamen er in 2013, met name 12 projecten. Die teksten vonden hun oorsprong in de golf manifestaties die dat jaar losbarstten in Brazilië, te beginnen met een kleinere groep die protesteerde tegen de verhoging van de bustarieven, en eindigend met vele duizenden mensen in de straten van de Braziliaanse steden, met een algemene verontwaardiging en een sterke repressie vanwege de politie.

Prot2013-3

De lijst van de wetsvoorstellen draait vooral rond het gebruikelijke gedrag van de actievoerders. Zo wordt er bijvoorbeeld een straf voorzien voor misdaden gepleegd door gemaskerden, en zelfs het verbod om maskers te dragen. Het blokkeren van straten zal als een misdaad beschouwd worden, en ongehoorzaamheid aan de politie zou zwaarder gestraft worden.

Indien de voorstellen goedgekeurd worden, dan kan het voortaan dat de politie mensen genetisch in kaart mag brengen en hun privé gedrag op de sociale media in het oog kan houden. Undercover agenten kunnen ingezet worden bij activisten en telefoons afgeluisterd, dit allemaal zonder toelating van een rechter. In een situatie van tumult worden bewijzen aanvaard, verzameld door een undercover agent, door het verondersteld vertrouwen.

Een deel van de voorstellen wil de wet van terrorisme, goedgekeurd in 2016 en ondertekend door ex-president Dilma Rousseff, wijzigen. Die wijzigingen houden o.m. in dat sociale bewegingen voortaan als terroristen kunnen beschouwd worden. Op dit ogenblik genieten dergelijke groepen van een uitsluiting in deze benoeming.

De parlementairen echter, willen de omschrijving van terrorisme uitbreiden naar aanslagen op het leven of het toebrengen van lichamelijke letsels op manschappen van de strijdkrachten, evenals brandstichting, vandalisme, plunderen, het vernietigen of laten ontploffen van publieke eigendommen, bussen en religieuze instellingen, gemotiveerd door politieke standpunten of een ideologie.

Prot2013-1

Verder zouden pogingen om de constitutionele orde omver te werpen en om de democratie te destabiliseren (een eerder vage omschrijving), strafbaar worden. Dit zal ook gelden voor het invallen van privé eigendommen, om de regering onder druk te zetten.

Een ander project wil een lijst opmaken van mensen die terroristische activiteiten uitvoeren, of pogingen hiertoe doen, en om hen het permanent verbod op te leggen om vliegtuigtickets te kopen.

ProtMascara

Sinds vorig jaar kregen al deze voorstellen meer aandacht en lijken in versneld tempo behandeld te worden, sommige zelfs met de stempel “dringend”. Zes voorstellen werden ingediend door parlementairen van de PSL, de partij waar Bolsonaro lid van was toen hij verkozen werd. Anderen komen van centrum-, of centrumrechtse partijen die de visie van de regering delen, zoals de PP, PR, MDB, PTB en PSC.

Protesten bleven voorlopig uit in Brazilië, maar kwamen er wel in de buurlanden. Toen hij commentaar gaf over de manifestaties in Chili, gaf Bolsonaro toe dat hij het ministerie van landsverdediging gevraagd had om de kansen op protesten in Brazilië in het oog te houden, dit opdat de strijdkrachten tijdig zouden kunnen ingrijpen indien nodig.

De president bracht die protesten ook in verband met het voorstel van uitsluiting van illegaliteit (excludente de ilicitude – door sommigen beschouwd als een ‘licence to kill’ voor de politie) dat door de federale overheid naar het parlement gestuurd werd.

Begin november vorig jaar sprak volksvertegenwoordiger en zoon van de president Eduardo Bolsonaro over de mogelijkheid van terugkeer van de wet AI-5 tijdens een interview, dit na de uitspraak “dat de geschiedenis zich zou herhalen” indien er protesten zouden komen. Ook Paulo Guedes, minister van economie, verwees naar deze wet uit de periode van de militaire dictatuur.

Prot2013-2

Het recht op manifesteren wordt gegarandeerd door artikel 5 van de grondwet dat de vrijheid van mening beschermt, alsmede het recht om zich te verenigen en te vergaderen.

De wet AI-5 verleende destijds de macht aan de president om het parlement de censureren en zelfs te sluiten. Naast andere maatregelen, zoals vervolging, arrestaties, martelingen en het doden van tegenstanders, werd ook de mogelijkheid van een habeas corpus ingetrokken.

Dit jaar eindigde het eerste protest tegen de verhoging van de bustarieven in de stad São Paulo (op 7 januari), georganiseerd door de beweging MPL (Movimento Passe Livre) met peperspray en ongeveer 20 arrestaties. Die werden enkele uren later allemaal vrijgelaten.

Alle foto’s: Protesten in São Paulo, 2013.

Bron

Foto's: Marcelo Camargo - Agência Brasil

#PTB #PR #SãoPaulo #AI5 #PSL #BraziliëNieuwsOnline #PP #JairBolsonaro #PauloGuedes #Chili #PSC #EduardoBolsonaro #DilmaRousseff #MDB #MPL

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page