top of page
  • Observer

Temer deelt klappen uit

M-Temer

De jongste cijfers van het IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) geven aan dat er momenteel iets meer dan 208 miljoen Brazilianen zijn. Om heel precies te zijn: 208.494.900. Dat betekent een stijging van 0,82% in vergelijking met vorig jaar. Zijn die Brazilianen tevreden? Het onderzoek vermeldt daar niets over, maar minstens één Braziliaan is tevreden, met name president Michel Temer. Mooi zo. Een oud gezegde luidt immers: alles met “te” is fout, behalve tevreden.

En waarover is hij dan tevreden? De president verklaarde vandaag dat de cijfers m.b.t. de federale tussenkomst van de strijdkrachten in Rio de Janeiro “buitengewoon bemoedigend” zijn en dat hij blij is dat hij het decreet hieromtrent uitvaardigde.

Afgezien van zijn tevredenheid dient opgemerkt dat, volgens het ISP (Instituto de Segurança Pública), het aantal doden, veroorzaakt door de tussenkomst van de politie, met 38% omhoogging in de eerste vijf maanden van de interventie. In totaal gaat het om 636 doden, van maart tot juli dit jaar. De militaire tussenkomst werd uitgeroepen in februari en loopt af op 31 december.

De Braziliaanse president heeft blijkbaar weinig te verliezen in het vooruitzicht dat hij niet meer dan vier maanden meer heeft om het land recht te houden. Hij keurde ook de loonsverhoging (van 16,38 %) goed van de rechters van het STF, dit na een gesprekje met twee van hen (Dias Toffoli en Luiz Fux), ondanks het negatieve advies van zijn economische ploeg die de verhoging wilde opschuiven tot 2020, omwille van de nijpende fiscale toestand van het land. De verhoging heeft een impact op de salarissen van alle magistraten in het ganse land. Hun maandelijkse uitkeringen zijn immers gebaseerd op het plafond van de ministers van het STF. Echter, de impact is groter omdat de verhoging ook gevolgen heeft voor alle andere publieke ambtenaren. Het totaal kan hiermee oplopen tot 6 miljard, of zelfs meer.

Temer deed een poging om de bittere pil wat te verzachten door het op een akkoordje te gooien met de togadragers: de loonsverhoging zal gecombineerd worden met het afschaffen van de woonvergoeding die nu aan alle rechters uitgekeerd worden, ongeacht ze een eigen woning bezitten in hun district of niet. Die woonvergoeding bedraagt R$ 4.700. De verhoging van het salaris van de opperrechters bedraagt R$ 5.600.

Presidentskandidaat Ciro Gomes had het over “een klap in het gezicht van de Brazilianen”: “Er zijn meer dan 13 miljoen werklozen, 32 miljoen anderen overleven met informele klusjes en kunnen niets bijdragen. Ondertussen werden er in de jongste twaalf maanden 60.000 vrouwen verkracht zonder dat de daders gevat en bestraft werden, en zijn er meer dan 63.000 moorden die nauwelijks onderzocht worden. En dan komt de regering met dergelijk nieuws?”

Foto: Fotos Públicas - Marcos Corrêa - PR

#CiroGomes #ISP #BraziliëNieuwsOnline #IBGE #LuizFux #MichelTemer #DiasToffoli #STF #RiodeJaneiro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page