top of page
  • Observer

United we stand, divided we fall

BolsoThink

De Braziliaanse president gaf een toespraak in Arinos – Minas Gerais, met aanvallen op links en op de PT-regeringen. Bolsonaro zei ook dat hij enkele “waarheden” zou blootleggen bij zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, volgende dinsdag. Hij specificeerde wel niet welke onderwerpen ter sprake gaan komen.

“We moeten ons verenigen in plaats van ons uit elkaar te laten drijven. We kunnen de politiek van links niet aanvaarden, van ‘wij tegen hen’, homoseksuelen tegen hetero’s, blanken tegen Afrikaanse afstammelingen, inwoners van het noordoosten tegen mannen en vrouwen uit het zuiden, rijk tegen arm, werkgevers tegen werknemers. Wij vormen slechts één volk”, zo zei hij.

De president legde ook de nadruk op het verschil en zei dat “groen/geel alsmaar meer overheerst over rood”, ook al wijst de meest recente Datafolha peiling een record aan wat de afwijzing tegen hem betreft. Aanhangers van Bolsonaro vertonen zich in de gele en groene kleuren van de Braziliaanse vlag tijdens manifestaties, dit terwijl de rode kleur geassocieerd wordt met de arbeiderspartij PT. De peiling geeft een forse voorsprong aan ex-president Lula (PT) inzake de vooruitblik op de verkiezingen van volgend jaar.

Over de PT-regeringen zei Bolsonaro dat hij zou terugkomen over eerdere uitspraken over de investeringsbank BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), en dat hij de huidige directeur (Gustavo Montezano) van die instelling zou uitnodigen bij een van zijn lives om uit te leggen dat er “miljarden en miljarden door de PT-regeringen werden doorgesluisd naar bevriende landen met dezelfde ideologie, zoals Venezuela en Cuba”: “En het is daarom dat wij constant aangevallen worden, maar wie mij hier neerpootte was God, en enkel Hij zal mij hier kunnen weghalen”.

BolsoOnu

Over zijn toespraak bij de Verenigde Naties: “Volgende dinsdag ben ik in New York. Jullie kunnen er zeker van zijn dat ik er de waarheid zal zeggen, dat ik de realiteit van Brazilië zal tonen, en datgene wat wij in werkelijkheid betekenen voor de wereld”. Verder ging hij niet in op de onderwerpen die hij er zou behandelen.

In een mededeling, gericht aan diplomaten in de ganse wereld, staat dat de Verenigde Naties een bewijs van inenting tegen covid-19 zullen eisen vooraleer de autoriteiten toegang krijgen tot de zaal waar de 76ste Algemene Vergadering plaatsvindt.

De brief, ondertekend door de voorzitter van de raad, Abdullah Shahid, vermeldt niet of de leiders van de diverse landen ook aan die eis moeten voldoen.

De Braziliaanse president zei in augustus dat hij zich enkel zou laten inenten met een vaccin dat hem toelaat om over gans de wereld te reizen, dit in een kritiek over het vaccin Coronavac.

Bolsonaro laat zich vergezellen bij zijn reis naar de New York door zijn echtgenote Michelle, zoon en volksvertegenwoordiger Eduardo, BZ-minister Carlos França, Anderson Torres (Justitie), Paulo Guedes (Economie), Marcelo Queiroga (Gezondheid), Joaquim Leite (Milieu), Gilson Machado (Toerisme), Luiz Eduardo Ramos (secretaris-generaal v/d regering) en Augusto Heleno (Institutionele Veiligheid).

Naar verluidt zal hij in zijn toespraak het behoud van de ‘Marco Temporal’ zal verdedigen (de regel die bevestigt dat de inheemse bevolking binnen de grenzen moet blijven van de gebieden die hen in 1988 toegewezen werden), bekritiseerd door leiders van de indianen en milieu-activisten. De zaak is momenteel in behandeling bij het hooggerechtshof waar twee van de ministers reeds stemden, 1 voor en 1 tegen. Minister Alexandre de Moraes vroeg meer tijd om het dossier te bestuderen waardoor het proces weer vastliep voor onbepaalde tijd.

Datafolha peiling

De nieuwe Datafolha peiling wijst niet alleen uit dat de regering Bolsonaro een nieuw dieptepunt haalt, maar ook dat Lula nu zou winnen met 56% tegen 31% in de 2de ronde.

59% zegt dat ze onder geen beding op Bolsonaro zouden stemmen; 38% zegt hetzelfde over Lula.


LulBols

De graad van afwijzing liep op tot 53%, het hoogste cijfer sinds zijn aantreden, en een record na dat van zijn voorganger Fernando Collor die in het laatste jaar dat hij president was, door 68% werd afgewezen.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 13 en 15 september; 3.667 mensen, ouder dan 16, werden ondervraagd in meer dan 190 steden, in het ganse land.

De afwijzing komt van 51%, vastgesteld bij de vorige peiling in juli. De positieve beoordeling haalde zijn slechtste resultaat. De president wordt als goed of uitstekend beoordeeld door slechts 22% van de ondervraagden, tegen 24% bij de vorige peiling.

Het is zo goed als zeker dat het dreigende stroomtekort met mogelijke rantsoeneringen, de absurd hoge voedselprijzen, peperdure benzine & gas, en het spook van de inflatie ervoor zorgen dat Bolsonaro dergelijke belabberde cijfers haalt. Of hij dat kan oplossen door de IOF (belasting op financiële verrichtingen) te verhogen om aldus de Bolsa Família aan te dikken in de hoop om de stemmen van de armen binnen te halen, is eerder twijfelachtig.

In de Braziliaanse pers wordt herhaaldelijk verwezen naar het werk van de parlementaire onderzoekscommissie die erg dicht op zijn hielen zit wat het (wan)beleid aangaat in de strijd tegen covid-19.

Alsof dit nog niet volstaat staat ook het kieshof klaar om hem onverkiesbaar te stellen wegens vroegtijdige kiescampagnes. De gebeurtenissen van 7 september liggen hierbij alvast onder het vergrootglas.

Steekpartij Bolsonaro opgezet spel?

De krant Folha de São Paulo meldt dat er, met betrekking tot de aanslag met een mes op Jair Bolsonaro, op 6 september 2018, mogelijk sprake is van een valse aanslag, geforceerd door Bolsonaro in eigen persoon, met als doel verkozen te worden.

Die veronderstelling wordt geïnsinueerd in ‘Bolsonaro e Adélio, Uma Fakeada no Coração do Brasil” (Bolsonaro en Adélio, een steekpartij in het hart van Brazilië), een documentaire van 1u en 44 minuten (hieronder). De gefantaseerde stelling wordt gepromoot door parlementairen en mensen uit de koepel van de arbeiderspartij PT via hun sociale media.

De federale politie besloot na een dubbel onderzoek, dat Adélio Bispo, de dader van de aanslag, alleen handelde, zonder enig bewijs van betrokkenheid van anderen of in opdracht van een derde persoon. Het meest recente onderzoek telt negen volumes en een totaal van 1.908 bladzijden.

Adélio hield altijd vol dat hij ageerde op bevel van God, in een poging om Brazilië te bevrijden van een overwinning van Bolsonaro, die hij zag als een bedreiging.


Adelio

Het gerecht oordeelde Adélio onontvankelijk na de diagnose van een mentale stoornis die belette dat hij de ernst inzag van zijn misdaad, waardoor hij terechtkwam in de federale strafinstelling van Campo Grande (Mato Grosso) waar hij verzorgd wordt.

De documentaire werd gemaakt door journalist Joaquim de Carvalho die hiervoor naar Minas Gerais en Santa Catarina reisde, en veel mensen interviewde. Tot op dit moment werd de documentaire al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

De prent bevat foute informatie, bijvoorbeeld dat Adélio Bispo lid was van de PSD, wat niet klopt, en haalt ook verschillende samenzweringstheorieën aan die hier en daar de ronde doen op het internet. De meeste van die theorieën werden onderzocht door de federale politie en afgeschreven wegens gebrek aan logica, of om andere redenen.

Volksvertegenwoordiger Bohn Gass (PT): “De documentaire toont aan dat de episode in zijn context veel duistere punten blootlegt, die de twijfels die ik hierover al had, laten aangroeien”. Via zijn sociale media looft hij de prent en vraagt aan zijn volgers om hem te bekijken. Hij zei wel niets over de mogelijkheid dat de PT hier hetzelfde doet als wat zij verwijten aan de bolsonaristen, met name het verspreiden van fake news en samenzweringscomplotten die in werkelijkheid niet kunnen worden bevestigd.


MariaRosarioBolso

Volksvertegenwoordigster Maria do Rosário (PT): “Ik geloof altijd in het slachtoffer. Het is daarom dat ik destijds mijn solidariteit betuigde aan de getroffene. Maar ik geloofde wel dat er meer achter deze aanslag zat en dat de dader dieper moest worden onderzocht. Het feit dat hij dezelfde schietclub bezocht als de zonen (van Bolsonaro) werd nooit in vraag gesteld. Afgezien van deze documentaire, denk ik dat dit een gefundeerde verdenking oproept”.

De film probeert ook de thesis te verkopen dat Adélio in feite meer geallieerd was met het bolsonarisme, en geen sympathie had voor links. In werkelijkheid was hij lid van de linkse PSOL in Uberaba, van 2007 tot 2014, maar nooit als militant. Joaquim de Carvalho haalt wel aan dat hij daarna lid was van de centrumrechtse PSD, van Gilberto Kassab, tot 2016, maar ook dat klopt niet.

Gleisi ‘Crazy’ Hoffmann, partijvoorzitster, zwijgt in alle talen en antwoordt niet op de vraag wat haar stelling is, of de officiële stelling van haar partij.

Lula uitte al eerder zijn twijfels, zeggende dat het om een “vreemde aanslag” ging, omdat er geen bloed te zien was in foto’s of filmbeelden van de steekpartij.

Het artikel van de Folha gaat veel dieper in op deze documentaire, en voegt eraan toe dat Carvalho ook verscheidene fragmenten gebruikte uit “True or Not” een film met videofragmenten van de aanslag. Die video’s suggereren dat Adélio mogelijk handelde met de medewerking van anderen, in het bijzonder privé veiligheidsmensen en agenten van de federale politie die erbij waren op 6 september 2018.

Geen nalatigheid, wel overwogen politiek

Drie juristen waren erg belangrijk in de impeachmentprocedure tegen Dilma Rousseff in 2016: Janaina Passchoal (47), vandaag raadslid in São Paulo, Miguel Reale Jr. (77) en Hélio Bicudo, medestichter van de PT die zich later tegen de partij keerde. Bicudo overleed in 2018 op 96-jarige leeftijd.


MiguelReale

Reale is niet alleen een gewaardeerde advocaat met een uitgebreide juridische kennis en bagage, maar ook professor en gedurende een korte periode minister van Justitie in de regering Fernando Henrique Cardoso (2002). De jurist is nu ook de coördinator van een groep collega’s die een verslag opmaakte voor de parlementaire onderzoekscommissie die nu al maanden probeert uit te pluizen wat er fout liep in de strijd tegen de pandemie van het coronavirus, vooral dan aan de kant van de federale beleidsvoerders.

Het verslag is eigenlijk een lijst van misdaden, begaan door president Bolsonaro. Volgens Reale promoveerden de acties van de president de verspreiding van het virus: “Jair Bolsonaro trad op ten voordele van de verspreiding van het covid-19 virus in het land gedurende het verloop van de pandemie, en dat was geen nalatigheid maar een wel overwogen politiek”, zo zegt hij, en: “Dat ging zover dat Secom, het secretariaat voor communicatie van de president, een campagne lanceerde met de titel ‘o Brasil não pode parar’ (Brazilië mag niet stilvallen)”.

Reale bevestigt dat Bolsonaro de economie voorrang wilde geven in plaats van het leven en de gezondheidszorg te beschermen, waardoor het land stilviel in intensieve afdelingen en kerkhoven. Hij zegt ook dat ‘de optie van Bolsonaro om voorrang te geven aan de economie, door maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan in te perken, een misdaad is tegen de verantwoordelijkheid. Dat was een foute keuze, ook al omdat in andere landen waar die maatregelen wel toegepast werden, de economie weer vooruitging’.

Voor Miguel Reale, gebruikte Bolsonaro de periode van de uitbreiding van de pandemie, om samen te zweren in het voordeel van het virus: “Het is indrukwekkend, de manier waarop zijn gedrag, zowel vorig jaar als dit jaar, erop mikte om samen te zweren in het voordeel van het virus, het te minimaliseren, de economie voorop te plaatsen in plaats van de bescherming van het leven”.

Het lijstje wordt opgedeeld in verschillende punten:

– Misdaad tegen de verantwoordelijkheid door geweldpleging op de individuele rechten: veroorzaken van samenscholingen, het promoten van inefficiënte geneesmiddelen, kritiek geven op beperkende maatregelen, het niet tijdig aankopen van vaccins. – Misdaad van de pandemie: publieke manifestaties en uitvaardigen van normen waardoor het virus de vrije weg kreeg. – Inbreuken tegen sanitaire maatregelen: de uitstapjes van de president, steeds zonder mondmasker, mensen begroetend e.d. meer. – Charlatanerie: Het stimuleren van de aankoop en het gebruik van chloroquina en andere medicijnen. – Aanzetten tot misdaden: Het stimuleren van de bevolking om samen te scholen, geen mondmasker te gebruiken, zich niet te laten vaccineren, waardoor de bevolking inging tegen de wetenschappelijke richtlijnen. – Prevaricação (nalatigheid): de episode dat pogingen tot corruptie werden ontdekt bij de aankoop van vaccins, gemeld aan de president die er niets aan deed. – Misdaden tegen de mensheid: o.a. een verwijzing naar het gebrek aan zuurstoflessen in Manaus en de opflakkering van besmettingshaarden bij de inheemse bevolking.

Senator Renan Calheiros, de rapporteur van de commissie, liet weten dat zijn verslag waarschijnlijk volgende week zal klaar zijn. Daarna is het de beurt aan de openbare aanklagers om dit alles en veel meer te aanvaarden. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar zoals altijd in Brazilië, is ‘eindigen in pizza’ niet uitgesloten.

Geheime politie

De vooruitgang in de verwerking van het project van Jair Bolsonaro inzake terrorismebestrijding, wekt de zorg op dat er een soort KGB van de president op komst is, een staatsapparaat dat onder het mom van de strijd tegen terrorisme sociale bewegingen zal criminaliseren.

Volksvertegenwoordiger Paulo Teixeira (PT): “Wat hier in de maak is, is een geheime politie om tegenstanders te vervolgen. Wij willen dit project van de agenda halen omdat het een risico vormt voor de Braziliaanse democratie”.


BolsoVitorHugo

Het gaat om een herziening van de antiterrorisme wet, opgemaakt door Major Vitor Hugo (PSL), een vertrouweling van Bolsonaro in de Kamer. De ANC – voluit Autoridade Nacional Contraterrorista – krijgt volledige toegang tot de gegevens van eender welke burger of bedrijf. De ANC zou geleid worden door een politieman en een militair, beiden direct onder het bevel van de president.

Naast de absolute vrijheid om het leven van de burgers uit te kammen die zogezegd betrokken zijn in een activiteit die weliswaar niet als terrorisme kan beschouwd worden, maar wel ‘een gevaar kan betekenen voor mensenlevens’, zullen de agenten van de ANC mensen kunnen doden tijdens het uitoefenen van hun functie, dit omdat het project de zogenaamde “excludente de ilicitude” (een soort ‘licence to kill) inhoudt om het optreden van de agenten mogelijk te maken.

Het voorstel werd eergisteren voorgelezen in de Kamer voor een speciale commissie. Het project omvat 32 artikelen, voorziet de vorming van agenten die acties kunnen nemen in de strijd tegen het terrorisme, inclusief militairen, leden van de militaire politie en van de Braziliaanse geheime dienst Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

De tekst voorziet ook dat de agenten van de ANC vervalste documenten mogen gebruiken tijdens de operaties, en mogen infiltreren in bewegingen, naast de bepaling dat het commando gecentraliseerd wordt bij de “Autoridade Nacional Contraterrorisma”, niemand minder dan de president in hoogsteigen persoon.

De hoge commissaris voor Mensenrechten in Zuid-Amerika, Jan Jarab, omschrijft het project als “een zeer uitgebreide formulering met vage omschrijvingen en zonder duidelijke criteria dat gemakkelijk kan misbruikt worden tegen sociale bewegingen”.

Zorgminister cancelt inenting pubers

Minister van Gezondheid Marcelo Queiroga, verklaarde in de live uitzending van zijn baas Bolsonaro dat hij een herziening doorvoerde van het inentingsschema van jongeren, na gesprekken met Bolsonaro. Tijdens de uitzending zei Bolsonaro dat de gesprekken met zijn minister geen opdracht inhielden, maar wel zijn “gevoel” over wat hij “las en zag”.

MarceloQ

Daarvoor riep de minister de pers al samen (foto) om uit te leggen dat jongeren zonder chronische ziektes die reeds een eerste dosis kregen, geen tweede meer nodig hebben. Queiroga verwees naar ongeveer 1.500 gevallen van bijwerkingen (wat bijzonder weinig is op het totaal van het aantal pubers in Brazilië), linkte de stopzetting van de vaccinatiecampagne aan de “wanorde” bij deelstaten en gemeentes, en bevestigde dat de jongeren AstraZeneca, Coronavac en Janssen toegediend kregen. Op dit moment werd enkel Pfizer goedgekeurd door het controlagentschap Anvisa voor jongeren van 12 tot 17 jaar.

Volgens de minister gaat het om een “veiligheidsmaatregel”: wie geen bijkomende ziekte heeft, afgezien van het vaccin dat bij hen toegepast wordt, hebben geen 2de dosis meer nodig, gewoon uit voorzichtigheid. Wie wel een bijkomende ziekte heeft, mag het inentingsschema vervolledigen, zo verklaarde hij.

Er kwam zware kritiek op het besluit van de minister, onder meer door Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) en Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde). Deze organen gaven een nota uit waarin het besluit van de minister betreurd wordt.

Anvisa onderzoekt het overlijden van een jongere van 16 nadat hij ingeënt werd met een eerste dosis van Pfizer, 8 dagen eerder. Het agentschap liet al weten dat er, tot op dit moment, “geen enkel bewijs gevonden werd dat aanleiding geeft tot een wijziging van het vaccinatieprogramma voor jongeren.

Bronnen: Folha de São Paulo – Metrópoles – UOL Notícias – CNN Brasil – Estadão

Foto's: Wilson Dias - Marcelo Camargo/Agência Brasil - Marcos Corrêa - Alan Santos/PR - Fotos Públicas - Walterson Rosa/MS - Twitter

#AstraZeneca #AdélioBispo #CampoGrande #Datafolha #MarcoTemporal #AlexandredeMoraes #MiguelRealeJr #MariadoRosário #RenanCalheiros #MatoGrosso #JairBolsonaro #BNDES #GleisiHoffmann #JanainaPaschoal #PauloTeixeira #UnitedNations #FernandoHenriqueCardoso #HélioBicudo #ANC #Secom #PT #JoaquimdeCarvalho #FolhadeSãoPaulo #Lula #Janssen #Coronavac #DilmaRousseff #Pfizer #MarceloQueiroga #BRNieuws #FernandoCollor

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page