top of page
  • Observer

Vakantie te koop


Braziliaanse magistraten - rechters, desembargadores en ministers - hebben recht op 60 dagen vakantie per jaar. De tribunalen besteedden in de voorbije 6 jaren minstens R$ 3,5 miljard om een deel van die vakantie "terug te kopen" omdat de betrokkenen "met minder tevreden zijn". In werkelijkheid worden hun maandelijkse salarissen hierdoor sterk aangedikt tot een som die het grondwettelijke plafond van R$ 41.600/maand overschrijdt.


Minister Gilmar Mendes, de decaan van het hooggerechtshof STF (Supremo Tribunal Federal), gaf onlangs kritiek op deze mogelijkheid die overal toegepast wordt: op federaal- en deelstaat niveau, arbeids- en kiestribunalen en ook bij hogere gerechtelijke instanties (STJ, TST, STM en TSE).


De extra uitgaven stijgen jaarlijks. Enkel al in de eerste vijf maanden van 2023 werden op die manier 8.360 extra betalingen gerealiseerd, een som van R$ 307 miljoen. Vorig jaar kostte dat grapje een totaal van R$ 772 miljoen aan de schatkist, het jaar voordien R$ 677 miljoen. De Braziliaanse magistraten ontvangen sowieso al een aantal extraatjes die hun salarissen verhogen.


De grondwet beperkt het maandelijkse salaris van ambtenaren tot dat van een minister van het STF (vandaag R$ 41.650,92, ofwel € 7.936 om precies te zijn). Aangezien het salaris van de STF-excellenties als referentie dient voor leden van andere rechtbanken, zorgt een verhoging telkens voor een cascade-effect in gans het land.


De vakantie van twee maanden, of 60 dagen, is wettelijk bepaald, in voege sinds 1979. Een deel van die dagen kunnen verkocht worden. Een van de motieven van de toga-dragers bestaat in het grote werkvolume in de tribunalen. Zij argumenteren dat het niet om een "privilege" gaat, maar essentiëel om hun functies uit te voeren.


Onaantastbaar


Het voorrecht van de rechters kwam in de radar van de parlementariërs. Afgevaardigden waren van plan om de afschaffing van de vakantie van twee maanden voor de leden van de gerechtelijke macht en het openbaar ministerie op te nemen in de voorgestelde wijziging van de grondwet "Pec 23" van 2020, die gaat over de administratieve hervorming van het ambtenarenapparaat.


Gil Castello Branco, voorzitter van de NGO Contas Abertas, zegt hierover: "De privileges van de rechterlijke macht zijn in de praktijk onaantastbaar. Daarom hebben de geplande administratieve hervormingen geen invloed op de drie machten waardoor de last in regel op de schouders valt van de ambtenaren van de uitvoerende macht", en:


"Historisch gezien is dit privilege niet onwettelijk, maar wel onrechtvaardig en immoreel, vooral omdat het enkel voordelen oplevert voor één bepaalde kaste. De gerechtelijke associaties verdedigen ze evenwel. En velen willen hen niet voor de kop stoten, noch ambtenaren, noch de top van de gerechtelijke macht", zo besluit hij.


Bekende figuren als procureur-generaal Augusto Aras en STF-minister Marco Aurélio Mello, nu met pensioen, verdedigen het voorrecht. Volgens deze laatste wordt een maand van de vakantie besteed aan "achterliggend werk, voorbereiding van adviezen, rapporten en stemmingen".


Voor hem is de uitkering rechtvaardig omdat ministers, rechters en andere dienaren van de wet een deel van hun vakantie gebruiken voor taken waarvoor ze door hun normale dagelijkse taken in de rechtbanken geen tijd hebben.


Een kromme redenering?


Estadão


Foto: Reproductie YouTube

7 weergaven0 opmerkingen
bottom of page