top of page
  • Observer

Velen zijn geroepen…

Congresso-Federal

Het aantal registraties van kandidaat volksvertegenwoordigers voor de komende verkiezingen stijgt flink uit boven dat van de vorige, in 2014. Nog niet alle registraties werden verwerkt, maar tot nog toe gaat het alvast om 8.071 kandidaten. In 2014 waren er dat 7.137. Het totaal aantal zetels in de kamer bedraagt 513, verdeeld volgens het aantal inwoners per deelstaat, met een minimum van 8 ‘deputados’ per staat.

Het aantal vrouwen onder deze kandidaten wijzigde nauwelijks: 31,8% in 2014, nu 31,7%.

Politieke wetenschappers schrijven de groei van het aantal kandidaten toe aan 3 motieven:

  1. Het behoud of voortzetting van het huidige mandaat.

  2. De groeiende aversie tegen de traditionele politiek, intenser sinds het openbarsten van het Lava Jato onderzoek, waardoor de partijen de tijd rijp achten voor vernieuwing.

  3. Het einde van de privé financieringen van campagnes als impuls voor de lancering van kandidaturen op het moment dat de politieke partijen er zwakker voorstaan dan voorheen.

In vergelijk met 2014 zijn er trouwens drie nieuwe partijen bijgekomen waardoor het politieke landschap zo mogelijk nog wat ingewikkelder werd: Partido Novo, Rede Sustentabilidade en Partido da Mulher Brasileira. De kiezer moet nu maar zijn weg zien te vinden tussen 35 verschillende partijen, een heus politiek labyrinth.

Het aantal kandidaturen:

President: 13 Gouverneur: 197 Senator: 341 Federale volksvertegenwoordiger: 8071 Deelstaatraadsleden: 16.831 Raadsleden federaal district: 954

Foto: Wilson Dias - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #LavaJato #PartidodaMulherBrasileira #PartidoNovo #Verkiezingen #RedeSustentabilidade

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page