top of page
  • Observer

Voortaan vlieg ik FAB!

Alcolumbre-FAB

Wie dacht dat het “opkuisen” van de Senaat door de nederlaag van oudgediende Renan Calheiros (bij de verkiezing van de voorzitter) betekent dat er nu een nieuwe politieke wind waait, kan deels gelijk hebben. De MDB die vele jaren lang een sterke invloed uitoefende in Kamer & Senaat komt er heel zeker verzwakt uit. De “vlees noch vis” partij vormde altijd al een sterke steun voor de arbeiderspartij (PT), maar dat tijdperk lijkt voorbij. Tegen Renan Calheiros lopen diverse onderzoeken bij het STF, en ware het niet dat hij bescherming geniet als parlementair met het recht op een bevoorrechte rechtspraak (foro privilegiado), dan had hij al veroordeeld kunnen zijn door een lagere gerechtelijke instantie. Is de nieuwe voorzitter Davi Alcolumbre (DEM) dan volledig zuiver op de graat? Neen, helaas ook hij niet.

Ook hij vormt het doelwit van twee onderzoeken bij het STF tegen zijn persoon omdat hij verdacht wordt van onregelmatigheden bij de verkiezingen van 2014, toen hij verkozen werd als senator.

Beide onderzoeken vinden hun oorsprong in de electorale sfeer, in het ‘Tribunal Regional Eleitoral do Amapá’, waar ze gearchiveerd werden. De procureur-generaal van de republiek vroeg aan het STF om de zaken te heropenen, respectievelijk in 2016 en in 2018. In dat hof (STF) werden beide aanklachten samengevoegd en zijn momenteel in de handen van de relator minister Rosa Weber. Een van beide aanklachten werd gerechtelijk verzegeld.

In de documenten van de onderzoeken verwijst het openbaar ministerie naar het vermoedelijk gebruik van valse facturen, uitgegeven door L.L.S. Morais – ME (micro-empresa), om de rekeningen van de verkozen parlementair te verklaren. Het kwam zover dat de procureur-generaal vroeg om het bankgeheim op te heffen van Reynaldo Antônio Machado Gomes, de boekhouder van Alcolumbre’s verkiezingscampagne, en van het bedrijf R.A.M. Gomes, van de periode 01/07/2014 tot 31/10/2014. De jongste documenten van het proces vermelden niet of deze maatregel uitgevoerd werd.

De verdedigers van Alcolumbre zeggen dat hij onschuldig is en dat er geen sprake is van vervalsing. De nieuwe Senaatsvoorzitter verklaarde in een nota dat beide aanklachten verduidelijkt en naar behoren zullen uitgelegd worden.

Waarom wil iemand nu per se Senaatsvoorzitter worden?

Davi Alcolumbre bleef vorige vrijdag 7 uur lang in de stoel van de voorzitter zitten, ook kwam hem die taak niet echt toe op dat moment. Maar het legde hem ook geen windeieren.

Nummer 3 in de opvolging

De Senaatsvoorzitter is de derde opvolger indien de president zijn taak om een of andere reden niet kan uitvoeren (reis of ander motief): hij neemt het presidentschap over indien (op dit moment) Jair Bolsonaro, zijn vicepresident Hamilton Mourão of de Kamervoorzitter Rodrigo Maia dat niet kunnen.

De Senaatsvoorzitter is ook de leider van het Parlement, anders gezegd, hij bepaalt de wetgevende onderwerpen die aan bod komen. Of nog anders geformuleerd: hij bepaalt de prioriteiten. Hij bepaalt ook de duur van de sessies, kan ze verlengen of gewoon opschorten. Het is ook zijn verantwoordelijkheid om de conclusies van de parlementaire commissies over te maken aan de bevoegde instanties.

Doorslaggevende stem

De Senaatsvoorzitter is de laatste die zijn stem uitbrengt bij stemmingen met een gelijke uitslag. Het is ook hij die bepaalt welke parlementairen relator mogen zijn van bepaalde projecten die in het parlement besproken worden. Het hoort ook bij zijn functie om voorstellen aan te vechten, die naar zijn oordeel, in strijd zijn met de grondwet.

Interventies

De Senaatsvoorzitter maakt deel uit van de nationale defensieraad en de raad van de republiek, die beslist over de noodzaak van een federale interventie, of over de afkondiging van een staat van verdediging of beleg.

Leuke bijkomstigheden

De Senaatsvoorzitter heeft recht om te wonen in een officiële residentie van de republiek, in de wijk Lago Sul (Brasília), het gebruik van een dienstvoertuig en een vliegtuig van de FAB (Força Aérea Brasileira – de Braziliaanse luchtmacht) voor grotere afstanden. Hij mag zich altijd laten begeleiden door lijfwachten, leden van de wetgevende politie.

Bron 1Bron 2

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

#Amapá #HamiltonMourão #LagoSul #BraziliëNieuwsOnline #RenanCalheiros #JairBolsonaro #Brasília #FAB #DaviAlcolumbre #RodrigoMaia

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page