top of page
  • Observer

Vrijheid in zicht voor Lula?

STF-02-10-2019-Nelson-Jr

Overmorgen donderdag 17 oktober is het zover: het hoogste gerechtshof zal opnieuw een oordeel vormen over de geldigheid van een strafuitvoering na een oordeel door en rechtbank van tweede aanleg. Sinds 2016 oordelen de eerbiedwaardige ministers dat het wel degelijk toegelaten is om iemand onder dergelijke omstandigheden, zijn of haar straf uit te laten voeren. Sinds dat jaar werd al al vier maal geoordeeld over hetzelfde onderwerp, maar het is de bedoeling dat het deze keer uitgebreid geanalyseerd wordt door de voltallige raad van elf ministers, om het zogenaamde effect “erga omnes” te bekomen, m.a.w. dat het resultaat van de nieuwe stemming geldt voor alle vergelijkbare zaken bij het gerecht, en verplicht moet opgevolgd worden.

Drie acties werden ingediend opdat het “Supremo Tribunal Federal” eindelijk een definitief oordeel zou vellen: door de OAB (de Braziliaanse Orde van Advocaten) en door twee politieke partijen: de PCdoB en Patriota. Het objectief van deze acties bestaat erin dat het STF de vorige beslissingen herziet. Het voornaamste argument van de indieners van de actie is dat artikel 283 van de grondwet bepaalt dat veroordeelden pas mogen opgesloten worden nadat er geen beroep meer mogelijk is. De Braziliaanse strafwetgeving is gebaseerd op het principe ‘Duplo grau de jurisdição’ (dubbele graad van jurisdictie).

Opdat een gedaagde zou kunnen veroordeeld worden, moet er eerst een uitspraak komen van een rechter in eerste instantie; zijn beslissing moet vervolgens bevestigd worden door een panel van rechters, zoals een tribunaal op deelstaatniveau.

Een veroordeelde kan, vanaf de bevestiging van zijn veroordeling door een tweede instantie, opnieuw in beroep gaan via het “Superior Tribunal de Justiça” (federaal) en tenslotte nog eens bij de kers van de gerechtelijke taart: het Supremo Tribunal Federal. Bij deze hogere gerechtshoven worden geen feiten, noch bewijzen geanalyseerd, maar wel eventuele gerechtelijke dwalingen, de berekening van de straf en eventuele conflicten met de grondwet over de zaak in kwestie. En het is net hier dat de rechters/ministers van het STF van mening verschillen. Zij die een uitvoering van een straf na een oordeel in tweede instantie verdedigen, zeggen dat de hogere gerechtshoven in de praktijk omgevormd worden door een derde en vierde instantie, met vele tientallen beroepen waarbij de beklaagden rustig in vrijheid kunnen afwachten op een uiteindelijke beslissing die wel zeer lang kan aanslepen. M.a.w.: straffeloosheid en zelfs een verstrijking van de termijn.

Critici van de uitvoering van de straf na een oordeel door een panel in tweede aanleg, zeggen dat de veronderstelling van onschuld een grondwettelijk recht is dat iedere burger garandeert dat hij van alle mogelijke beroepen gebruik kan maken, vooraleer definitief gestraft te worden.

Er bestaat nog een derde mogelijkheid die al verdedigd werd door ministers Gilmar Mendes en Dias Toffoli. Volgens deze thesis zou een straf pas in werkelijkheid kunnen uitgevoerd worden na een oordeel door het STJ, dat dan een rechtbank in derde en laatste instantie zou worden.

Volgens de nationale raad van justitie (CNJ) zitten er momenteel 193.000 mensen in de cel na een veroordeling in tweede instantie, dit op een totaal van 844.000 bajesklanten. Die 193.000 gevangenen zouden eventueel kunnen genieten van een herziening van het standpunt door het STF, mits ze niet opgesloten werden in preventieve hechtenis (zonder dat er een termijn op gekleefd werd), uitgesproken in andere processen.

Een van de meest bekende voorbeelden van een opsluiting na een bevestiging door een rechtbank van tweede aanleg, is ex-president Lula. Indien het STF beslist dat de regels moeten aangepast worden, dan moet hij vrijgelaten worden. Andere bekende figuren als ex-Kamervoorzitter Eduardo Cunha of ex-gouverneur Sérgio Cabral zouden opgesloten blijven omdat zij niet alleen veroordeeld werden, maar ook in preventieve hechtenis werden genomen voor andere processen.

Bron: G1

Foto: Nelson Jr. - SCO - STF

#BraziliëNieuwsOnline #GilmarMendes #SergioCabral #Patriota #OAB #EduardoCunha #STJ #PCdoB #DiasToffoli #Lula #STF

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page