top of page
  • Observer

Wachten op een video

PF-Brasilia-M-Camargo-ABr

Minister Celso de Mello van het hooggerechtshof zal tegen het einde van deze week beslissen of hij al dan niet de video opname, hier eerder besproken onder de noemer ‘Niet voor gevoelige kijkers’, vrij zal geven voor het publiek. Velen zitten al glunderend te wachten met een zak popcorn in de handen, maar zullen nog wat geduld moeten opbrengen. Het valt trouwens nog af te wachten of hij de opname in zijn geheel vrijgeeft, niet enkel de fragmenten die de beschuldigingen van ex-minister Sérgio Moro (Justitie) tegen president Bolsonaro bevestigen. Bolsonaro dreigde op die vergadering van 22 april om tussen te komen bij de federale politie en om de minister te vervangen indien hij niet zou voldoen aan zijn eis, een politieke tussenkomst omdat de president en zijn familie het onderwerp vormen van onderzoeken door dat orgaan, voornamelijk in Rio de Janeiro.

De beslissing van de Mello zal, op zijn minst, gestimuleerd worden door de publicatie van een interview met zakenman Paulo Marinho in de krant Folha de São Paulo. Marinho bevestigde in dat interview dat Flávio Bolsonaro, senator en zoon 01 van de president, hem inlichtte dat hij vooraf op de hoogte werd gesteld van een operatie (Furna da Onça) door de federale politie die uitgevoerd zou worden tussen de 1ste en 2de kiesronde in 2018. De operatie werd uitgesteld tot na de 2de ronde om zijn vader geen schade te berokkenen.


Paulo-Marinho

Rechter Abel Gomes van het 2de regionale federale tribunaal in Rio de Janeiro, wrong zich in bochten om een uitleg te geven over het waarom van dat uitstel. Eerst ontkende hij dat de operatie uitgesteld werd. Vervolgens luidde het dat de operatie opgeschoven werd naar “een beter moment”. De reden: niet om “iemand te begunstigen” maar om te vermijden dat er een valse perceptie zou ontstaan dat er “politieke drijfveren in het spel waren”.

Een andere rechter van dezelfde rechtbank gaf vorig jaar toe tijdens een zitting dat de informatie over die operatie, gericht op financiële misbruiken bij Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), daadwerkelijk was uitgelekt, en niet alleen naar Flávio Bolsonaro die samen met zijn duivel-doet-alles Fabrício Queiroz, een doelwit vormde. Het verschil was dat Flávio via zijn contact binnen de PF aan de weet kwam dat de operatie uitgesteld werd, om de verkiezing van zijn vader niet in het gedrang te brengen: “Ik stel voor dat u actie onderneemt. Ik ben een kiezer, supporter en sympathisant van de campagne (van Bolsonaro) en we gaan deze operatie tegenhouden omdat ze de uitslag van de verkiezingen kan belemmeren”, zo zou dat contact binnen de PF gezegd hebben tegen Flávio (volgens de Estadão zou het gaan om kolonel Miguel Braga, momenteel kabinetschef van Flávio). Meteen daarop gaf zijn vader de opdracht om Fabrício Queiroz de laan uit te sturen. Bolsonaro deed inmiddels hetzelfde met de dochter van Queiroz die voor zijn kabinet werkte in de hoofdstad Brasília.

Terug naar vandaag

De federale politie opende inmiddels een nieuw onderzoek om het verhaal van Paulo Marinho, dat hij vernam van Flávio, na te gaan. De openbare aanklager van de republiek vroeg aan de federale politie om Paulo Marinho te verhoren, dit in verband met de pogingen van Bolsonaro om politiek tussen te komen, iets wat hij niet mag. De oppositie in het parlement zit al samen om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, onder de noemer “CPI do Queiroz”.

De krant Estadão weet vandaag te melden dat de oorspronkelijke keuze van Bolsonaro om het commando van de federale politie over te nemen, met name ‘delegado’ Alexandre Ramagem, destijds de operatie ‘Cadeia Velha’ leidde in Rio de Janeiro (in november 2017), een operatie die een jaar later zou uitmonden in de bovenvermelde ‘Furna da Onça’ operatie. De benoeming van Ramagem, na het conflict tussen Moro en Bolsonaro, werd ongeldig verklaard door minister/rechter Alexandre de Moraes van het hooggerechtshof die hierdoor meteen de hele meute bolsonaristas op zijn nek kreeg.

Die ‘Cadeia Velha’ operatie was gebaseerd op een rapport van het toenmalige controle orgaan Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) dat een flinke reeks abnormale financiële bewegingen registreerde via de bankrekening van Fabrício Queiroz, toen nog raadgever van Flávio Bolsonaro. Niets wijst er echter op dat Ramagem iets te maken heeft met het uitlekken van informatie bij de federale politie in Rio de Janeiro.

BolsoPFs

Ramagem, momenteel directeur bij Abin (Agência Brasileira de Inteligência), raakte nauwer betrokken bij de familie Bolsonaro in 2018 en werd aangeduid als verantwoordelijke voor de veiligheid van de toenmalige presidentskandidaat, na de aanslag in Juiz de Fora, in november 2018. Bij de nieuwe regering kreeg zijn carrière een boost: hij werd superintendent in Ceará (februari 2019), later speciale raadgever van generaal Santos Cruz, toen nog minister van het secretariaat van de regering. In juli van vorig jaar ging hij naar Abin. De poging van Bolsonaro om hem te benoemen als directeur van de federale politie, was volgens Sérgio Moro, bedoeld om iemand te hebben binnen dat orgaan waarmee de president interactie kon voeren, iemand die hem kon voorzien van dagelijkse rapporten.

De politieke temperatuur van het land gaat weer opnieuw de hoogte in, net op een moment dat alle aandacht en energie naar andere prioriteiten zou moeten gaan.

Bron 1Bron 2

Foto: Marcos Corrêa - PR / Marcelo Camargo - Agência Brasil / Twitter

#PauloMarinho #COAF #Abin #Alerj #BraziliëNieuwsOnline #AlexandredeMoraes #CarlosAlbertodosSantosCruz #JairBolsonaro #AlexandreRamagem #FabrícioQueiroz #CelsodeMello #Estadão #FolhadeSãoPaulo #FlávioBolsonaro #STF #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page