top of page
  • Observer

Wapenverkoop stijgt met 200%

TaurusBrasil

Het aantal mensen dat vuurwapens kocht in Brazilië steeg in de eerste helft van 2020 met bijna 200% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verkoop ging omhoog van 24.663 stuks in 2019, naar 73.985 in 2020. De gegevens zijn afkomstig van het nationale wapensysteem van de federale politie.

De aanzienlijke toename van de officieel toegelaten verkoop, weerspiegelt de versoepeling van de wet op het wapenbezit door middel van een decreet van president Jair Bolsonaro. In januari 2019, kort na zijn aantreden, versoepelde Bolsonaro de regels voor mensen die thuis of op het werk een pistool wilden hebben.

De stijging van 200% betekende een ommekeer in de patronen die de afgelopen jaren zijn waargenomen. Van 2017 tot 2019 toonden de cijfers van de federale politie een gemiddelde toename van ongeveer 1.200 wapens per jaar. Van vorig jaar tot dit jaar is dit aantal echter gestegen tot 49.322.

Van de 73.985 wapens die tussen januari en juni 2020 werden verhandeld, werd bijna 62%, ofwel 45.733 stuks, door gewone burgers gekocht. Niet-militaire overheidsinstanties kochten 17.111 stuks, 23% van het totaal. Ambtenaren die vanwege het potentiële risico gemachtigd zijn om wapens te dragen, zoals openbare aanklagers en rechters, kochten 8.707 stuks, ofwel 11% van de verkoop.

Er is wel een verschil tussen wapenbezit en wapendracht. De flexibiliteit bestaat erin dat iemand een wapen in huis mag hebben, of op zijn werk, als de noodzaak hiertoe bewezen wordt. Wapendracht laat toe dat de bezitter het wapen overal bij zich mag hebben, zolang de veiligheidsregels gerespecteerd worden.

Voorstanders van wapenbezit en wapendracht in het parlement (bekend als ‘bancada da bala’), ondersteunden altijd wetten in het voordeel van het thema. Katia Sastre (PL), volksvertegenwoordigster voor São Paulo is een van hen. Zij gelooft dat de bevolking over wapens moet beschikken wegens de hoge graad van criminaliteit. Zij is voorstander van de versoepeling, zowel voor wapenbezit als voor wapendracht: “Een welmenende burger moet het recht hebben op wapenbezit. Wij zijn het slachtoffer van de criminaliteit, en ondanks de inspanningen van de professionals van de publieke veiligheid, blijven bandieten doorgaan met het leven te ontnemen van onze geliefden. Een wapen dragen is een teken van liefde, bezorgdheid en genegenheid voor hen die ons nauw aan het hart liggen”, aldus Katia Sastre.

Zij is ervan overtuigd dat de decreten voor versoepeling van president Bolsonaro de juiste weg vormen: “Wij betalen nog altijd de rekening van de ontwapeningsregeringen, maar door de verkiezing van Bolsonaro zijn we op de juiste weg. De decreten van 2019 vormen de eerste stappen om het bezit van wapens uit te breiden”. Ondanks dat zij voorstander is, denkt Katia niet dat het bewapenen van de bevolking het probleem volledig zal oplossen, maar dat de burgers hierdoor wel over de nodige autonomie kunnen beschikken om zich te verdedigen: “Bewapenen is geen oplossing. De publieke veiligheid moet rekening houden met een groot aantal varianten. Anderzijds zorgt een ontwapening voor onveiligheid: indien de ontwapening echt zou werken, dan zou Brazilië niet te maken hebben met een jaarlijkse verhoging van de criminaliteitscijfers”.

Diverse specialisten in publieke veiligheid en rechten geloven er niet in dat de bewapening van de bevolking de problemen van het geweld in het land kunnen oplossen.

“Het volk bewapenen brengt niet meer veiligheid, integendeel. De versoepeling van de toegang tot wapens kunnen de misdaadcijfers verhogen”, zo vindt advocaat Sandro Caldeira, gespecialiseerd in strafrecht en criminologie. Caldeira argumenteert dat het niet de plicht is van de bevolking om de kosten van hun eigen veiligheid te dragen. Dat is de rol van de overheid: “Volhouden dat het volk zich moet bewapenen om hun familie en hun patrimonium te beschermen, is de verantwoordelijkheid doorschuiven. En dat is roekeloos en gevaarlijk”, zo vindt hij.

De uitspraken van de president, sinds zijn verkiezingscampagne, versterken zijn houding in het voordeel van de versoepeling van wapenbezit en wapendracht. Dit leidde tot een zichtbare stijging in de verkoop van vuurwapens, dankzij de het omzetten van die uitspraken in decreten en wetten. Hij wijkt trouwens niet af van die houding, waardoor de bevolking nog meer gestimuleerd wordt. Katia Sastre verwijst zelfs naar de omstreden ministeriële vergadering van 22 april waar de president zei: “Een gewapend volk zal nooit het slachtoffer zijn van slavernij”. Zij verdedigt ook een uitbreiding van de limieten op de hoeveelheid munitie waarover wapenbezitters mogen beschikken.

Bron

Afbeelding: Taurus Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #KatiaSastre

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page