top of page
  • Observer

Wat je zegt, ben je zelf…

Aeroporto-Glauber-Rocha

… met je kop door de helft , met je kop door de muur, ben je morgen lekker zuur. De tekst van dit kinderliedje is momenteel toepasselijk op de gespannen verhoudingen tussen de president van de republiek, en de noordoostelijke gouverneurs die zich op hun tenen getrapt voelen door zijn uitspraak tijdens een informeel gesprek met zijn stafchef, Onyx Lorenzoni. Zonder te weten dat de microfoon reeds aan stond had hij (Bolsonaro) het over “die ‘Paraíba’ gouverneurs, en de slechtste van hen is die van Maranhão” (Flávio Dino), eraan toevoegend dat “er niets zou moeten beschikbaar zijn voor die kerel”. De uitspraak leverde in eerste instantie erg veel verontwaardiging op bij Flávio Dino, maar ook bij zijn collega’s Wellington Dias (PT – Piauí), Fátima Bezerra (PT – Rio Grande do Norte), Paulo Câmara (PSB – Pernambuco) en ‘last but not least’ bij Rui Costa (PT – Bahia).

Costa maakte gisteren bekend via een video dat hij niet zou aanwezig zijn op de officiële inhuldiging van de nieuwe luchthaven (Aeroporto Glauber Rocha) van Vitória da Conquista die vandaag plaatsvond. Als reden gaf hij op dat het evenement getransformeerd werd tot een partij-politieke gebeurtenis, in aanwezigheid van president Bolsonaro. En verder: “De aangekondigde maatregelen sluiten de bevolking uit van de inhuldiging door de toegang te beperken tot een aantal mensen die door de regering gekozen werden, en daar kan ik het niet mee eens zijn”. aldus Costa.

Vitória de Conquista is het regionale centrum van de koffieindustrie, de derde grootste stad van Bahia, op iets meer dan 500 km afstand van Salvador, in het zuiden van de deelstaat. De bouw van de nieuwe luchthaven begon in 2014, tijdens het tweede mandaat van de toenmalige gouverneur Jaques Wagner (PT), gefinancierd door de federale regering (ong. 70 %) en door de regering van Bahia (ong. 30%).

Bolsonaro bevestigde vanmorgen dat de gouverneur (Rui Costa) geen toelating gaf opdat de veiligheid tijdens het evenement zou verzekerd worden door de militaire politie. Costa antwoordde dat, gezien het evenement een federale aangelegenheid is, dat de veiligheid moet verzekerd worden door federale manschappen (federale politie en het leger). De president twitterde: “Ik vertrek nu naar Vitória de Conquista voor de inhuldiging van de nieuwe luchthaven. Ik betreur het besluit van de gouverneur van Bahia die niet toeliet dat de veiligheid zou verzekerd worden door de militaire politie. Nog erger, hij schuift de verantwoordelijkheid voor dit negatief besluit door naar de commandant van de MP in zijn staat”.

Costa stelt dat het voor hem niet kan dat de militaire politie van Bahia hardhandig zou moeten optreden tegen de eigen bevolking als die zou protesteren. De luchthaven werd volledig afgesloten met een beschermende omheining, en door het leger.

Bolso-VDC1

De president zei in zijn toespraak ter plaatse dat hij van het noordoosten houdt en herinnerde eraan dat zijn dochter noordoostelijk bloed in haar aderen heeft (de vader van zijn echtgenote Michelle is afkomstig uit Crateús – Ceará. Die vader, Vicente de Paulo Reinaldo – door Bolsonaro aangesproken als ‘Paulo Negão’, trok in de jaren zeventig, samen met zijn drie broers naar de hoofdstad Brasília, op zoek naar een beter leven. Hij kwam terecht in Ceilândia waar Michelle geboren werd): “Wie hier uit het noordoosten komt, steek uw arm omhoog. Wie het eens is met president Jair Bolsonaro, steek uw arm omhoog. Zijn we samen of niet? Ik ben niet in Vitória da Conquista, ik ben niet in Bahia, zelfs niet in het noordoosten. Ik ben in Brazilië. Wij zijn niet verdeeld, niet door ons geslacht, ras, kleur of godsdienst. Wij vormen één volk met een gemeenschappelijk doel: met name dit grote land weer de aandacht te geven die het verdient”.

Bolso-VDC2

Ook aanwezig op de plechtigheid: burgemeesters ACM Neto (DEM – Salvador) en Hérzem Gusmão (MDB – Vitória da Conquista). Bolsonaro begroette hen beide en richtte zich tot ACM Neto (foto): “Ik noem je een jongen omdat je veel jonger bent dan ik. Maar in de toekomst, als het God toelaat, zal het eervolle ambt dat ik nu bekleed, aan u toegewezen worden”, zo verklaarde hij.

Niet aanwezig, buiten gouverneur Rui Costa: Nelson Leal (PP), voorzitter van de provincieraad, uit solidariteit met de gouverneur, en Paloma Rocha, dochter van de bekende Baiaanse cineast wiens naam aan de luchthaven gegeven werd.

Bron: G1

Foto's: Manu Dias / GOVBA - Alan Santos / PR

#BraziliëNieuwsOnline #ACMNeto #JaquesWagner #FlávioDino #JairBolsonaro #RuiCosta #OnyxLorenzoni #WellingtonDias #Maranhão #AeroportoGlauberRocha #FátimaBezerra #Bahia #VitóriadaConquista #Salvador #PauloCâmara

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page