top of page
  • Observer

Wat ze allemaal zeggen

BolsoSik

Wie echt op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in Brazilië, hoeft enkel maar te luisteren naar de uitspraken van hen die het land leiden (of laten lijden): de respectievelijke leden van de uitvoerende-, wetgevende- en gerechtelijke macht. Aan uitspraken ontbrak het ook deze week niet.

De Braziliaanse president trok maandag naar de staat Bahia om er een nieuwe weg in te huldigen (foto hieronder, in Feira de Santana), een van de wapenfeiten die hij opspaart voor de verkiezingen van volgend jaar. De kranten schonken in het vorige weekend aandacht aan zijn doortocht in Manaus waar hij zich liet interviewen door de bolsonaristische journalist Sikêra Jr., van ‘TV A Crítica’ (foto boven). Hij deed er onder meer de uitspraak dat het leger de straat zal opgaan indien hij dat zou wensen, niet om de mensen binnen te houden, maar om in te gaan tegen de beperkende maatregelen en lockdowns, aldus bepaald door lokale autoriteiten (die daartoe bevoegd zijn, volgens een eerdere uitspraak van het hooggerechtshof).

BolsoFeiraDeSantana

Na het weinig hoogstaande interview was er nog een gezellig onderonsje waarbij een foto genomen werd. Op die foto (hieronder) is te zien hoe de president een bord vasthoudt met daarop het opschrift “CPF Cancelado”. Een CPF betekent ‘Cadastro de Pessoa Física’ en kan vergeleken worden met het rijksregisternummer in België, of het burgerservicenummer in Nederland. Een gecancelde CPF staat voor een overlijden. Het was Sikêra Jr. die de term “CPF Cancelado” in 2019 begon te gebruiken in zijn programma, telkens er iemand om het leven kwam, meestal criminelen, of slachtoffers van de georganiseerde misdaad en milities. De oppositie reageerde verontwaardigd en verwees naar de vele covid-19 doden, en het gebrek aan respect voor al dat leed door de president.

BolsoCPFCancelado

Tijdens de inhuldiging van de nieuwe weg stelde een lokale reporter (de journaliste Driele Veiga van TV Aratu) een vraag aan Bolsonaro over de kritiek aan zijn adres over de foto. Meteen volgde het snauwend antwoord: “Heb je niets beters te vragen? Wees niet zo idioot meisje!” . Daar hield het niet bij op.

Tijdens zijn toespraak voor de aanwezigen bij de inhuldiging haalde hij opnieuw fors uit naar de gouverneurs van de deelstaten: “Het wordt tijd voor een nieuwe roep tot onafhankelijkheid. We kunnen niet langer toelaten dat enkele pseudo-gouverneurs jullie een dictatuur willen opleggen, hierbij gebruikmakend van het virus. Het was niet de regering die jullie verplichtte om thuis te blijven, de handel liet sluiten en miljoenen werkloos maakte. Jullie mogen er zeker van zijn, aan deze kwelling komt een einde. Binnenkort keren we terug naar de normaliteit, met de steun van iedereen”, zonder uit te leggen hoe hij wil ingaan tegen de opgelegde beperkingen in verschillende steden van het land.

Virus made in China

De volgende die zich liet opvallen door zijn uitspraken, was minister van Economie Paulo Guedes. Tijdens een vergadering zei hij, zonder te beseffen dat de video opname reeds begonnen was: “De Chinezen vonden het virus uit, en hun vaccin is minder efficiënt dan dat van de Amerikanen. Die hebben 100 jaar ervaring in het ontwikkelen van vaccins. En dan zeggen die: ‘Over welk virus gaat het hier? Dit virus hier? Ok, reeds geïdentificeerd. Hier is het vaccin van Pfizer’. En dat vaccin is beter dan de rest”, aldus zijn excellentie.

Detail: het Vaccin van Pfizer werd niet ontwikkeld door de Amerikanen, maar wel door een Duits echtpaar, artsen die eigenaar zijn van het bedrijf BioNTech. Özlem Türeci en Ugur Sahin, van Turkse afkomst, werden gedecoreerd door de Duitse regering voor hun “verdienstelijke bijdrage” tegen de pandemie.

De Chinese ambassadeur liet zich niet onbetuigd en gaf een antwoord over de uitlatingen van Guedes aan het adres van zijn land: “Tot op heden is China de belangrijkste leverancier van vaccins en leveringen aan Brazilië, goed voor 95% van het totaal dat Brazilië ontvangt en voldoende om 60% van de prioriteitsgroepen in de noodfase in te enten. Coronavac vertegenwoordigt 84% van de vaccins die in Brazilië worden toegepast ”, schreef Yang Wanming op Twitter.

PGuedes

Guedes (foto) zei ook dat de pandemie de capaciteit van de zorgsector niet in het gedrang bracht, maar wel “de vooruitgang van de geneeskunde en het recht op leven”:

“Iedereen wil 100, 120 of 130 jaar oud worden”, zo zei hij. Volgens de minister is het land financieel gebroken en zijn er te weinig investeringen die de overheid toelaten om de groeiende vraag voor een beter medisch onthaal te financieren.

Volgens het instituut voor statistiek IBGE (in december van 2020), bedraagt de levensverwachting van de Brazilianen 76,6 jaren.

Met andere woorden: volgens de minister is het de schuld van de Brazilianen dat de medische sector niet meer kan volgen, gewoon omdat ze te oud willen worden.

Of dat allemaal nog niet genoeg was, sprak hij in lovende woorden over de sociale programma’s die onder de PT-regeringen werden opgestart, programma’s die studiebeurzen uitreiken aan kanslozen, en dat zijn kritieken daarop verwezen naar wat hij bestempelde als “overdrijvingen in de uitvoering”. Volgens de minister bestaan er universiteiten die transformeerden in een gokmachine om zo veel mogelijk leerlingen aan te trekken voor die studiebeurzen. Hierbij citeerde hij het geval van een eenvoudige portier.

“Er werd overdreven in Fies (Fundo de Financiamento Estudantil – een van die programma’s), echt waar. De portier van het gebouw waar ik woon sprak me ooit aan ‘Dr. Paulo, mijn zoon deed een toegangsexamen voor een privé faculteit, en kijk eens welk antwoord ik kreeg’. Op de brief stond te lezen ‘Proficiat, u werd goedgekeurd met het gemiddelde… ‘ en daar was een open ruimte. Het ging om een standaard antwoord. De open ruimte was niet ingevuld. Het is duidelijk dat hier overdreven werd”, en:

“Er worden beurzen uitgedeeld aan kandidaten zonder enige capaciteit. Ze kunnen niet schrijven noch lezen. Iedereen mag binnen. Er wordt overdreven. Men ging van het ene uiterste naar het andere”, zo besloot hij.

Nou dat je het zegt


Pazz

Ex-zorgminister Eduardo Pazuello bleef nog enkele dagen in Manaus nadat hij vorige vrijdag president Bolsonaro vergezelde op diens doortocht aan de toegangspoort van het regenwoud. Zondag wandelde hij op zijn gemakje naar Shopping Manauara in de namiddag, en ging er binnen zonder mondkapje. Een medewerker van de shopping had zijn lichaamstemperatuur gemeten aan de ingang en liet hem binnengaan. Fotografe Jaqueline Bastos, toevallig aanwezig in het winkelcentrum, nam een foto, stapte naar hem toe en vroeg hem naar zijn masker. Pazuello: “Inderdaad, zonder masker. Waar koop ik dat ding hier?”

Een aanwezige klant overhandigde hem een mondkapje. Het gebruik van een masker is een van de belangrijkste aanbevelingen van de autoriteiten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregel wordt ook aanbevolen door het ministerie dat voorheen onder zijn leiding stond.

Anderen moeten zich maar beschermen

AndersonTorres

De nieuwe minister van Justitie, Anderson Torres (foto), werd geïnterviewd door het weekblad Veja. Torres was voorheen een ‘delegado’ (politiechef) bij de federale politie. Hij is een vertrouwensman van de clan Bolsonaro, en verdedigt gelijkaardige ideeën zoals wapendracht door de burgers van het land, de zogenaamde “excludente de ilicitude” (een soort ‘licence to kill’ voor politieagenten), heeft kritiek op de annulatie van de processen tegen ex-president Lula, en vindt dat het nu niet het moment is voor een parlementaire onderzoekscommissie die het gedrag van de regering gaat onderzoeken tegen de pandemie. Een van de vragen was deze: “Geeft president Bolsonaro geen slecht voorbeeld door rond te lopen zonder masker, samenscholingen veroorzakend en door zich op te stellen tegen de beperkende maatregelen?”

Het antwoord van Torres: “Ik ben er radicaal tegen dat veiligheidsmensen iemand tegenhouden op straat, rijdend op een fiets, iets probeert te verkopen op een hoekje, of surfend op de golven. Indien de president zonder masker buitenkomt en zich blootstelt, dan moeten diegenen die dichtbij komen zich maar beschermen. Het is absurd om hem te beschuldigen van genocide, een lafheid om op een moment als dit, een tragedie te vermengen met politiek”.

BolsoCrowd

Dus: volgens de logica van de minister moeten voetgangers zich maar beschermen als er een dronken bestuurder aankomt.

Wij zijn onschuldig

GHoffmann

Gleisi Hoffmann (foto), de voorzitster van de arbeiderspartij PT, stond een interview toe aan de krant O Globo en produceerde er de volgende uitspraak: “Ik ben het er niet mee eens dat er corruptie bestond bij Petrobras tijdens de regeringen van de PT”.

Een beter geschenk kon Bolsonaro zich niet dromen. De Brazilianen zagen al eerder hoe hun intelligentie onderschat werd, de feiten omdraaiend of een debat voeren in een parallelle realiteit, niet in het minst tijdens de regering Dilma Rousseff. De feiten die blootgelegd werden door het Lava Jato onderzoek, kunnen niet meer worden ontkend. Drie schatbewaarders van de PT vlogen achter de tralies: Delúbio Soares, João Vaccari Neto en Paulo Ferreira. Het drietal gebruikte dezelfde methode om overheidsgeld weg te sluizen naar de partijkas. Het mensalão en petrolão schandaal, inclusief een aantal ministeriële schandalen, dreef Brazilië in de armen van Bolsonaro.

Een van de veroordeelden, Petrobras directeur Renato Duque – ooit nog op de foto met Dilma in het presidentiële paleis – gaf inmiddels al 20 miljoen euro terug aan de staat Brazilië, voordien verborgen in het buitenland, een deel van de steekpenningen die hij deels doorsluisde naar de eerder genoemde schatbewaarders. Pedro Barusco, een collega van Duque, gaf 100 miljoen dollar terug. Het aantal aannemers dat opbiechtte hoe ze geld bezorgden aan de PT in ruil voor opdrachten van Petrobras, is niet gering. De “consultants” en ex-ministers José Dirceu en Antonio Palocci, beiden van de PT, maakten een fortuin in de uitoefening van hun “beroep”.

Gleisi is uiteraard heel goed op de hoogte van dit alles. Dit negeren betekent dat de partij niet van plan is om te veranderen. Ze voegde er wel aan toe: “De andere regeringen hebben misschien ook een fout gemaakt. En ik denk dat ze dat deden. Het belangrijkste is dat iedereen die een fout maakt, een misdaad die bewezen werd, ervoor moet boeten. Wat niet kan, is een systematische campagne tegen een partij”.

De parel van de minister

MRibeiro

Ook minister van Onderwijs, de ‘radicale’ (zo bestempelt hij zichzelf) Milton Ribeiro (foto), loste deze week een parel van formaat. De besnorde excellentie deed dit tijdens een toespraak in de federale universiteit van Paraíba: “Kinderen van 9 of 10 jaar kunnen niet lezen, weten alles, en met alle respect voor de aanwezige dames, weten zelfs hoe ze een condoom moeten gebruiken. Maar ze weten niet dat de letters ‘b’ en ‘a’ samen ‘ba’ vormen. Het wordt tijd dat we daar een komaf mee maken”, aldus Ribeiro.

Hij gaf toe dat hij radicaal is en zei over seksuele geaardheid: “Waar zie je dat dergelijke zaken besproken worden met kinderen van 6 tot 10 jaar oud… ik respecteer de mening van iedereen, maar we hebben niet het recht om de onschuld van een kind te schenden door kwesties met hen te bespreken zoals ‘als je dat wil ben je een man, en als je een vrouw wil zijn, dan ben je een vrouw’…

Milton Ribeiro (63) is een professor en pastoor van de Presbyteriaanse Kerk. De ex-vice-rector van de Presbyteriaanse Universiteit Mackenzie werd gevormd als advocaat en theoloog.

400.000

400000mortes

Wat iedereen al lang zag aankomen, werd deze week een feit: Brazilië overschreed de grens van 400.000 doden door covid-19. De Braziliaanse president ging daar niet diep op in tijdens zijn meest recente live op Facebook, maar gaf wel opnieuw kritiek op de beperkende maatregelen, en zei “dat het nodig is dat men gewoon wordt aan het virus”. Over de CPI (parlementaire onderzoekscommissie) zei hij: “Wij werken hard en zijn niet bezorgd om deze CPI”.


CPIPANDEMIA

Die CPI werd inmiddels opgestart en het zal er ongetwijfeld hard aan toe gaan volgende week, waarin de respectievelijke zorgministers uitleg moeten geven over hun acties, doen en laten met betrekking tot de pandemie. En dat is nog maar het begin. Of de commissie echte resultaten zal opleveren, is vooralsnog niet duidelijk. In elk geval zal het onderzoek wel politieke schade toebrengen aan de rechtse regering, en dat in het vooruitzicht van de volgende presidentiële verkiezingen in 2022. Hoe het ook zij, meer dan 400.000 doden en de families die zij achterlieten, zullen er niets aan hebben. De krant Estadão publiceerde er het volgende opiniestukje over:

“Ons Brazilië overschreed de grens van 400.000 doden, een spoor van droefheid en pijn achterlatend, tevens aankijkend naar een horizon van twijfels en politieke twisten. President Bolsonaro zou zeggen: “Dat zijn slechts 400.000 ‘CPFs cancelados’, so what?” . Achter iedere CPF steekt wel een verloren leven, een gebroken familie en dito geliefden.

Van de 5.570 Braziliaanse gemeentes, zijn er slechts 65 die meer dan 400.000 inwoners hebben (IBGE 2020). Je zou het kunnen vergelijken met het verdwijnen van de ganse bevolking in een van de andere 5.505 steden, een stad die van de kaart verdween, een spookstad werd in een tijdspanne van 1 jaar waarin de pandemie zich verspreidde.

Tegenover deze calamiteit die ons leven kenmerkt en de geschiedenis van ons land, willen instituten als het hooggerechtshof, het parlement en het openbaar ministerie onderzoeken, weten en informeren waarom, en door wiens verantwoordelijkheid het zo ver kon komen. En daarvoor bestaan parlementaire onderzoekscommissies.

Er zijn lui die deze instituten en hun vertegenwoordigers aanvallen, maar de geschiedenis en de natie hebben het recht om de waarheid te kennen. Of je nu wel of niet houdt van senator Renan Calheiros, van andere leden van deze commissie, van de Senaat of van het ganse parlement, zij werden verkozen en hebben evenveel rechten als de president. Het is de plicht van Bolsonaro om tegen de pandemie te strijden, maar dat deed hij niet. De commissie heeft het recht om feiten en fouten te onderzoeken, en dat doen ze ook. De focus ligt op de pandemie, en wie niets verkeerds deed, moet ook niet bang zijn.

Ex-president Lula werd veroordeeld en opgesloten voor corruptie, maar Dilma Rousseff werd afgezet door het parlement, niet voor corruptie maar voor fiscale ‘pedaladas’ en gebrek aan competentie, omdat de economie van Brazilië haar beleid geen twee jaar meer kon volhouden. Corruptie is crimineel en immoreel, maar er zijn andere zware misdaden tegen de verantwoordelijkheid, waardoor Brazilianen zelfs het leven verliezen.

Net als Dilma is ook Bolsonaro rampzalig in zijn politieke articulaties. Hij wilde geen CPI, maar ze is er nu wel. Hij wou Renan Calheiros niet als relator, maar dat werd hij wel. Hij dacht dat hij Omar Aziz, de voorzitter van de commissie, kon manipuleren, maar Aziz vervult zijn rol. Hij probeerde Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco te veroveren, maar die toonde zich als een magistraat. De feiten doen de rest. Die halen de verdediging van het presidentiële paleis onderuit, veroorzaken paniek, terwijl de bolsonaristische sekte kwaadwillige dossiers opstelt over getuigen, en anonieme bedreigingen uit aan het adres van de senatoren.

Het wordt een warme week. Ex-zorgminister Mandetta zal vertellen hoe hij de president waarschuwde voor de komende slachtpartij die covid-19 zou aanrichten, indien Brazilië niet wilde luisteren naar het WHO en de wetenschap. Zijn opvolger Nelson Teich zal het hebben over de druk om chloroquine in te zetten, een geneesmiddel waarvan inmiddels wel geweten is dat het niet efficiënt is. De kers op de taart: de leugens van generaal Pazuello.

Marcelo Queiroga, de actuele zorgminister, zal toegeven dat de regering noodzakelijke kits “intubação” wegkaapte en verstopte, en richtlijnen opstellen om de immunisering met de 1ste dosis volledig uit te voeren, zonder een voorraad achter te houden voor de 2de dosis, vier weken later, zonder enige garantie dat er dan nieuwe vaccins beschikbaar zouden zijn. En het gerespecteerde hoofd van het controle orgaan Anvisa, Barra Torres: zal hij herhalen tegen de leden van de commissie dat hij tegen het gebruik is van chloroquine, zoals hij ooit zei tegen deze krant (“Het is een enorm risico”, 20/3/2020)?

LERamos

De regering gaat gewoon verder met het leveren van munitie aan de commissie. Overal in de wereld laten leiders trots zien hoe ze zich laten inenten, maar hier zegt stafchef, generaal Luiz Eduardo Ramos (foto): “Ik liet mij stiekem inenten nietwaar, omdat wij geörienteerd werden om daar geen aandacht op te trekken. Maar ik wil ook leven verdorie”. De regering is tegen de immunisering!

Minister Paulo Guedes zegt dat China “het virus heeft uitgevonden” en klaagt erover dat de bevolking langer wil leven. Ex-zorgminister Pazuello gaat naar de shopping zonder masker. In Manaus, waar mensen stierven zonder zuurstof, zonder medelijden en zonder tussenkomst van de regering!

De CPI kan de vraag van 1 miljoen stellen aan de president: “Wat valt er te lachen met een plakkaat in handen met daarop ‘CPF cancelado’?” Dat is een uitdrukking voor doodseskaders, voor ieder slachtoffer dat door hen om het leven komt, in dit geval reeds 400.000 doden. In alle oprechtheid, daar valt niet mee te lachen.”

De honger slaat toe

De pandemie zorgde niet alleen voor een groot aantal dodelijke slachtoffers (tot nog toe welgeteld 404.287), maar ook voor een terugkeer van de honger in Brazilië. Velen werden werkloos, inclusief honderdduizenden straatverkopers en andere autonome werkers. De nooduitkeringen van de regering volstaan nauwelijks om een piepkleine voorraad voedsel aan te kopen, laat staan om andere rekeningen te betalen zoals nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit).


BolsoMesa

Twee jonge mannen kwamen deze week om het leven in Salvador – Bahia. De stoffelijke overschotten van Yan Barros en Bruno Barros, oom en neef, werden ontdekt in een autokoffer, in de wijk Brotas. Beiden vertoonden sporen van martelingen en kogelwonden. Wat er voorafging:

TioSobrinho

Beiden roofden enkele kilo’s vlees in een grootwarenhuis (Atakarejo) en werden hierbij betrapt door bewakers die hen meesleurden naar een afgesloten lokaal waar ze mishandeld werden. De bewakers belden niet naar de politie maar namen contact op met de lokale ‘traficantes’ (drugshandelaars) om het tweetal af te straffen. De bandieten reageerden op de oproep en kwamen het tweetal gewapend ophalen. De rest wordt nog uitgezocht door de politie.

Andermaal werden kleurlingen uit de periferie het slachtoffer van brutaal geweld. De linkse partij PSOL publiceerde het volgende op de sociale media: “Het goedkoopste vlees is dat van de Atakarejo, en het is zwart vlees”.View this post on Instagram

A post shared by Ana Claudia Mielke (@anacmielke)

In de tekst zegt de politieke partij dat de zaak een “concrete manifestatie is van het huidige openbare veiligheidsbeleid en de haatzaaiende uitlatingen die investeren in de oorlog tegen zwarten en de armen, in massale opsluiting en in het bagatelliseren van uitroeiing en racistisch geweld als middel van de controle over de zwarte bevolking die decennialang hun rechten werd ontzegd door het neoliberaal economisch beleid”.

Bronnen: Terra – Metrópoles – Estadão – G1 – UOL Notícias – Estadão

Foto's: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert - Erasmo Salomão - MS - / Alan Santos - Isac Nóbrega - PR/ Jefferson Rudy - Roque de Sá - Agência Senado / Marcelo Casal - Agência Brasil 

#EduardoPazuello #DelúbioSoares #SikêraJr #RenatoDuque #JoséDirceu #Fies #RenanCalheiros #AndersonTorres #CPF #AntonioPalocci #MiltonRibeiro #LuizEduardoRamos #JairBolsonaro #GleisiHoffmann #PauloGuedes #PauloFerreira #JoãoVaccariNeto #Coronavirus #PT #Estadão #Petrobras #COVID19 #RandolfeRodrigues #Lula #Bahia #CPIPandemia #Coronavac #DilmaRousseff #Pfizer #MarceloQueiroga #Salvador #BRNieuws #PedroBarusco #YangWanming #OmarAziz

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page